Kinderdagverblijf verkopen?

Je wilt jouw kinderdagverblijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van kinderdagverblijven eruit ziet. Door de toename van tweeverdieners met kinderen is er een stijgende behoefte aan kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven die zo efficiënt mogelijk werken met bijvoorbeeld volledig geautomatiseerde kindplanning en communicatie via apps met ouders zullen meer toekomst hebben.

Kinderdagverblijf verkopen

Kinderdagverblijven op Brookz

Aantal overnames kinderdagverblijven

Het aantal fusies en overnames is sinds het einde van de economische crisis alleen maar gestegen. Momenteel worden er op jaarbasis zo’n veertig tot vijftig kinderdagverblijven verkocht, mede doordat het overgrote deel bestaat uit slechts één werkzaam persoon en dus niet aan schaalvergroting/schaalvoordelen kan doen.

["35", "40", "50", "50", "45", "55", "55", "55", "60", "40"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames kinderdagverblijven

["5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een kinderdagverblijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, de sector waartoe kinderdagverblijven behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor kinderdagverblijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden kinderdagverblijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Toename integrale kindcentra

  Door het stijgende aantal tweeverdieners en het feit dat ouders hun kinderen niet van verschillende locaties af willen halen, is er een toenemende vraag naar kinderdagverblijven. Zij zoeken een plek waar kinderen niet alleen worden onderwezen, maar ook ondersteund en opgevangen. Rabobank verwacht op basis van deze ontwikkeling een verdere toename van de integrale kindcentra.

 • 2
  Virtuele vaardigheden

  Kinderopvangorganisaties moeten aansluiting houden bij vraaggedreven innovaties om concurrerend te blijven zoals serious gaming, waarbij kinderen spelenderwijs virtueel vaardigheden leren.

 • 3
  Efficiënte organisatie

  Kinderdagverblijven die zo efficiënt mogelijk werken (volledig geautomatiseerde kindplanning, facturatie en communicatie via apps met ouders zullen meer toekomst hebben. Daarnaast kunnen ze dit doen door een goed managementsysteem, flexibele kostenbasis en flexibel inspringen op wensen van ouders zoals openingstijden.

 • 4
  Personeelstekort neemt fors toe

  Volgens het sectorrapport van Rabobank, zijn er ook de komende jaren forse personeelstekorten in de kinderopvang, waardoor de centra noodgedwongen steeds vaker hun deuren (enkele dagdelen per week) zullen sluiten.

 • 5
  Duurzaamheid wordt belangrijker

  Duurzaamheid kan betere klandizie opleveren voor kinderopvangcentra. Doorslaggevende factoren kunnen zijn: duurzaam speelgoed, veel spelen in de buitenlucht, plantaardige maaltijden en afvalscheiding. Ook kan een duurzaam pand en het toepassen van recyclebare luiers een pluspunt zijn, aldus Rabobank.

Wat onze klanten zeggen