Metaalbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 8 december 2020, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een metaalbedrijf kopen of jouw metaalbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van metaalbedrijven eruit ziet. De metaalbranche kent veel kleinere bedrijven en er lijkt overcapaciteit, wat tot meer bedrijfsovernames zou kunnen leiden.

Jouw metaalbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames metaalbedrijven

De piek van 2016 is bij lage na niet meer geëvenaard, maar de trend van consolidaties in de metaalindustrie is weer opgaand. Volgens ING zijn er meer nieuwe bedrijven in de metaalsector, en minder opheffingen, wat natuurlijk wijst op een groeiende markt. 

Metaalbedrijf kopen of verkopen

Wat is een metaalbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor de sector industrie & productie – waartoe metaalbedrijven behoren – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 5,30. Met dit als referentie zou je kunnen stellen dat een metaalbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,30 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Industrie en productieDe waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw metaalbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over metaalbedrijven

Ondanks de groei in de sector, is ook reden tot zorg. De pool van beschikbare vakmensen droogt in rap tempo op. Veel sectoren binnen de metaalsector verwachten niet dat ze alle uitstaande vacatures de komende jaren kunnen invullen. Daarbij is het tijd om te investeren in robotisering, waar volgens Rabobank ook meer aandacht voor komt. 

In cijfers weergegeven zag het aantal metaalbedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

8.445 metaalbedrijven, waarvan:

  • 6.710metaalbedrijven met een werkzaam persoon
  • 580 metaalbedrijven met twee werkzame personen
  • 350 metaalbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 340 metaalbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 265 metaalbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 155 metaalbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 30 metaalbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een metaalbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor metaalbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden metaalbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Internet of Things
Internet of Things is ook in de metaalindustrie een onomkeerbare trend. Zowel productiemachines als producten zijn steeds vaker met elkaar verbonden. De industrie gebruikt IoT vooral om de efficiency van processen te verhogen. Maar het is ook een middel om onderscheidende diensten en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen, moet de metaalketen de komende jaren investeren in software en automatisering; dé voorwaarden voor verdere ketenintegratie en succesvolle datadeling.

#2 Maatwerk van kleine batches
De transitie naar nieuwe productieprocessen in de belangrijkste afzetmarkten voor de metaalindustrie (bouw en machinebouw) vereisen ook innovatie van producenten in de metaalindustrie. Om dit te verwezenlijken moeten producenten van metaalproducten nauw samenwerken met de klant en andere ketenpartners. Het resultaat is dat de producten sneller en beter worden aangepast aan de vraag naar steeds meer maatwerk en kleine batches.

#3 Onderscheid op technologie
Afnemers van metaalbedrijven verwachten dat producenten constant innoveren. De vraag naar nieuwe producten zal aanhouden. Dit betekent dat bedrijven in de branche voortdurend aandacht moeten besteden aan innovatie. Een onderdeel hiervan is dat metaalbedrijven zich zullen moeten onderscheiden op het gebied van proces-, fabricage- of componententechnologie, omdat concurreren op prijs op de lange termijn geen houdbaar businessmodel is.

#4 Buitenlandse concurrentie
De concurrentiedruk is toegenomen, onder meer door de kwaliteitsslag van veel buitenlandse producenten, die in veel gevallen tegen lagere kosten soortgelijke producten aanbieden. De laatste jaren hebben veel bedrijven geïnvesteerd in automatisering van het productieproces, met als doel om productie- en toeleveringsprocessen verder te optimaliseren. Dit leidt tot verhoging van de arbeidsproductiviteit, kortere doorloop- en omsteltijden en minder faalkosten.

#5 Duurzame metaalindustrie
Volgens Rabobank liggen er kans voor de metaalindustrie, op het gebied van duurzaamheid. Er komen strenge duurzaamheidseisen vanuit de overheid, waardoor circulaire bedrijfsprocessen niet alleen interessant zijn, maar ook noodzakelijk. 

Metaalbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw metaalbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele metaalbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Metaalbedrijf kopen?

Metaalbedrijf kopen

Ben je op zoek naar een metaalbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen metaalbedrijven te koop aangeboden.

Metaalbedrijf verkopen?

Metaalbedrijf verkopen

Heb je een metaalbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele metaalbedrijven verkocht!

Metaalbedrijf waarderen?

Metaalbedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!