Accountantskantoor kopen of verkopen

Gepubliceerd: 3 december 2020, geüpdatet: 11 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een accountantskantoor kopen of jouw accountantskantoor verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van accountantskantoren er uit ziet. Door de vergrijzing zal het aantal te verkopen accountantskantoren de komende jaren onvermijdelijk flink toenemen. Veel kantoren zijn op zoek naar opvolging. Aan de andere kant vindt er een consolidatie plaats waarbij een aantal grotere kantoren op zoek zijn naar uitbreiding.

Jouw accountantskantoor verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames accountantskantoren

Er liggen stapels werk klaar voor accountantskantoren, maar met een structureel tekort aan kundig personeel kom je niet verder. Het aantal bedrijfsovernames in deze branche is afgelopen jaar enorm gestegen. Waar in 2020 het overnemen van een accountantskantoor behoorlijk stagneerde, gingen in 2021 de cijfers weer sky high. Ook voor dit jaar zijn de verwachtingen hooggespannen. 

Accountantskantoor kopen of verkopen

Wat is een accountantskantoor waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening - de sector waartoe accountantskantoren behoren - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,95. Dat betekent dat een accountantskantoor gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw accountantskantoor waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over accountantskantoren

De omzet in de accountancybranche volgt de algemene economische groei. Maar ook in tijden van crisis hebben accountantskantoren voldoende werk. De ondersteuning van klanten tijdens de coronatijd gaf juist meer werk in de branche, bijvoorbeeld door de aanvraagbegeleiding van regelingen, maar ook door achterstand in het reguliere werk.

Toch zal de accountancy ook te maken krijgen met terugval, verwacht Rabobank. Door een toenemende werkloosheid en een laag sentiment in Nederland zullen er minder salarisstroken te verwerken zijn, nemen de advies- of bijzondere opdrachten af en worden door minder investeringen ook minder kredietaanvragen en tussentijdse cijfers gevraagd.

In cijfers weergegeven zag het aantal accountantskantoren er in 2021 als volgt uit (CBS):

4.495 accountantskantoren, waarvan:

  • 3.235 accountantskantoren met een werkzaam persoon
  • 385 accountantskantoren met twee werkzame personen
  • 280 accountantskantoren met drie tot vijf werkzame personen
  • 300 accountantskantoren met vijf tot tien werkzame personen
  • 165 accountantskantoren met tien tot twintig werkzame personen
  • 80 accountantskantoren met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 30 accountantskantoren met vijftig tot honderd werkzame personen

Het aantal eenmanszaken en het aantal kleine kantoren (twee tot tien medewerkers) groeide de afgelopen jaren. Het aantal grote kantoren (meer dan vijftig medewerkers) daalde. Het is de vraag of eenmanszaken en kleine kantoren voldoende kunnen investeren in digitalisering. Ook is de steeds strengere wet- en regelgeving voor kleinere organisaties een uitdaging. Er ontstaan hierdoor steeds meer samenwerkingsverbanden.

Een accountantskantoor kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor accountantskantoren

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden accountantskantoren ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Tekort aan personeel
Vier op de tien accountantskantoren kampen met personeelstekort (CBS, ING Research). Er overheerst op de markt een groot tekort aan gekwalificeerd personeel, waardoor de werkdruk gigantisch is toegenomen. Het UWV waarschuwde een paar jaar geleden al voor schaarste aan registeraccountants, account controllers en assistent-accountants, op zowel HBO- als WO-niveau. Helaas is de situatie onveranderd en verwacht men een tekort van 70.000 medewerkers, zo blijkt uit onderzoek van de Big 4 (EY, Deloitte, PwC, KPMG). 

#2 Nieuwe verdienmodellen
De tijd van het uurtje-factuurtje verdienmodel laten we voorgoed achter ons. SRA-klantonderzoek met Universiteit Leiden wijst uit dat 81,4% van de ondernemers in Nederland een vooruitstrevende accountant wil. Niet de standaard fiscale aangiften en de jaarrekening presenteren, maar strategisch advies voor de lange termijn. Door data-driven te werken, slimme tooling en abonnementsmodellen, ben je als accountant voorbereid op de toekomst.

#3 Veranderende wet- en regelgeving
Ruim 30% van de kantoren, voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen, zo bleek uit het jaarverslag van de Raad voor Toezicht van de NBA. Het gaat dan niet zozeer om de inhoudelijke werkzaamheden, maar meer om zaken zoals de privacywetgeving en de zogenaamde controlevergunning. 

#4 Slimme tooling toepassen
De ouderwetse 'stoffige' boekhouder komt nog vaker voor dan je zou denken. Routinematige taken van accountants zijn tijdrovend en duurbetaald. Naast de achterhaalde verdienmodellen, zit ook de digitalisatie in het verdomhoekje. Door slimme software in te zetten, kan de vrijgekomen tijd besteed worden aan het bieden van de toegevoegde waarde. Denk aan strategisch advies en investeringskansen. 

Accountantskantoor verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw accountantskantoor? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele accountantskantoren succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Accountantskantoor kopen?

Accountantskantoor kopen

Ben je op zoek naar een accountantskantoor waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen accountantskantoren te koop aangeboden.

Accountantskantoor verkopen?

Accountantskantoor verkopen

Heb je een accountantskantoor, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele accountantskantoren verkocht!

Accountantskantoor waarderen?

Accountantskantoor waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!