Groothandel in bloemen en planten verkopen?

Je wilt een groothandel in bloemen en planten kopen of jouw groothandel in bloemen en planten verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van groothandels in bloemen en planten eruitziet. Inflatie, hogere transportkosten, lagere beschikbaarheid van producten: de groothandels werken keihard om hun klanten waar voor hun geld te bieden, en dat is ook precies waar groothandels het verschil moeten maken. 

Groothandel in bloemen en planten verkopen

Aantal overnames groothandels in bloemen en planten

Het aantal fusies en overnames in de groothandel van bloemen en planten fluctueert, maar de afgelopen drie jaar ligt het aantal met 55 à 60 vrij hoog. 

["40", "50", "60", "45", "40", "55", "60", "55", "60", "30"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames groothandels in bloemen en planten

["5,65", "5,65", "5,65", "5,65", "5,50", "5,50", "5,50", "5,50", "5,40", "5,30"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,10", "4,60"]

Gem. EBITDA-multiple Groothandel

Wat is een groothandel in bloemen en planten waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor een groothandel in bloemen en planten wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,6 tot 6,1 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor groothandels in bloemen en planten

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden groothandels in bloemen en planten ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Maak het verschil

    Inflatie, hogere transportkosten, lagere beschikbaarheid van producten, digitalisering: de groothandels staan voor flink wat uitdagingen. En die uitdagingen laten zich vooral uitdrukken in hogere kosten en daarmee hogere prijzen. Het totaalplaatje van de bloemen en planten, service, beleving en gemak moeten dus écht een verschil maken voor de consument. Want hoe beter dit de verwachtingen van de inkopers benadert of zelfs overtreft, hoe beter prijsstijgingen geaccepteerd worden. Denk in oplossingen voor je klanten, niet in producten. 

  • 2
    Verduurzaming plantenhandel

    Stikstofreductie, Koop Lokaal, klimaatverandering, onze samenleving wordt zich steeds bewuster van de impact die bepaalde aankopen heeft op de leefbaarheid van onze planeet. Een exotische plant in de tuin, die het lokale ecosysteem schade toebrengt? Steeds meer mensen kiezen voor lokale bekende en geteelde soorten. Deze veranderende vraag op de consumentenmarkt heeft een directe relatie met groothandels in bloemen en planten. En daardoor is verduurzaming van de groothandels onvermijdelijk. 

Wat onze klanten zeggen