Autobedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 3 december 2020, Wietze Willem Mulder

Je wilt een autobedrijf kopen of jouw autobedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van autobedrijven eruit ziet. Doordat auto’s kwalitatief beter worden en autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, ontstaat overcapaciteit. Door consolidatie zal het aantal bedrijfsovernames de komende jaren toenemen.

Uw autobedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames autobedrijven

Doordat auto’s kwalitatief steeds beter vervaardigd worden, consumenten op een andere (lees: digitale) manier aankopen doen en er minder kilometers op het asfalt gereden wordt, ontstaat er overcapaciteit van autobedrijven in de markt. Dit leidt tot consolidaties in het dealernetwerk. Ook een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel kan tot meer ‘capaciteitsovernames’ leiden. Kopers kijken daarbij niet primair naar vergroten van hun omzet of het verbeteren van marktpositie, maar zijn primair op zoek naar extra medewerkers.

Aantal overnames autobedrijven 

Wat is een autobedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de automotive - de sector waartoe autobedrijven behoren - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda gehanteerd van 3,6. Dat betekent dat een autobedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,6 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Ebitda-multiple automotive

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen). 

Jouw autobedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over autobedrijven

De markt voor autobedrijven is sterk afhankelijk van het economische klimaat. Door de coronacrisis komt het aantal registraties van nieuwe auto’s in 2020 met 340.000 met bijna een kwart fors lager uit, verwacht ING. Maar doordat particulieren juist het openbaar vervoer meden, groeide de vraag naar occasions juist. In 2021 volgt beperkt herstel, beter betaalbare elektrische auto’s met ruime actieradius dragen daaraan bij.

In cijfers weergegeven zag het aantal autobedrijven er in 2020 als volgt uit (CBS):

34.625 autobedrijven, waarvan:

  • 21.305 autobedrijven met een werkzaam persoon
  • 5.460 autobedrijven met twee werkzame personen
  • 3.570 autobedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 2.665 autobedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 955 autobedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 410 autobedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 120 autobedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen


Een autobedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor autobedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden autobedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Digitaal contact
Digitaal in contact staan met de klant wordt belangrijker voor een goede klantenbinding en voor het verhogen van de transparantie. Via e-mail en Whatsapp kunnen bedrijven de klant bijvoorbeeld attenderen op een apk-moment of kunnen zij foto’s van uitgevoerde of benodigde werkzaamheden delen.

#2 Thuiswerken en leasen
Belangrijke vraag voor de autobranche is in hoeverre het thuiswerken na corona standhoudt. Zo’n tweederde van de nieuwe auto’s wordt in Nederland zakelijk aangeschaft. Als werknemers minder kilometers blijven maken, komen leaseregelingen en het leasepark onder druk te staan. Auto’s worden nu ook vaker online en rechtstreeks verkocht, wat een bedreiging vormt voor dealers. 

#3 Occasions in de lift
De coronacrisis betekent niet dat autorijden aan populariteit heeft ingeboet. Uit onderzoek van KIM blijkt dat reizigers op dit moment vaker voor de auto kiezen om het OV te mijden. Het uitblijven van files maakt de auto ook aantrekkelijker. De toch al relatief sterke vraag naar occasions in Nederland heeft hierdoor een impuls gekregen.

#4 Autobezit versus autogebruik
De kosten van het autobezit zijn de afgelopen jaren flink gestegen door hogere belastingen, brandstofprijzen en parkeertarieven. De consument zal hierdoor minder willen besteden aan het ‘traditionele autogebruik’. Er is een langzame verschuiving van autobezit naar autogebruik, waardoor car sharing en aan populariteit wint.

Autobedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw autobedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele autobedrijven succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Autobedrijf kopen?

Autobedrijf kopen

Ben je op zoek naar een autobedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen autobedrijven te koop aangeboden.

Autobedrijf verkopen?

Autobedrijf verkopen

Heb je een autobedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele autobedrijven verkocht!

Autobedrijf waarderen?

Autobedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!