Glastuinbouwbedrijf verkopen?

Je wilt jouw glastuinbouwbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van glastuinbouwbedrijven eruit ziet. De markt staat onder druk, vanwege gebrek aan energie-efficiënt werken en de noodzaak om minder CO2-uitstoot te realiseren.

Glasttuinbouwbedrijf verkopen

Aantal overnames glastuinbouwbedrijven

Hoewel het aantal overnames vertoont gedurende de jaren pieken en dalen, maar is over het algemeen vrij stabiel. Innovatie is essentieel voor het voortbestaan van de tuinbouw onder glas.

["25", "30", "25", "20", "25", "35", "30", "35", "30", "15"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames glastuinbouwbedrijven

["5,65", "5,55", "5,60", "5,60", "5,65", "5,60", "5,60", "5,55", "5,60", "5,60"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,00", "5,20"]

Gem. EBITDA-multiple Agri & Food

Wat is een glastuinbouwbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector agri & food, waartoe een glastuinbouwbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,2 tot 6,0 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor glastuinbouwbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden glastuinbouwbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Intensieve samenwerkingen

    Doordat telers en handelaars en consumenten elkaar steeds vaker rechtstreeks weten te vinden, neemt de handel via de veiling terug, aldus ABN Amro. De consument beweegt zich al enkele jaren naar een bewust leefpatroon, waardoor er meer focus wordt gelegd op slow living, genieten van natuurlijke voeding en natuurlijke decoratie, waaronder bloemen en planten.

  • 2
    Duurzaamheid

    Duurzaamheid is ook in de tuinbouw een belangrijk topic. Er wordt door tuinders vaker ingezet op geothermie, waardoor de verbruikte hoeveelheid aardgas en CO2 terugloopt. Dat sustainability de aandacht heeft is ook zichtbaar door het aantal keurmerken in de branche. Denk aan ‘Duurzame Bloemist’ en ‘On the Way to Planetproof.’ 

Wat onze klanten zeggen