Bouwbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 4 december 2020, geüpdatet: 11 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een bouwbedrijf kopen of jouw bouwbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van bouwbedrijven eruit ziet. Steeds meer bouwbedrijven nemen andere bouwbedrijven over om daarmee hun capaciteit te vergroten. Deze zogenaamde ‘capaciteitsovernames’ zijn een belangrijke aanjager van de overnamemarkt voor bouwbedrijven.

Jouw bouwbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames bouwbedrijven

Afgelopen jaar was het aantal fusies en overnames in de bouwsector hoger dan ooit tevoren. Wel heeft de branche met diverse uitdagingen te maken, waaronder personeelstekort. Daarbij zijn de prijzen voor grondstoffen torenhoog. Waar eerder met name staal en hout gigantisch in prijs stegen, zijn nu beton, cement en bakstenen aan de beurt. Door al deze ontwikkelingen neemt het aantal capaciteitsovernames én strategische overnames nog steeds toe. 

Bouwbedrijf kopen of verkopen

Wat is een bouwbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de bouw- en installatietechniek, de branche waartoe bouwbedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA van 4,00. Dat betekent dat een bouwbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,00 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Bouw en installatietechniek

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw bouwbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over bouwbedrijven

Nadat de bouwsector een aantal jaar op rij flink is gegroeid, slaat dit in 2020 om in krimp als gevolg van stikstof en PFAS. De coronacrisis vergroot de terugval. Tegelijkertijd blijft er de noodzaak voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming, zoals meer gebruik van prefab en digitalisering, modulair en circulair bouwen. Bouwbedrijven die deze omslag nu maken, zijn toekomstbestendiger.

In cijfers weergegeven zag het aantal bouwbedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

225.320 bouwbedrijven, waarvan:

  • 191.680 bouwbedrijven met een werkzaam persoon
  • 16.210 bouwbedrijven met twee werkzame personen
  • 6.690 bouwbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 5.100 bouwbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 2.950 bouwbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 1.760 bouwbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 530 bouwbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een bouwbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor bouwbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de bouwsector ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Krappe arbeidsmarkt
De bouwsector heeft te maken met een capaciteitsprobleem. Vanwege de hoge werkeloosheid onder bouwvakkers, van een aantal jaren terug, zijn veel werknemers uitgestroomd naar andere sectoren. Hierdoor heeft de bouwsector te kampen met een structureel gebrek aan vaklieden, welke verder niet (voldoende) aangevuld wordt door de opleidingsinstellingen.

#2 Aanhoudende druk op grondstofprijzen & machines
De grondstoffen zijn door schaarste al langere tijd erg duur, maar de toelevering van zware machines is ook ernstig vertraagd. Er is niet alleen schaarste op de grondstoffenmarkt, maar ook een wereldwijd tekort aan computerchips. 

#3 Life cycle costing
Bedrijven kunnen zich onderscheiden door bij een gevraagde oplossing het duurzame alternatief voor te rekenen en te beprijzen op basis van de life cycle costing-methodiek. Zo worden investeringskosten, onderhoudskosten en sloop- of demontagekosten over de totale levensduur van een gebouw onderling vergelijkbaar gemaakt. Dit vraagt om andere kennis en expertise waarin bouwbedrijven serieus moeten investeren.

#4 Stikstofproblematiek nog steeds relevant
Ook in 2022 wordt er in de bouwsector volumekrimp verwacht in 2022 door de stikstofproblematiek. Naar verwachting zullen stikstof en PFAS nog heel wat jaren voor belemmeringen zorgen op de markt. Bedrijven die investeren in schone machines hebben extra subsidiemogelijkheden. 

Bouwbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw bouwbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele bouwbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Bouwbedrijf kopen?

Bouwbedrijf kopen

Ben je op zoek naar een bouwbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen bouwbedrijven te koop aangeboden.

Bouwbedrijf verkopen?

Bouwbedrijf verkopen

Heb je een bouwbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele bouwbedrijven verkocht!

Bouwbedrijf waarderen?

Bouwbedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!