ICT-bedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 6 december 2020, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een ICT-bedrijf kopen of jouw ICT-bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van ICT-bedrijven eruit ziet. De ICT-sector is al jaren één van de drijvende krachten achter de groei van de Nederlandse economie, zelfs (of juist) in crisistijd. Ook op het gebied van fusies en overnames draait de sector op volle toeren.

Jouw ICT-bedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames ICT-bedrijven

De overnamemarkt op het gebied van ICT-bedrijven is flink op stoom. Sinds 2018 woedt er een behoorlijke consolidatiestorm op de markt, die ook in 2021 nog niet is gaat liggen. Ook voor 2022 wordt er een groei verwacht, maar wel minder groot dan de jaren hiervoor. Waar in de coronacrisis de noodzaak aan digitale ontwikkeling groter was, zal personeelstekort en inflatie dit jaar de groei dempen. 

ICT-bedrijf kopen of verkopen

Wat is een ICT-bedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation). 

In de sector IT-dienstverlening en softwareontwikkeling - waartoe een ICT-bedrijf behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 6,50. Dat betekent dat een ICT-bedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,50 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple IT-dienstverlening en softwareontwikkelingDe waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen),

Jouw ICT-bedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over ICT-bedrijven

De ICT-branche kent een grote diversiteit aan bedrijven. Denk alleen maar eens aan bedrijven actief op gebied van applicatiebeheer, hardware en software, telecom, webdevelopment en security. Het is ook een zeer dynamische sector. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op; Augmented Reality, Virtual Reality, Artificial Intelligence, blockchain, Internet of Things, big data, cryptocurrency… Innovatieve startups schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond en zijn geliefd om uiteindelijk als volwassen ICT-bedrijf te kopen en te verkopen.

In cijfers weergegeven zag het aantal ICT-bedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

71.980 ICT-bedrijven, waarvan:

  • 59.550 ICT-bedrijven met een werkzaam persoon
  • 5.150 ICT-bedrijven met twee werkzame personen
  • 2.195 ICT-bedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 2.045 ICT-bedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 1.410 ICT-bedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 1.020 ICT-bedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 330 ICT-bedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een ICT-bedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor ICT-bedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de ICT-sector ook veel groei- en daarmee overnamekansen:

#1 Digitalisering
De groei van de ICT-sector wordt met name gedreven door de digitalisering die nog meer is ingezet door de coronacrisis en die impact heeft op de gehele maatschappij en alle bedrijfstakken. Daarnaast wordt er geprofiteerd van een gunstig economisch klimaat wat een positieve invloed heeft op de IT-budgetten van bedrijven buiten de sector.

#2 Verschuiving verdienmodellen
Een belangrijke stuwende kracht achter de omzetgroei van ICT-bedrijven is het terugkerende (recurring) verdienmodel, ook wel aangeduid met as-a-service verdienmodel. Hierbij sluit de ICT-leverancier met zijn cliënt een overeenkomst waarbij de producten/diensten worden afgenomen tegen betaling per maand per gebruiker. 

#3 Krappe arbeidsmarkt
Overnameadviseurs zien door de gunstige ontwikkeling van de economie, de lage rente en de grote hoeveelheid beschikbaar investeringsgeld, een aanhoudende drukte op de overnamemarkt voor ICT-bedrijven. Daarbij spelen ook capaciteitsovernames een rol: veel ICT-bedrijven worden overgenomen vanwege het (schaarse) personeel. Bij deze overnames gaat het dus niet om de omzet, klanten of marktpositie van het over te nemen bedrijf, maar vooral om het aantal werknemers dat kan worden overgenomen.

#4 Duurzaamheid
Om de aarde leefbaar te houden moet de uitstoot van CO2 worden teruggedrongen. ICT speelt een cruciale rol in het verduurzamen van de wereld om ons heen. De sector zorgt door digitalisatie voor een betere efficiency en daarmee energiebesparing in alle sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sensoren die meten waar in een kantoor mensen aanwezig zijn en daar vervolgens het energieverbruik op afstemmen.

#5 Agglomeratievoordelen
Volgens Rabobank clusteren steeds meer IT-banen in regio’s als Amsterdam, Utrecht, Zoetermeer en Den Bosch, vanwege het grote aanbod in kundig personeel. 

ICT-bedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw ICT-bedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele ICT-bedrijven succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

ICT-bedrijf kopen?

ICT-bedrijf kopen

Ben je op zoek naar een ICT-bedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen ICT-bedrijven te koop aangeboden.

ICT bedrijf verkopen?

ICT bedrijf verkopen

Heb je een ICT-bedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele ICT bedrijven verkocht!

ICT-bedrijf waarderen?

ICT-bedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!