Accountantskantoor kopen of verkopen

Gepubliceerd: 3 december 2020, Wietze Willem Mulder

Je wilt een accountantskantoor kopen of jouw accountantskantoor verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van accountantskantoren er uit ziet. Door de vergrijzing zal het aantal te verkopen accountantskantoren de komende jaren onvermijdelijk flink toenemen. Veel kantoren zijn op zoek naar opvolging. Aan de andere kant vindt er een consolidatie plaats waarbij een aantal grotere kantoren op zoek zijn naar uitbreiding.

Jouw accountantskantoor verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames accountantskantoren

Accountantskantoren hebben veel werk, maar komen vaak medewerkers tekort om het uit te voeren. In de traditioneel drukke eerste helft van het jaar kwam er meer beweging bij kantoren om hun eigen accountantskantoor te verkopen, een ander accountantskantoor over te nemen of te fuseren met een accountantskantoor, volgens een benchmarkonderzoek van Full Finance. Daarbij zijn veel grotere kantoren op zoek naar omzet en vooral medewerkers.

Aantal overnames accountantskantoren

Wat is een accountantskantoor waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening - de sector waartoe accountantskantoren behoren - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 4,9. Dat betekent dat een accountantskantoor gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,9 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Ebitda-multiple zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw accountantskantoor waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over accountantskantoren

De omzet in de accountancybranche volgt de algemene economische groei. Maar ook in tijden van crisis hebben accountantskantoren voldoende werk. De ondersteuning van klanten tijdens de coronatijd gaf juist meer werk in de branche, bijvoorbeeld door de aanvraagbegeleiding van regelingen, maar ook door achterstand in het reguliere werk.

Toch zal de accountancy ook te maken krijgen met terugval, verwacht Rabobank. Door een toenemende werkloosheid en een laag sentiment in Nederland zullen er minder salarisstroken te verwerken zijn, nemen de advies- of bijzondere opdrachten af en worden door minder investeringen ook minder kredietaanvragen en tussentijdse cijfers gevraagd.

In cijfers weergegeven zag het aantal accountantskantoren er in 2020 als volgt uit (CBS):

4.290 accountantskantoren, waarvan:

  • 3.030 accountantskantoren met een werkzaam persoon
  • 390 accountantskantoren met twee werkzame personen
  • 265 accountantskantoren met drie tot vijf werkzame personen
  • 310 accountantskantoren met vijf tot tien werkzame personen
  • 155 accountantskantoren met tien tot twintig werkzame personen
  • 85 accountantskantoren met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 30 accountantskantoren met vijftig tot honderd werkzame personen

Het aantal eenmanszaken en het aantal kleine kantoren (twee tot tien medewerkers) groeide de afgelopen jaren. Het aantal grote kantoren (meer dan vijftig medewerkers) daalde. Het is de vraag of eenmanszaken en kleine kantoren voldoende kunnen investeren in digitalisering. Ook is de steeds strengere wet- en regelgeving voor kleinere organisaties een uitdaging. Er ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsverbanden.

Een accountantskantoor kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor accountantskantoren

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden accountantskantoren ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Lagere tarieven

De tarieven van audits en het samenstellen van jaarverslagen staan sterk onder druk. Sinds 2008 is het tarief van financiële audits bijvoorbeeld met circa 15 procent afgenomen. Steeds meer worden deze diensten als een ‘commodity’ beschouwd. Klanten vinden dat de accountant verantwoordelijk is voor een efficiënte uitvoering van dit type werk en dat het tarief acceptabel moet zijn.

#2 Minder vraag boekhouddiensten
Door digitalisering en automatisering zullen administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden verdwijnen en worden vervangen door proactieve advisering op basis van onder andere big data. Op middellange termijn zal dit een krimp veroorzaken bij met name de administratiekantoren en zal ook het aantal kantoren met een controle-vergunning verder teruglopen.

#3 Tekort aan personeel
Zoals gezegd kent de accountancybranche een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Door ruim 34% van de bedrijven in de accountancybranche wordt een tekort aan arbeidskrachten genoemd als belangrijkste belemmering voor groei. Volgens het UWV is er aanhoudende schaarste aan specifieke medewerkers op hbo- en wo-niveau, zoals registeraccountants, assistent-accountants en account controllers.

#4 Nieuwe verdienmodellen
De tijd van het ‘uurtje-factuurtje’ lijkt tegenwoordig echt voorbij. Nieuwe verdienmodellen als abonnementsvormen doen steeds vaker hun intrede in de branche. Ook het goodwill-model lijkt zijn langste tijd te hebben gehad; het staat investeringen in de weg en leidt vaak tot een kortetermijnvisie gefocust op winstmaximalisatie.

Accountantskantoor verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw accountantskantoor? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele accountantskantoren succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Accountantskantoor kopen?

Accountantskantoor kopen

Ben je op zoek naar een accountantskantoor waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen accountantskantoren te koop aangeboden.

Accountantskantoor verkopen?

Accountantskantoor verkopen

Heb je een accountantskantoor, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele accountantskantoren verkocht!

Accountantskantoor waarderen?

Accountantskantoor waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!