Jachthaven verkopen?

Je wilt jouw jachthaven verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van jachthavens eruit ziet. Door de vergrijzing vindt er een belangrijke verschuiving van doelgroepen in de watersport plaats. Maar het aanboren van nieuwe doelgroepen biedt ook kansen voor eigenaren van jachthavens en zal op de lange termijn het bedrijf toekomstbestendiger maken.

Jachthaven verkopen

Aantal overnames jachthavens

Het aantal overnames van jachthavens is sinds 2017 groeiende.

["15", "15", "25", "20", "20", "25", "25", "30", "40", "15"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames Overige recreatie (CBS)

["4,00", "4,00", "4,00", "4,00", "3,60", "3,35", "3,20", "3,40", "3,00", "3,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "‘22", "'23"]

["3,80", "2,70"]

Gem. EBITDA-multiple Horeca, toerisme & recreatie

Wat is een jachthaven waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de horeca, toerisme en recreatie, de sector waartoe jachthavens behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 2,7 tot 3,8 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor jachthavens

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden jachthavens ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Vergrijzing

  De booteigenaar wordt steeds ouder, signaleert Rabobank. En als de huidige generatie zestigplussers stopt met varen, heeft dat een nadelige uitkomst voor jachthavens. Doordat mensen langer doorwerken, hebben ze pas op latere leeftijd meer tijd voor een boot. Daarom moeten eigenaren van jachthavens serieus nadenken over het aanboren van nieuwe doelgroepen.

 • 2
  Belevingsconcept

  Jachthavens moeten daarnaast veelzijdiger worden. Door belevingsconcepten te realiseren voor iedere leeftijdscategorie, wordt een jachthaven meer dan alleen een ligplaats voor de boot. Denk bijvoorbeeld aan animatie voor kinderen, goede horeca voor ouderen, recreatieve voorzieningen en andere vormen van beleving.

 • 3
  Deeleconomie

  De deeleconomie bereikt ook de watersport. Eigendom wordt steeds minder belangrijk en daardoor hebben mensen vaker samen een boot of huren ze er één. De verwachting is dat het eigendom van boten de komende vijftien jaar zal dalen met circa 25 procent. De opkomst van platforms voor de verhuur van boten van particulieren is ook een kans voor jachthavens: zij kunnen als bemiddelaar optreden.

 • 4
  Grenzeloos genieten

  De grens tussen werk en vrije tijd vervaagd steeds meer, vooral met de wijzigingen in de recente coronapandemie. Volgens HISWA/RECRON is het een feit dat werken niet langer perse tijd- of locatiegebonden is, waardoor er ook in de recreatiebranche of zelfs op het water gewerkt kan worden.

Wat onze klanten zeggen