Kinderdagverblijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 27 januari 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een kinderdagverblijf kopen of jouw kinderdagverblijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van kinderdagverblijven eruit ziet. Door de toename van tweeverdieners met kinderen is er een stijgende behoefte aan kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven die zo efficiënt mogelijk werken met bijvoorbeeld volledig geautomatiseerde kindplanning en communicatie via apps met ouders zullen meer toekomst hebben.

Jouw kinderdagverblijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames kinderdagverblijven

Het aantal fusies en overnames is sinds het einde van de economische crisis alleen maar gestegen. Momenteel worden er op jaarbasis zo’n veertig tot vijftig kinderdagverblijven verkocht, mede doordat het overgrote deel bestaat uit slechts één werkzaam persoon en dus niet aan schaalvergroting/schaalvoordelen kan doen.

Kinderdagverblijf kopen of verkopen

Wat is een kinderdagverblijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, de sector waartoe kinderdagverblijven behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,95. Dat betekent dat een kinderdagverblijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw kinderdagverblijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over kinderdagverblijven

Meer werkende ouders en een hogere kinderopvangtoeslag zorgen voor een aanhoudende populariteit van kinderdagverblijven. Tegelijkertijd zorgen aangescherpte kwaliteitseisen voor stijgende bedrijfskosten en hogere opvangtarieven. Vanwege de vele veranderingen en onzekerheden en de nog altijd beperkte financiële weerbaarheid van veel kinderopvangorganisaties is strakke sturing op gezonde financiën volgens ING voor hen belangrijker dan ooit.

Er is een toenemend aanbod van integrale kindcentra. Opvang en onderwijs zijn hier geïntegreerd. Integrale kindcentra zijn kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang (bso) en scholen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bij voorkeur zitten deze voorzieningen op één plek.

In cijfers weergegeven zag het aantal kinderdagverblijven er in 2021 als volgt uit (CBS): 

12.805 kinderdagverblijven, waarvan:

  • 10.525 kinderdagverblijven met een werkzaam persoon
  • 330 kinderdagverblijven met twee werkzame personen
  • 335 kinderdagverblijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 525 kinderdagverblijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 495 kinderdagverblijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 370 kinderdagverblijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 110 kinderdagverblijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een kinderdagverblijf kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor kinderdagverblijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden kinderdagverblijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Toename integrale kindcentra 
Door het stijgende aantal tweeverdieners en het feit dat ouders hun kinderen niet van verschillende locaties af willen halen, is er een toenemende vraag naar kinderdagverblijven. Zij zoeken een plek waar kinderen niet alleen worden onderwezen, maar ook ondersteund en opgevangen. Rabobank verwacht op basis van deze ontwikkeling een verdere toename van de integrale kindcentra.

#2 Virtuele vaardigheden 
Kinderopvangorganisaties moeten aansluiting houden bij vraaggedreven innovaties om concurrerend te blijven zoals serious gaming, waarbij kinderen spelenderwijs virtueel vaardigheden leren.

#3 Efficiënte organisatie 
Kinderdagverblijven die zo efficiënt mogelijk werken (volledig geautomatiseerde kindplanning, facturatie en communicatie via apps met ouders zullen meer toekomst hebben. Daarnaast kunnen ze dit doen door een goed managementsysteem, flexibele kostenbasis en flexibel inspringen op wensen van ouders zoals openingstijden. 

#4 Personeelstekort neemt fors toe 
Volgens het sectorrapport van Rabobank, zijn er ook in 2021 forse personeelstekorten in de kinderopvang. In 2022 zullen er naar verwachting zo’n 8.900 pedagogisch medewerkers te weinig zijn, waardoor de centra noodgedwongen steeds vaker hun deuren (enkele dagdelen per week) zullen sluiten. 

#5 Duurzaamheid wordt belangrijker
Duurzaamheid kan betere klandizie opleveren voor kinderopvangcentra. Doorslaggevende factoren kunnen zijn: duurzaam speelgoed, veel spelen in de buitenlucht, plantaardige maaltijden en afvalscheiding. Ook kan een duurzaam pand en het toepassen van recyclebare luiers een pluspunt zijn, aldus Rabobank. 

Kinderdagverblijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw kinderdagverblijf. Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele kinderdagverblijven succesvol gekocht en verkocht.

Kinderdagverblijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Kinderdagverblijf kopen?

Kinderdagverblijf kopen

Ben je op zoek naar een kinderdagverblijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen kinderdagverblijven te koop aangeboden.

Kinderdagverblijf verkopen?

Kinderdagverblijf verkopen

Heb je een kinderdagverblijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele kinderdagverblijven verkocht!

Kinderdagverblijf waarderen?

Kinderdagverblijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!