Asbestbedrijven verkopen?

Je wilt jouw asbestbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van asbestbedrijven eruit ziet. 

Asbestbedrijf verkopen

Aantal overnames asbestbedrijven

Al enkele jaren zit de branche in de lift en naar verwachting zal deze groei aanhouden, aangezien de maatschappij bewuster wordt en de wet- en regelgeving strikter.

["5", "0", "5", "0", "5", "10", "5", "5", "10", "5"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames bedrijven in sanering en afvalbeheer

["4,10", "4,15", "4,20", "4,15", "3,95", "3,95", "4,05", "4,00", "3,90", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,90", "3,40"]

Gem. EBITDA-multiple Bouw & Installatietechniek

Wat is een asbestbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector bouw- en installatietechniek, waartoe een asbestbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,4 tot 4,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor asbestbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden asbestbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Circulair slopen

    Volgens de directeur van Economisch Instituut voor de Bouw is het zaak dat circulair slopen en saneren de standaard wordt. De overheid heeft andere prioriteiten, terwijl goed beleid juist nodig is om circulariteit rendabel te maken.

  • 2
    Online verkenning

    Hoewel online zichtbaarheid voor vrijwel alle ondernemers en organisaties essentieel is, is er in het zoekgedrag een stijging gaande in de asbestgerelateerde zoekopdrachten. Consumenten zijn op zoek naar goede dienstverleners in de saneringsbranche, vanwege het aanstaande verbod op asbestdaken (2024).

Wat onze klanten zeggen