Uitzendbureau verkopen?

Je wilt jouw uitzendbureau verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van uitzendbureaus eruit ziet. Ondanks de coronacrisis zal de behoefte aan een flexibele schil ook in de toekomst bestaan. Verder zorgt het er voor dat bepaald werk verandert of zelfs geheel verdwijnt, waardoor omscholing en het van werk naar werk begeleiden van flexkrachten steeds belangrijker wordt voor bijvoorbeeld uitzendorganisaties.

Uitzendbureau verkopen

Uitzendbureaus op Brookz

Aantal overnames uitzendbureaus

De grote partijen in de uitzendbranche zijn op overnamejacht, vooral om marktaandeel te kopen. Daarmee denken ze een antwoord te vinden op de toenemende margedruk en prijsconcurrentie. Door het toenemende belang van ICT wordt bij overnames in de uitzendsector steeds vaker gekeken naar de synergie tussen de backoffices en geautomatiseerde systemen van de verschillende partijen. Toch blijft de uitzendsector een ‘peoples business’. De cultural fit tussen twee uitzenders is en blijft de belangrijkste succesfactor voor het slagen van een fusie of overname.

["180", "175", "230", "165", "210", "220", "230", "225", "290", "165"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames uitzendbureaus

["5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een uitzendbureau waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, de branche waartoe uitzendbureaus behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor uitzendbureaus

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de uitzendsector ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Flexibele arbeidsrelaties

  Er vindt een structurele verschuiving plaats van vaste naar flexibele arbeidscontracten. Werkgevers voelen er steeds minder voor om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit onder meer door de complexer wordende arbeidswetgeving en de daaraan verbonden risico’s. De belangrijkste aanjager van flexibele arbeidsrelaties is echter de behoefte van werkgevers om de personeelskosten mee te laten bewegen met de markt en hun eigen omzetpotentieel.

 • 2
  Online concurrentie

  Online platformen automatiseren werving en selectie met behulp van algoritmes. Ook nemen ze administratieve taken als planning, urenregistratie en facturatie over. Hierdoor zijn ze op termijn goedkoper en sneller dan huidige spelers. Technologische innovaties maken automatische ‘matching’ bovendien steeds beter. Platformen als Deliveroo en Uber (vervoer), Temper (horecawerk) en LinkedIn (werving) laten zien hoe platformen nu al deeltaken van de flexbranche overnemen.

 • 3
  Uitbreiding dienstenpakket

  Uitzendbureaus kiezen er vaker voor om de flexbehoefte van de klanten breed in te vullen. Hiervoor bieden zij extra diensten aan zoals payrolling of detachering. De nadruk komt te liggen op het aanbieden van meer verschillende diensten, om op deze manier klanten volledig te kunnen ontzorgen.

Wat onze klanten zeggen