Jachthaven kopen of verkopen

Gepubliceerd: 27 januari 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een jachthaven kopen of jouw jachthaven verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van jachthavens eruit ziet. Door de vergrijzing vindt er een belangrijke verschuiving van doelgroepen in de watersport plaats. Maar het aanboren van nieuwe doelgroepen biedt ook kansen voor eigenaren van jachthavens en zal op de lange termijn het bedrijf toekomstbestendiger maken. 

Jouw jachthaven verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames jachthavens

Het aantal overnames van jachthavens is jaarlijks beperkt. Recentelijk zijn er wel transacties gedaan op het gebied van jachthavens. Zo namen management buy in-kandidaten Mark Offringa en Peter Wiersma de Workumer Jachthaven over, werd de Den Daas Groep de nieuwe eigenaar van de Jachthaven Naarden en kocht Bootje Varen de jachthaven De Werve. De overname van jachthaven Hermenzeil ketste kortgeleden af, aangezien de koper (EuroParcs) zich terugtrok na een jarenlange voorbereiding. 

Jachthaven kopen of verkopen

Wat is een jachthaven waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de horeca, toerisme en recreatie, de sector waartoe jachthavens behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 3,40. Dat betekent dat een jachthaven gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,40 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Horeca, toerisme en recreatie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw jachthaven waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over jachthavens

Een aantrekkende economie is gunstig voor de jachthavensector. De branche profiteert wanneer er hogere consumentenbestedingen zijn. Vandaar dat er tegenwoordig ook meer jachthavens in Nederland aanwezig zijn dan pakweg tien jaar geleden. Ons land telt 425 jachthavens en dit aantal is al een aantal jaar stabiel. De meeste jachthavens liggen in de ‘waterprovincies’ Noord-Holland en Friesland.

In cijfers weergegeven zag het aantal jachthavens er in 2021 als volgt uit (CBS):

425 jachthavens, waarvan:

  • 210 jachthavens met een werkzaam persoon
  • 90 jachthavens met twee werkzame personen
  • 65 jachthavens met drie tot vijf werkzame personen
  • 45 jachthavens met vijf tot tien werkzame personen
  • 10 jachthavens met tien tot twintig werkzame personen
  • 5 jachthavens met twintig tot vijftig werkzame personen

Een jachthaven kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor jachthavens

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden jachthavens ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Vergrijzing 
De booteigenaar wordt steeds ouder, signaleert Rabobank. En als de huidige generatie zestigplussers stopt met varen, heeft dat een nadelige uitkomst voor jachthavens. Doordat mensen langer doorwerken, hebben ze pas op latere leeftijd meer tijd voor een boot. Daarom moeten eigenaren van jachthavens serieus nadenken over het aanboren van nieuwe doelgroepen.

#2 Belevingsconcept 
Jachthavens moeten daarnaast veelzijdiger worden. Door belevingsconcepten te realiseren voor iedere leeftijdscategorie, wordt een jachthaven meer dan alleen een ligplaats voor de boot. Denk bijvoorbeeld aan animatie voor kinderen, goede horeca voor ouderen, recreatieve voorzieningen en andere vormen van beleving.

#3 Deeleconomie 
De deeleconomie bereikt ook de watersport. Eigendom wordt steeds minder belangrijk en daardoor hebben mensen vaker samen een boot of huren ze er één. De verwachting is dat het eigendom van boten de komende vijftien jaar zal dalen met circa 25 procent. De opkomst van platforms voor de verhuur van boten van particulieren is ook een kans voor jachthavens: zij kunnen als bemiddelaar optreden.

#4 Grenzeloos genieten
De grens tussen werk en vrije tijd vervaagd steeds meer, vooral met de wijzigingen in de recente coronapandemie. Volgens HISWA/RECRON is het een feit dat werken niet langer perse tijd- of locatiegebonden is, waardoor er ook in de recreatiebranche of zelfs op het water gewerkt kan worden. 

Jachthaven verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw jachthaven. Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele jachthavens succesvol gekocht en verkocht.

Jachthaven verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Jachthaven kopen?

Jachthaven kopen

Ben je op zoek naar een jachthaven waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen jachthavens te koop aangeboden.

Jachthaven verkopen?

Jachthaven verkopen

Heb je een jachthaven, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele jachthavens verkocht!

Jachthaven waarderen?

Jachthaven waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!