Apotheek kopen of verkopen

Gepubliceerd: 26 januari 2021, geüpdatet: 11 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een apotheek kopen of jouw apotheek verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van apotheken eruit ziet. Rabobank voorspelt dat opschaling van bestaande apothekers verder toeneemt. Daarnaast leiden de ontwikkelingen in de markt tot een verschuiving van dienstverlening van één vestigingspunt naar meer vestigingspunten en meer een omnichannel-karakter krijgt (webshop, bezorger en 24-uurs-kluis).

Jouw apotheek verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames apotheken

Concrete cijfers over het aantal fusies en overnames in de apothekersbranche zijn er niet. Wel is bekend dat apotheken steeds meer transformeren naar retailers, aldus platform RetailDetail. Hoewel Rabobank eerder in 2020 een consolidatieslag verwachtte, bleef deze uit en nam het aantal vestigingen verder af. 

Wat is een apotheek waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de gezondheidszorg en farmacie, de sector waartoe apotheken behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 6,30. Dat betekent dat een apotheek bij benadering gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,30 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Gezondheidszorg en farmacie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw apotheek waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over apotheken

Nederland telt vijf apotheekformules met meer dan ongeveer honderdvijftig aangesloten apotheken, blijkt uit onderzoek van Stichting Farmaceutische Kengetallen. Uit een inventarisatie van de SFK blijkt dat BENU Apotheken, verbonden aan groothandel Brocacef, begin 2019 de grootste apotheekformule is met in totaal 482 aangesloten apotheken.

Met 468 aangesloten zelfstandige apotheken komt Service Apotheek, gelieerd aan groothandel Mosadex, op de tweede plaats. Pluriplus neemt met iets meer dan vierhonderd aangesloten apotheken de derde positie in. De vierde grote apotheekformule is die van groothandel Alliance Healthcare met 188 apotheken. Tot slot was begin 2019 de Stichting VNA (mede-)eigenaar van 148 apotheken. Ook blijkt uit de inventarisatie van Stichting Farmaceutische Kengetallen dat een apotheek een gemiddelde jaaromzet van 2,2 miljoen euro had.

In cijfers weergegeven zag het aantal apotheken er in 2021 als volgt uit (CBS):

1.000 apotheken, waarvan:

  • 225 apotheken met een werkzaam persoon
  • 20 apotheken met twee werkzame personen
  • 40 apotheken met drie tot vijf werkzame personen
  • 170 apotheken met vijf tot tien werkzame personen
  • 310 apotheken met tien tot twintig werkzame personen
  • 160 apotheken met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 30 apotheken met vijftig tot honderd werkzame personen

Een apotheek kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor apotheken

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden apotheken ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Omnichannel 
Contact met patiënten wordt steeds makkelijker en daardoor vindt er ook meer innovatie plaats in het distributiemodel. Denk aan online bestellingen, 24-uurs medicijnautomaten en diverse bezorgmomenten. Dit heeft als gevolg dat de apotheker bewustere keuzes moet maken in zijn dienstverlening.

#2 Medicijnentekort
Schaarste op de markt is helaas ook aan de orde van de dag voor apothekers. Steeds vaker lees je over mensen met gezondheidsaandoeningen die hun broodnodige medicijnen niet kunnen krijgen bij de apotheek. Volgens ABN AMRO is het essentieel dat de productie van medicijnen naar Europa wordt getrokken, waardoor we minder afhankelijk zijn van landen als China en India. Ook heeft toenmalig Minister van Rijn bekendgemaakt dat er uiterlijk 1 juli 2022 een voorraad van geneesmiddelen moet zijn voor minimaal vijf maanden. 

#3 E-verdienmodel 
Innovatie speelt een belangrijke rol, zowel op het gebied van product als proces. Dit kan plaatsvinden in de vorm van nieuwe samenwerkingsvormen met voedingsconsulenten, e-health (waardoor er een online relatie ontstaat en er meer inzicht komt in het medicijngebruik) of de rol van voeding bij medicatie en preventie.

#4 Bredere rol apotheker 
Door de veranderende marktomstandigheden wordt de rol van apothekers uitgebreid tot apotheker, logistiek manager en retailer in één. Afhankelijk van de omgeving kunnen de retail-activiteiten van de apotheek uitgebreid worden met zelfzorgmedicatie, audicien- en opticienartikelen om omzet en marge te vergroten. Daarbij is de apotheek in de wijk niet altijd optimaal zichtbaar en daar moet wat aan gebeuren, aldus de Vereniging Jonge Apothekers (VJA). 

#5 Duurzaamheid 
Apothekers zamelen medicijnafval in, zoals niet-gebruikte medicijnen en naalden. Het correct verwerken van medicijnafval voorkomt dat medicijnresten in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen. De maatschappij eist dat apothekers dit op een duurzame manier doen.

Apotheek verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw apotheek. Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele apotheken succesvol gekocht en verkocht.

Apotheek verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Apotheek kopen?

Apotheek kopen

Ben je op zoek naar een apotheek waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen apotheken te koop aangeboden.

Apotheek verkopen?

Apotheek verkopen

Heb je een apotheek, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele apotheken verkocht!

Apotheek waarderen?

Apotheek waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!