Productiebedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 9 april 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een productiebedrijf kopen of jouw productiebedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van productiebedrijven eruit ziet. Er zijn diverse branches binnen de productiesector zichtbaar, waardoor de trends en cijfers ook behoorlijk uiteenlopen. 

Jouw productiebedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames productiebedrijven

Sinds een paar jaar is de productie-industrie in opmars, waardoor ook de werkgelegenheid toeneemt. Er is vertrouwen bij de consument en ondernemers in deze industrie, maar de verwachte investeringen zullen de komende jaren wel iets lager liggen. 

Productiebedrijf kopen of verkopen

Wat is een productiebedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector industrie en productie, waartoe een productiebedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 5,30. Dat betekent dat een productiebedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,30 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Industrie en productie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw productiebedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over productiebedrijven

Productiebedrijven zitten in een opwaartse spiraal qua groei, zelfs met de dempende effecten van corona en de brexit. Daarbij zijn productiebedrijven die afhankelijk zijn van grondstoffen zoals metaal, gevoelig voor economische schommelingen en fluctuaties. 

In cijfers weergegeven zag het aantal productiebedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

76.770 productiebedrijven, waarvan:

  • 51.690 productiebedrijven met een werkzaam persoon
  • 7.465 productiebedrijven met twee werkzame personen
  • 4.535 productiebedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 4.490 productiebedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 3.425 productiebedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 2.680 productiebedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 1.150 productiebedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een productiebedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor productiebedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden productiebedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Afsplitsingen en fusies
Sinds een paar jaren is er een patroon op de productiemarkt zichtbaar, waarbij bedrijven een niche kiezen en daarin specialiseren. Bedrijven (zoals bijvoorbeeld Philips) realiseren afsplitsingen en laten hun marktaandeel in één specifieke productgroep stijgen. 

#2 Macro-ontwikkelingen
Ook macro-ontwikkelingen zijn soms een grote uitdagingen voor productiebedrijven, zo schrijft Rabobank. Denk aan automatisering, circulaire productie, ketensamenwerking, lokaal ondernemerschap en mass customization. De consument wil meer keus voor een goede prijs en ook nog eens snel geleverd. 

#3 Internationale en regionale samenwerking
De wereldhandel wordt steeds belangrijker. Internationale samenwerkingen zijn tegenwoordig geen uitzondering. Producten uit de Verenigde Staten of China laten komen kost een schijntje en ondanks de tegenslagen door de coronacrisis, zal ons productaanbod de komende jaren nog flink wat invloeden van buitenaf te verduren krijgen. Ook regionaal is het volgens Rabobank een trend om opslagruimtes, fabriekshallen en logistieke middelen te delen.

#4 Manarm produceren 
Doordat we hoog inzetten op export is ons land afhankelijk van buitenlandse economieën, vermeldt ABN Amro. Is de wereldeconomie aan krimp onderhevig, dan blijven productiebedrijven in Nederland met hun voorraad zitten. Dit heeft een enorme impact op de werkgelegenheid van productiebedrijven. Er wordt al een beroep gedaan op personeel op een andere manier te werken, vanwege het manarm produceren. Minder mensen op de fabrieksvloer, maar wel mensen die blijven bijleren en snel kunnen ingrijpen.

Productiebedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw productiebedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele productiebedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Productiebedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Productiebedrijf kopen?

Productiebedrijf kopen?

Ben je op zoek naar een productiebedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen productiebedrijven te koop aangeboden.

Productiebedrijf verkopen?

Productiebedrijf verkopen?

Heb je een productiebedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele productiebedrijven verkocht!

Productiebedrijf waarderen?

Productiebedrijf waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!