Brookz Overname Barometer H2-2017: Overnameprijzen blijven stijgen

Gepubliceerd: 11 februari 2022, Peter Rikhof

In het afgelopen half jaar is de gemiddelde verkoopprijs van een Nederlands MKB-bedrijf wederom gestegen. Gemiddeld wordt een MKB-bedrijf op dit moment voor 4,9 keer de brutowinst (EBITDA) verkocht, tegen 4,8 keer de brutowinst in de eerste helft van 2017.

Dit is één van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 216 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 900 adviseurs) die samen meer dan 90% van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 25 miljoen euro).

IT & Online-bedrijven zijn het duurst

De hoogste prijzen worden op dit moment betaald voor bedrijven in de sector IT & Online. Gemiddeld wordt in deze sector 6,1 keer de brutowinst voor een bedrijf betaald. Andere sectoren met hoge verkoopprijzen zijn Gezondheidszorg & Farmacie (6,0 keer de brutowinst) en Groothandel (5,65 keer de brutowinst). Sectoren waar gemiddeld de laagste overnameprijzen worden betaald zijn Horeca, Toerisme & Recreatie (4,0 keer de brutowinst), Automotive, Transport & Logistiek (3,75 keer de brutowinst) en de Detailhandel (3,65 keer de brutowinst).

Hogere dealwaardes

Uit de steekproef van 378 verkooptransacties bleek dat 39% van de transacties in de afgelopen 6 maanden een dealwaarde had van minder dan 2,5 miljoen euro. 42% heeft een dealwaarde tussen de 2,5 en 10 miljoen euro en 19% betrof het segment boven de 10 miljoen euro. In vergelijking met de eerste helft van 2017 is het aantal bedrijven met meer dan 5 miljoen dealwaarde met 8% toegenomen. Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, zullen de verkoopprijzen van bedrijven voorlopig nog blijven stijgen: “Het aantal transacties is in het afgelopen half jaar met maar liefst 11% gestegen. Desondanks is de vraag naar bedrijven nog steeds veel groter dan het aanbod. Om de volgende groep verkopers ‘uit hun tent te lokken’ zal nog meer betaald moeten worden. Gelukkig hebben zowel kopers als investeerders nog veel geld op de plank liggen.”

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de eerste helft van 2018 zijn positief: circa 90% van de overnameadvieskantoren verwacht dat de MKB-overnamemarkt de komende 6 maanden stabiel zal blijven of verder aan zal trekken. Een minderheid van circa 10% verwacht dat de markt gaat verslechteren. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren een 8,0 voor het verwachte overnameklimaat in de eerste helft van 2018. Dit is het hoogst gemeten rapportcijfer sinds de eerste Overname Barometer begin 2015.

Brookz Overname Barometers H2-2017