Transportbedrijf verkopen?

Je wilt jouw transportbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van transportbedrijven eruit ziet. De transportsector wordt min of meer geraakt door de coronacrisis, maar inmiddels trekt de markt aan, kopen consumenten meer online dan ooit tevoren en zal het duurzaam transport zich verder ontwikkelen.

Transportbedrijf verkopen

Transportbedrijven op Brookz

Aantal overnames transportbedrijven

De laatste jaren is er een groei zichtbaar in het aantal consolidaties met betrekking op de transportsector. Het internationale wegvervoer heeft een moeilijke periode achter de rug, vanwege de diverse lockdowns in diverse landen. Inmiddels trekt de markt aan, kopen we meer online dan ooit tevoren en zal het duurzaam transport zich ontwikkelen, aldus de logistieksector.

["165", "180", "230", "140", "180", "220", "210", "225", "285", "185"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames transportbedrijven

["3,65", "3,85", "3,85", "3,85", "3,60", "3,60", "3,60", "3,60", "3,70", "3,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,20", "3,30"]

Gem. EBITDA-multiple Automotive, Transport & Logistiek

Wat is een transportbbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de logistiek & transport, de sector waartoe transportbedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,3 tot 4,2 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor transportbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de transportsector ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Online concurrentie

  Logistieke dienstverleners blijven groeien, maar tegelijkertijd zorgt de groeiende e-commerce voor ‘weglekkende’ omzet naar pakketvervoerders en grote online-retailers als Coolblue, Zalando en Amazon. Door het commerciële belang van snelheid en betrouwbaarheid krijgt logistiek hier steeds meer prioriteit. Dit dwingt tot stappen in benutting van vooral IT. Tijdens de coronacrisis steeg het aantal vervoerde pakketten, de zogenaamde e-logistiek, met ruim 30% tot 525 miljoen.

 • 2
  Vergrijzend personeelsbestand

  Het aantal transportbedrijven met een personeelstekort is de afgelopen jaren toegenomen volgens het CBS. De gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt sneller dan die in andere sectoren in Nederland. Verder is de groep van 50 tot 60-jarigen in de transportbranche veel groter dan de groep van 30 tot 40-jarigen. De komende jaren zullen veel werknemers uitstromen. Het is belangrijk dat transportbedrijven hierop inspelen.

 • 3
  Lean & Green

  Lean & Green is een Europees programma dat logistieke bedrijven stimuleert om de CO2-uitstoot met 20% te verlagen in vijf jaar tijd. Als het plan voor deze reductie is goedgekeurd, ontvangen zij een Lean & Green Award. Daarnaast zorgen duurzame maatregelen zoals het reduceren van brandstofgebruik en slimmer rijden vaak voor een hogere winst. Door de overheid worden transportbedrijven gestimuleerd om groenere voertuigen te gebruiken, zoals wagens aangedreven door elektriciteit, waterstof of LNG.

Wat onze klanten zeggen