Groothandel in elektrische gebruiksgoederen verkopen?

Je wilt jouw groothandel in elektrische gebruiksgoederen verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van groothandels in elektrische gebruiksgoederen eruitziet. Beperkte beschikbaarheid en hogere kosten van productontwerp en logistiek tot bedrijfsvoering drijven prijzen voor groothandels en hun afnemers op. 

Groothandel in elektrische goederen verkopen

Aantal overnames groothandels in elektrische goederen

Het aantal fusies en overnames van groothandels in elektrische gebruiksgoederen heeft een relatie met de economische groei en recessie. Na de pandemie krabbelt de economie in 2021 weer langzaam op en dit laat zich direct zien in het aantal fusies en overnames. 

 

["145", "160", "225", "155", "150", "215", "180", "225", "235", "95"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames groothandels non-food

["5,65", "5,65", "5,65", "5,65", "5,50", "5,50", "5,50", "5,50", "5,40", "5,30"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,10", "4,60"]

Gem. EBITDA-multiple Groothandel

Wat is een groothandel in elektronische goederen waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor een groothandel in elektronische goederen wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,6 tot 6,1 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor groothandels in elektronische goederen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgt de komende jaren onvermijdelijk voor veranderingen, maar biedt groothandels in elektrische gebruiksgoederen ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Productoverstijgende waarde 

    Inkoopcontracten gaan verder dan de laagste prijs. Kun je als groothandel meer toegevoegde waarde bieden door kennisuitwisseling, het ontwikkelen van nieuwe concepten of andere leveringsmogelijkheden dan kun je daarmee onderscheidend zijn ten opzichte van concurrenten. “Het verbreden van je businessmodel leidt tot meer omzet en klantwaarde”, aldus Rabobank.

  • 2
    Smarthome

    Naast verduurzaming zijn slimme apparaten de toekomst. Deze elektrische gebruiksgoederen maken je leven makkelijker, door volledig op jouw leven te zijn ingericht en autonoom te handelen. Naar verwachting gaat de markt voor deze producten alleen maar groeien.

Wat onze klanten zeggen