Verzorgingshuis verkopen?

Je wilt jouw verzorgingshuis verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van verzorgingshuizen eruitziet. Door personeelstekort staat de gezondheidszorg onder druk. Tel de toenemende vergrijzing en digitalisering daarbij op en je snapt dat zorgcentra voor enorme uitdagingen staan. 

Verzorgingshuis verkopen

Aantal overnames verzorgingshuizen

Het aantal fusies en overnames van verzorgingshuizen is al jaren stabiel. 

["0", "0", "5", "5", "5", "0", "5" ,"5", "5", "5"]

["14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames verzorgingshuizen

["6,10", "6,00", "6,05", "6,05", "6,05", "6,15", "6,20", "6,30", "6,10", "6,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,90", "5,30"]

Gem. EBITDA-multiple Gezondheidszorg & farmacie

Wat is een verzorgingshuis waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de gezondheidszorg en farmacie, de sector waartoe verzorgingshuizen behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,3 tot 6,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor verzorgingshuizen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden verzorgingshuizen ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Digitalisering

  De bewoners van verzorgingshuizen zijn steeds meer bekend met de digitale mogelijkheden. Van whatsapp tot mail en videobellen: de babyboomers vinden hun weg. Zeker in tijden van corona en drukke familie-agenda’s is digitalisering de oplossing om in contact te blijven met de buitenwereld. Volgens grootschalig onderzoek biedt nu slechts 46% van de instellingen internettoegang aan hun bewoners. Kansen dus voor de verzorgingshuizen!

 • 2
  Van behandeling naar preventie

  Ook in verzorgingshuizen neemt de traditionele zorg een andere afslag. Waar voorheen de nadruk lag op curatieve zorg, is er tegenwoordig meer aandacht voor preventieve zorg. Valpreventie, eHealth en langer thuiswonen zijn aandachtspunten. Door medicijngebruik te vervangen met een gezondere lifestyle en zo de zelfstandigheid van ouderen te bevorderen, is er sprake van een venieuwde trend in de geriatrie. 

 • 3
   Vergrijzing

  Nederland vergrijst. Al jaren, maar zeker nu de generatie babyboomers langzamerhand de leeftijd bereikt waarop intensieve zorg nodig is, worden de effecten pas zichtbaar. Die vergrijzing betekent behoorlijk aanpoten voor de verzorgingshuizen. Want hoe zorgen we ervoor dat deze ouderen hun laatste jaren in zo goed mogelijke gezondheid met de best mogelijke zorg kunnen doorbrengen? 

Wat onze klanten zeggen