Juwelier verkopen?

Je wilt jouw juwelier verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van juweliers eruit ziet. Door de vergrijzing zal het aantal te verkopen juweliers de komende jaren onvermijdelijk flink toenemen. Veel winkels zijn op zoek naar opvolging. Aan de andere kant zijn er genoeg kansen voor juweliers met een online mindset om te groeien.

Juweliers verkopen

Aantal overnames juweliers

Hoeveel fusies en overnames er jaarlijks plaatsvinden in de juweliersbranche, is niet exact bekend. Maar het feit dat zo’n veertig procent van de juweliers-ondernemers tot de leeftijdsgroep 50 jaar of ouder behoort, betekent wel dat er de komende jaren veel bedrijfsovernames van juweliers op stapel staan.

["90", "105", "145", "95", "90", "115", "105", "120", "140", "75"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames Winkels in overige artikelen (CBS)

["3,65", "3,60", "3,55", "3,50", "3,25", "3,05", "2,95", "3,05", "2,80", "2,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["3,50", "2,30"]

Gem. EBITDA-multiple Detailhandel

Wat is een juwelier waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de detailhandel, de sector waartoe juweliers behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 2,3 tot 3,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor juweliers

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden juweliers ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Need-to-haves

  De juweliersbranche levert producten die voor veel klanten een nice-to-have zijn. De huidige economische situatie maakt de producten voor meer mensen toegankelijk, maar de grote vraag is hoe juwelier-ondernemers ervoor zorgen dat hun producten need-to-haves worden.

 • 2
  Non-storekanalen

  De juwelierssector vertrouwt in het luxere segment nog grotendeels op traditionele brick-and-mortar-kanalen. Maar er is een steeds snellere ontwikkeling van non-storekanalen, die gemak bieden vanuit online shopping, mobiele apparaten en social media. Daarom is het van belang dat juweliers een online strategie hebben vanuit een mobile-first mindset.

 • 3
  Cultuurverandering

  Bedrijven in de juweliersbranche kennen over het algemeen een vrij traditionele organisatiestructuur en cultuur. Om nieuwe concurrentie voor te blijven en kansen in de markt te grijpen, zullen juweliers moeten innoveren. Bedrijven in de juweliersbranche moeten aan de gang met innovatief denken, cultuurverandering en positionering.

Wat onze klanten zeggen