Kennisbank

Informatie, advies & nuttige praktijkverhalen
over het kopen en verkopen van een bedrijf 

Business valuation 50 Nieuws

Business valuation 50

De vijftig belangrijkste advieskantoren van Nederland op het gebied van bedrijfswaardering. Het betreft hier zelfstandige advieskantoren die zich voornamelijk richten op MKB-bedrijven.

Due diligence, een kostbaar bezit? Blog

Due diligence, een kostbaar bezit?

Juist in kleinere deals komt het weleens voor dat wordt afgezien van due diligence-onderzoek. Hoewel geen vaste regel, leert de ervaring: hoe lager de dealwaarde is, des te aantrekkelijker het kan zijn om een materieel due diligence-onderzoek achterwege te laten. Kostenbesparing en de gedachte dat het geld beter aan iets anders kan worden uitgegeven, is vaak de belangrijkste reden.

BTW heffing op commissarisbeloningen vervalt? Blog

BTW heffing op commissarisbeloningen vervalt?

Op 13 juni 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangwekkende uitspraak gedaan voor de Nederlandse btw-praktijk. Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat een commissaris doorgaans geen btw-ondernemer is. Door deze uitspraak is het belangrijk dat de facturatie van commissarisbeloningen onmiddellijk tegen het licht worden gehouden.

Horeca of leisure onderneming? Blog

Horeca of leisure onderneming?

Op enig moment in de levenscyclus van een horeca of leisure onderneming komt het onderwerp vanzelf een keer aan bod: moeten we uitbreiden, overnemen of de onderneming verkopen? En waar moet je dan allemaal rekening mee houden?

Management incentives Blog

Management incentives

Participatiemaatschappijen hebben een aantal instrumenten om het zittende management van een bedrijf aan zich te binden en de samenwerking tussen investeerder en het management na een transactie met de DGA tot een succes te maken. 

Bedrijfsverkoop praktijkcase: 'De stapel papier was gigantisch' Praktijk

Bedrijfsverkoop praktijkcase: 'De stapel papier was gigantisch'

Hans de Man verkocht zijn bedrijf aan een grotere branchegenoot. Zijn overname-advocaat behoedde hem voor overhaaste beslissingen. ‘Ik onderschatte hoe gedetailleerd de juridische informatie is die gevraagd wordt en hoeveel druk er soms op staat.’ 


Succesfactoren voor een dream exit

Bedrijf verkopen

Dit blog gaat in op de twee belangrijkste succesfactoren bij de verkoop van jouw bedrijf of bedrijfsgroei en geeft tips om er slim op in te haken: hoe voorspelbaar zijn de bedrijfsinkomsten? Begint de teller elke maand weer op nul of is er terugkerende omzet opgebouwd?. En hoe complex is de business? . 

Rechtspositie personeel bij bedrijfsovername

Juridische aspecten

Als je een bedrijf overneemt is het van belang na te gaan wat voor de werknemers van dat bedrijf de consequenties zijn van die overname. Er bestaan daarbij juridische verschillen tussen de positie van werknemers bij een aandelen- of een activa/passivatransactie. Verschillen waarop verkoper en koper bedacht moeten zijn.

Het succesvol aanvragen van een bancaire overnamefinanciering

Financiering

Om een bedrijf aan te kunnen koper heeft een ondernemer of investeerder in veel gevallen bancaire financiering nodig. Een zogenaamde acquisitiefinanciering is een speciaal ‘beestje’ en kent vaak een speciale juridische structurering.

Digitale overnamerisico’s

Bedrijf kopen

Een jaar geleden werd de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) ingevoerd. Daarmee staan ook bij bedrijfsovernames onderwerpen als data en cybersecurity ineens op de kaart. ‘We zien regelmatig dat bedrijven de boel niet goed op orde hebben.’ 

Wat is een Warranty & Indemnity-verzekering?

Bedrijf kopen

Mocht een garantie door de koper worden ingeroepen dan mondt dat vaak uit in kostbare juristerij met een onzekere afloop. Dergelijke onderhandelingen over garanties en zekerheidstelling kunnen worden opgelost met een Warranty & Indemnity-verzekering.

6 financieringstips

Financiering

U wilt de groeiplannnen van uw bedrijf gaan realiseren, maar moet op zoek naar extern kapitaal. Het aanbod van financiers neemt rap toe en daarmee ook de verschillende financieringsvormen. Denk daarom aan de volgende punten bij de jacht naar bedrijfsfinanciering.