Metaalbedrijf verkopen?

Je wilt jouw metaalbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van metaalbedrijven eruit ziet. De metaalbranche kent veel kleinere bedrijven en er lijkt overcapaciteit, wat tot meer bedrijfsovernames zou kunnen leiden.

Metaalbedrijf verkopen

Metaalbedrijven op Brookz

Aantal overnames metaalbedrijven

De piek van 2016 is niet meer geëvenaard, maar de trend van consolidaties in de metaalindustrie is weer opgaand. Volgens ING zijn er meer nieuwe bedrijven in de metaalsector, en minder opheffingen, wat natuurlijk wijst op een groeiende markt.

["85", "80", "85", "140", "90", "85", "110", "95", "115", "130", "75"]

["‘13", "‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames metaalbedrijven

["5,30", "5,35", "5,35", "5,40", "5,40", "5,25", "5,25", "5,35", "5,00", "5,00"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Industrie & productie

Wat is een metaalbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor de sector industrie & productie – waartoe metaalbedrijven behoren – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor metaalbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden metaalbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Internet of Things

  Internet of Things is ook in de metaalindustrie een onomkeerbare trend. Zowel productiemachines als producten zijn steeds vaker met elkaar verbonden. De industrie gebruikt IoT vooral om de efficiency van processen te verhogen. Maar het is ook een middel om onderscheidende diensten en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen, moet de metaalketen de komende jaren investeren in software en automatisering; dé voorwaarden voor verdere ketenintegratie en succesvolle datadeling.

 • 2
  Maatwerk van kleine batches

  De transitie naar nieuwe productieprocessen in de belangrijkste afzetmarkten voor de metaalindustrie (bouw en machinebouw) vereisen ook innovatie van producenten in de metaalindustrie. Om dit te verwezenlijken moeten producenten van metaalproducten nauw samenwerken met de klant en andere ketenpartners. Het resultaat is dat de producten sneller en beter worden aangepast aan de vraag naar steeds meer maatwerk en kleine batches.

 • 3
  Onderscheid op technologie

  Afnemers van metaalbedrijven verwachten dat producenten constant innoveren. De vraag naar nieuwe producten zal aanhouden. Dit betekent dat bedrijven in de branche voortdurend aandacht moeten besteden aan innovatie. Een onderdeel hiervan is dat metaalbedrijven zich zullen moeten onderscheiden op het gebied van proces-, fabricage- of componententechnologie, omdat concurreren op prijs op de lange termijn geen houdbaar businessmodel is.

 • 4
  Buitenlandse concurrentie

  De concurrentiedruk is toegenomen, onder meer door de kwaliteitsslag van veel buitenlandse producenten, die in veel gevallen tegen lagere kosten soortgelijke producten aanbieden. De laatste jaren hebben veel bedrijven geïnvesteerd in automatisering van het productieproces, met als doel om productie- en toeleveringsprocessen verder te optimaliseren. Dit leidt tot verhoging van de arbeidsproductiviteit, kortere doorloop- en omsteltijden en minder faalkosten.

 • 5
  Duurzame metaalindustrie

  Volgens Rabobank liggen er kans voor de metaalindustrie, op het gebied van duurzaamheid. Er komen strenge duurzaamheidseisen vanuit de overheid, waardoor circulaire bedrijfsprocessen niet alleen interessant zijn, maar ook noodzakelijk.

Wat onze klanten zeggen