Brookz Overname Barometer H1-2016: Vrouwen mijden bedrijfsovernames

Gepubliceerd: 11 februari 2022, Peter Rikhof

Vrouwen nemen zelden een bedrijf over. In de afgelopen tien jaar was bij slechts 6% van alle bedrijfsovernames een vrouw betrokken. Een lagere risicobereidheid en een meer realistische inschatting van kansen zijn de belangrijkste redenen.

Dit is een van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 185 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 750 adviseurs) die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 30 miljoen euro).

Risico-avers

Hoewel het aantal vrouwen dat zich oriënteert op een bedrijfsovername wel gestaag toeneemt, blijkt voor veel vrouwen de stap om het ook daadwerkelijk te doen vaak een brug te ver. Als belangrijkste reden wordt aangeven dat vrouwen meer risico-avers zijn dan mannen, ze vinden de risico’s simpelweg te groot. Als tweede reden volgt dat vrouwen over het algemeen realistischer zijn dan mannen, ze overschatten hun kansen op succes niet. Andere redenen die naar voren kwamen: Vrouwen geloven meer in autonome groei, vrouwen zijn minder ondernemend en de overnamemarkt is een mannenwereld, dat schrikt vrouwen af.

Perceptieprobleem

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, gaat het om een wederzijds perceptieprobleem: “Vrouwen schatten hun kans op een succesvolle bedrijfsovername te laag in. En adviseurs denken dat ze met een vrouw niet tot een succesvolle transactie kunnen komen. Er zijn in absolute aantallen nog weinig succesvolle cases van bedrijfsovernames door vrouwen. Daardoor denkt men al snel dat dit ook veel zegt over de slaagkans per individu, maar dat is niet zo. Hierdoor vormt zich onterecht een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Meer en betere inzet van vrouwelijke rolmodellen en een grotere beschikbaarheid van vrouwelijke adviseurs zou zeker helpen.”

Vooruitzichten

Hoewel er in de eerste 6 maanden van 2016 ca. 10% minder transacties zijn gerealiseerd dan in de zes maanden daarvoor, zijn de vooruitzichten voor de rest van 2016 nog steeds gematigd positief. Een ruime meerderheid van de overnameadvieskantoren (60%) verwacht dat de MKBovernamemarkt stabiel zal blijven. Een op de vijf adviseurs verwacht zelfs dat de overnamemarkt de komende 6 maanden verder zal aantrekken. Een minderheid van 16% verwacht dat de markt gaat verslechteren, een jaar geleden was dat overigens slechts 2%.

Rapportcijfer

Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren voor het overnameklimaat in de eerste helft van 2016 gemiddeld een 6,9. Voor het verwachte overnameklimaat in de komende 6 maanden geven de respondenten een gemiddeld rapportcijfer van 7,1.

Brookz Overname Barometers H1-2016