Boekhoudkantoor verkopen?

Je wilt jouw boekhoudkantoor verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van boekhoudkantoren eruit ziet. De branche is aan innovatie en automatisering onderhevig en er staat druk op het ouderwetse verdienmodel.

Boekhoudkantoor verkopen

Aantal overnames boekhoudkantoren

Door de invloed van de pandemie is de sector nog herstellende en dit gaat niet zonder slag of stoot. Boekhoudkantoren hadden veel minder werk, doordat hun klanten simpelweg moesten sluiten of te kampen hadden met ernstige vraaguitval.

["100", "115", "150", "80", "115", "125", "115", "150", "155", "85"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames boekhoudkantoren

["4,95", "5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een boekhoudkantoor waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector zakelijke dienstverlening, waartoe een boekhoudkantoor behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor boekhoudkantoren

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden boekhoudkantoren ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Digitalisering

  Voor boekhouders is het essentieel om menselijk te blijven, want waar digitalisering plaatsvindt, wordt automatisme en een verlaagd tarief een feit. Door juist de menselijke toevoeging te blijven bieden, zoals helpen bij strategische vraagstukken of het aanvragen van fiscale regelingen of subsidies, biedt de boekhouder de perfecte combinatie tussen digitaal en analoog.

 • 2
  Adviserende rol

  Rabobank sluit eigenlijk nauw aan op #1, want als het digitale geregeld is, dan komt deel twee. Door de data slim in te zetten is het mogelijk om meer tijd uit te trekken voor het geven van advies. Geef advies vanuit de eigen expertise, aldus Rabobank.

 • 3
  Personeelstekort

  Vanwege de veranderende markt is er een tekort aan echte vakmensen. De combinatie van inhoudelijke kennis en adviseren ontbreekt vaak, terwijl juist dit schakelen zo nodig is. Nu, en in de toekomst.

 • 4
  Nieuwe technologie

  De wereld van financiën en valuta is ook bezig aan een uitbreiding. Naast onze vertrouwde valuta komen er nu ook nieuwe technologieën om de hoek kijken, zoals blockchain. De boekhouder zit hier niet tussen, dus het is zaak om bij te blijven en achteraf te controleren. Door er bovenop te blijven zitten en de data van klanten real time te verzamelen, kan er toch een rol voor de boekhouder worden weggelegd, aldus Rabobank.

Wat onze klanten zeggen