ICT-bedrijf kopen of verkopen?

Je wilt een ICT-bedrijf kopen of jouw ICT-bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van ICT-bedrijven eruit ziet. De ICT-sector is al jaren één van de drijvende krachten achter de groei van de Nederlandse economie, zelfs (of juist) in crisistijd. Ook op het gebied van fusies en overnames draait de sector op volle toeren.

ICT-bedrijf verkopen

ICT-bedrijven op Brookz

Aantal overnames ICT-bedrijven

Het jaar 2019 was een topjaar voor de Nederlandse ICT-overnamemarkt en ook 2020 lijkt ook een prima jaar te worden. Het totaal van 475 fusies en overnames in 2019 is een record voor ICT-bedrijven en door de coronacrisis is de aantrekkelijkheid van ICT-bedrijven alleen maar toegenomen.

["230", "270", "300", "285", "240", "350", "470", "290", "405", "475"]

["2012", "‘13", "‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21"]

Aantal fusies en overnames ICT-bedrijven

["5,80", "5,90", "6,05", "6,10", "6,20", "6,25", "6,25", "6,40", "6,45", "6,50"]

["2012", "‘13", "‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21"]

Gem. EBITDA-multiple IT-dienstverlening en softwareontwikkeling
Wat is een ICT bedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector IT-dienstverlening en softwareontwikkeling - waartoe een ICT-bedrijf behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 6,45. Dat betekent dat een ICT-bedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,45 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor ICT bedrijven

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

 • 1
  Digitalisering

  De groei van de ICT-sector wordt met name gedreven door de digitalisering die nog meer is ingezet door de coronacrisis en die impact heeft op de gehele maatschappij en alle bedrijfstakken. Daarnaast wordt er geprofiteerd van een gunstig economisch klimaat wat een positieve invloed heeft op de IT-budgetten van bedrijven buiten de sector.

 • 2
  Verschuiving verdienmodellen

  Een belangrijke stuwende kracht achter de omzetgroei van ICT-bedrijven is het terugkerende (recurring) verdienmodel, ook wel aangeduid met as-a-service verdienmodel. Hierbij sluit de ICT-leverancier met zijn cliënt een overeenkomst waarbij de producten/diensten worden afgenomen tegen betaling per maand per gebruiker.

 • 3
  Krappe arbeidsmarkt

  Overnameadviseurs zien door de gunstige ontwikkeling van de economie, de lage rente en de grote hoeveelheid beschikbaar investeringsgeld, een aanhoudende drukte op de overnamemarkt voor ICT-bedrijven. Daarbij spelen ook capaciteitsovernames een rol: veel ICT-bedrijven worden overgenomen vanwege het (schaarse) personeel. Bij deze overnames gaat het dus niet om de omzet, klanten of marktpositie van het over te nemen bedrijf, maar vooral om het aantal werknemers dat kan worden overgenomen.

 • 4
  Duurzaamheid

  Om de aarde leefbaar te houden moet de uitstoot van CO2 worden teruggedrongen. ICT speelt een cruciale rol in het verduurzamen van de wereld om ons heen. De sector zorgt door digitalisatie voor een betere efficiency en daarmee energiebesparing in alle sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sensoren die meten waar in een kantoor mensen aanwezig zijn en daar vervolgens het energieverbruik op afstemmen.

Wat onze klanten zeggen