Autobedrijf verkopen?

Je wilt jouw autobedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van autobedrijven eruit ziet. Doordat auto’s kwalitatief beter worden geproduceerd en autogebruik belangrijker wordt dan autobezit, ontstaat overcapaciteit. Door consolidatie zal het aantal bedrijfsovernames de komende jaren toenemen.

Autobedrijf verkopen

Autobedrijven op Brookz

Aantal overnames autobedrijven

Doordat auto’s kwalitatief steeds beter vervaardigd worden, consumenten op een andere (lees: digitale) manier aankopen doen en er minder kilometers op het asfalt gereden wordt, ontstaat er overcapaciteit van autobedrijven in de markt. Dit leidt tot consolidaties in het dealernetwerk. Ook een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel kan tot meer ‘capaciteitsovernames’ leiden. Kopers kijken daarbij niet primair naar vergroten van hun omzet of het verbeteren van marktpositie, maar zijn primair op zoek naar extra medewerkers.

["115", "135", "160", "105", "145", "155", "140", "175", "180", "115"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames autobedrijven

["3,65", "3,85", "3,85", "3,85", "3,60", "3,60", "3,60", "3,60", "3,70", "3,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,20,", "3,30"]

Gem. EBITDA-multiple Automotive, Transport & Logistiek

Wat is een autobedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de automotive - de sector waartoe autobedrijven behoren - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,3 tot 4,2 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor autobedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden autobedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Digitaal contact

  Digitaal in contact staan met de klant wordt belangrijker voor een goede klantenbinding en voor het verhogen van de transparantie. Via e-mail en Whatsapp kunnen bedrijven de klant bijvoorbeeld attenderen op een apk-moment of kunnen zij foto’s van uitgevoerde of benodigde werkzaamheden delen.

 • 2
  Thuiswerken en leasen

  Belangrijke vraag voor de autobranche is in hoeverre het thuiswerken na corona standhoudt. Zo’n tweederde van de nieuwe auto’s wordt in Nederland zakelijk aangeschaft. Als werknemers minder kilometers blijven maken, komen leaseregelingen en het leasepark onder druk te staan. Auto’s worden nu ook vaker online en rechtstreeks verkocht, wat een bedreiging vormt voor dealers.

 • 3
  Occasions in de lift

  De coronacrisis betekent niet dat autorijden aan populariteit heeft ingeboet. Uit onderzoek van KIM blijkt dat reizigers op dit moment vaker voor de auto kiezen om het OV te mijden. Het uitblijven van files maakt de auto ook aantrekkelijker. De toch al relatief sterke vraag naar occasions in Nederland heeft hierdoor een impuls gekregen.

 • 4
  Autobezit versus autogebruik

  De kosten van het autobezit zijn de afgelopen jaren flink gestegen door hogere belastingen, brandstofprijzen en parkeertarieven. De consument zal hierdoor minder willen besteden aan het ‘traditionele autogebruik’. Er is een langzame verschuiving van autobezit naar autogebruik, waardoor car sharing en aan populariteit wint.

 • 5
  Diensten uitbreiden

  Doordat de concurrentie toeneemt is het belangrijk om het complete plaatje te bieden aan je doelgroep. Verkoop niet alleen auto’s, maar voor ook APK’s uit, wissel de banden en bied eventueel ook andere voertuigen aan, zoals scooters en motoren.

Wat onze klanten zeggen