Advocatenkantoor verkopen?

Je wilt jouw advocatenkantoor verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van advocatenkantoren eruit ziet. Er komen veel kleine bedrijven bij, maar de grote kantoren met meerdere werknemers voeren de boventoon. Er worden steeds meer taken uit handen genomen van andere professionals, maar de tijd van nonchalant factureren is geweest, dankzij de digitalisering.

Advocatenkantoor verkopen

Aantal overnames advocatenkantoren

De samenleving juridiseert, maar de consument is mondiger. Voor exorbitant hoge honoraria is de concurrentie te happig, waardoor er spanningen heersen op de markt. De alternatieve verdienmodellen schieten uit de grond, er is veel gaande rondom digitalisering en de wet- en regelgeving wordt diverser en omvangrijker.

["45", "50", "70", "55", "55", "55", "95", "85", "85", "40"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames advocatenkantoren

["5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een advocatenkantoor waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector zakelijke dienstverlening, waartoe een advocatenkantoor behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor advocatenkantoren

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden advocatenkantoren ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Juridisering van de samenleving

  Doordat er steeds meer wet- en regelgeving ontstaat, op nationaal en internationaal niveau, doet de consument eerder een beroep op de kennis van een juridisch specialist. De drempel naar de rechtsgang is wel hoger geworden door het verhogen van de griffierechten en het korten van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

 • 2
  Maatwerk vs. standaardisering

  Er is een strijd gaande tussen maatwerk en modelzaken. Dankzij de digitalisering valt er veel te stroomlijnen in het content met de klant. Overeenkomsten, zowel zakelijk als privé, zijn vaak als modeldocumenten aan te bieden, waardoor de klant eerder én goedkoper kan worden geholpen. Daar tegenover staan echter de complexe zaken, die toch echt door een specialist moeten worden onderzocht en behandeld. Er lijkt een tweestrijd gaande te zijn tussen beide kanten van de medaille, waar nog gewacht wordt op een combinatie, aldus ABN Amro.

 • 3
  Feminisering in de advocatuur

  Waar de advocatuur bekend staat als een haantjescultuur lijkt het einde hiervan in zicht. Het aantal vrouwen in de advocatuur bij de grootste 50 bureaus stond in 2021 op 45,1%.

 • 4
  Virtueel kantoor

  In Nederland lijkt de trend nog niet echt doorgebroken, maar internationaal gezien duiken er enkele jaren virtuele advocatenkantoren op. Vanuit hun (thuis-)kantoor log je in op een beveiligde verbinding met de vakspecialist, waardoor er op digitale wijze een overeenkomst tot stand komt.

Wat onze klanten zeggen