Accountantskantoor verkopen?

Je wilt jouw accountantskantoor verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van accountantskantoren er uit ziet.

Accountantskantoor verkopen

Accountantskantoren op Brookz

Aantal overnames accountantskantoren

Er liggen stapels werk klaar voor accountantskantoren, maar met een structureel tekort aan kundig personeel kom je niet verder. Het aantal bedrijfsovernames in deze branche is afgelopen jaar enorm gestegen, maar in 2023 kwam er de klad in.

["100", "115", "150", "80", "115", "125", "115", "150", "155", "85"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames accountantskantoren

["5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een accountantskantoor waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening - de sector waartoe accountantskantoren behoren - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor accountantskantoren

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden accountantskantoren ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Tekort aan personeel

  Vier op de tien accountantskantoren kampen met personeelstekort (CBS, ING Research). Er overheerst op de markt een groot tekort aan gekwalificeerd personeel, waardoor de werkdruk gigantisch is toegenomen. Het UWV waarschuwde een paar jaar geleden al voor schaarste aan registeraccountants, account controllers en assistent-accountants, op zowel HBO- als WO-niveau. Helaas is de situatie onveranderd en verwacht men een tekort van 70.000 medewerkers, zo blijkt uit onderzoek van de Big 4 (EY, Deloitte, PwC, KPMG).

 • 2
  Nieuwe verdienmodellen

  De tijd van het uurtje-factuurtje verdienmodel laten we voorgoed achter ons. SRA-klantonderzoek met Universiteit Leiden wijst uit dat 81,4% van de ondernemers in Nederland een vooruitstrevende accountant wil. Niet de standaard fiscale aangiften en de jaarrekening presenteren, maar strategisch advies voor de lange termijn. Door data-driven te werken, slimme tooling en abonnementsmodellen, ben je als accountant voorbereid op de toekomst.

 • 3
  Veranderende wet- en regelgeving

  Ruim 30% van de kantoren, voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen, zo bleek uit het jaarverslag van de Raad voor Toezicht van de NBA. Het gaat dan niet zozeer om de inhoudelijke werkzaamheden, maar meer om zaken zoals de privacywetgeving en de zogenaamde controlevergunning.

 • 4
  Slimme tooling toepassen

  De ouderwetse 'stoffige' boekhouder komt nog vaker voor dan je zou denken. Routinematige taken van accountants zijn tijdrovend en duurbetaald. Naast de achterhaalde verdienmodellen, zit ook de digitalisatie in het verdomhoekje. Door slimme software in te zetten, kan de vrijgekomen tijd besteed worden aan het bieden van de toegevoegde waarde. Denk aan strategisch advies en investeringskansen.

Wat onze klanten zeggen