Transportbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 8 december 2020, Wietze Willem Mulder

Je wilt een transportbedrijf kopen of jouw transportbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van transportbedrijven eruit ziet. De transportsector wordt geraakt door de coronacrisis, maar biedt ook kansen. Het dreigende personeelstekort kan voor zogenaamde ‘capaciteitsovernames’ zorgen.

Jouw transportbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames transportbedrijven

Het aantal fusies en overnames lag in het jaar 2017 in Nederland op tachtig stuks. Voor 2020 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek een kleine daling. Maar middenin de coronacrisis heeft de sector transport en logistiek zijn waarde bewezen, hoewel het internationale wegtransport bemoeilijkt werd door diverse lockdowns in diverse landen.

Aantal overnames transportbedrijvenWat is een transportbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de logistiek & transport, de sector waartoe transportbedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van 3,6. Dat betekent dat een transportbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,6 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Ebitda-multiple logistiek en transportDe waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw transportbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over transportbedrijven

De wegtransportsector ziet het vrachtvolume met 4,5 procent dalen, voorspelt ING. Internationaal is de terugval groter dan nationaal. Vooral verladers uit de horeca, groothandel en industrie, hebben dit jaar minder vrachtaanbod. Door verschoven consumptiepatronen zijn er ook wegtransporteurs juist profiteren. Door grote uitslagen en herschikking zijn niet alleen prijsdruk, maar ook efficiëntieverlies een risico dit jaar. 

In cijfers weergegeven zag het aantal transportbedrijven er in 2020 als volgt uit (CBS):

14.625 transportbedrijven, waarvan:

  • 8.745 transportbedrijven met een werkzaam persoon
  • 2.025 transportbedrijven met twee werkzame personen
  • 1.010 transportbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 1.025 transportbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 765 transportbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 630 transportbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 215 transportbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een transportbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor transportbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de transportsector ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Volumekrimp, maar optimisme
In Nederland daalde het vervoer voor opdrachtgevers in de horeca, de winkelstraat en groothandels hard door de coronacrisis en zakte ook het automotive-gerelateerde transport snel weg. Tegelijkertijd hadden transporteurs actief voor supermarkten, bouwmarkten en tuincentra het druk net als het e-commerce gerelateerde vervoer. Per saldo zal het volume van het wegvervoer in 2020 naar verwachting van ING voor het eerst sinds 2013 krimpen (-4,5%). Voor 2021 voorziet ING een volumegroei van twee procent.

#2 Online concurrentie
Logistieke dienstverleners blijven groeien, maar tegelijkertijd zorgt de groeiende e-commerce voor ‘weglekkende’ omzet naar pakketvervoerders en grote online-retailers als Coolblue, Zalando en Amazon. Door het commerciële belang van snelheid en betrouwbaarheid krijgt logistiek hier steeds meer prioriteit. Dit dwingt tot stappen in benutting van vooral IT.

#3 Vergrijzend personeelsbestand
Het aantal transportbedrijven met een personeelstekort is de afgelopen jaren toegenomen volgens het CBS. De gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt sneller dan die in andere sectoren in Nederland. Verder is de groep van 50 tot 60-jarigen in de transportbranche veel groter dan de groep van 30 tot 40-jarigen. De komende jaren zullen veel werknemers uitstromen. Het is belangrijk dat transportbedrijven hierop inspelen.

#4 Lean & Green
Lean & Green is een Europees programma dat logistieke bedrijven stimuleert om de CO2-uitstoot met 20% te verlagen in vijf jaar tijd. Als het plan voor deze reductie is goedgekeurd, ontvangen zij een Lean & Green Award. Daarnaast zorgen duurzame maatregelen zoals het reduceren van brandstofgebruik en slimmer rijden vaak voor een hogere winst. Door de overheid worden transportbedrijven gestimuleerd om groenere voertuigen te gebruiken, zoals wagens aangedreven door elektriciteit, waterstof of LNG.

Transportbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw transportbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele transportbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Transportbedrijf kopen?

Transportbedrijf kopen

Ben je op zoek naar een transportbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen transportbedrijven te koop aangeboden.

Transportbedrijf verkopen?

Transportbedrijf verkopen

Heb je een transportbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele transportbedrijven verkocht!

Transportbedrijf waarderen?

Transportbedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!