Beveiligingsbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 29 maart 2021, geüpdatet: 11 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een beveiligingsbedrijf kopen of jouw beveiligingsbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van beveiligingsbedrijven eruit ziet. De beveiligingsbranche is relatief klein. Het is eigenlijk in te delen in twee delen: beveiligingsdiensten (privé-beveiliging) en beveiliging via alarmsystemen. De markt is volgens ABN Amro al enige jaren vrij verzadigd, terwijl er dankzij technologietrends weer licht aan het einde van de tunnel schijnt.

Jouw beveiligingsbedrijf verkopen? Bereik 35.000+ potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames beveiligingsbedrijven

Beveiligings- en opsporingsdiensten, dat is waar de beveiligingsbedrijven onder vallen. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal overnames en fusies, door verzadiging op de markt, langzaamaan stijgt. In totaal zijn er 6.545 bedrijven in deze sector actief, waarvan er ruim 5.650 particulieren beveigingsdiensten verlenen. Het resterende deel bestaat grotendeels uit digitale beveiligingsbedrijven en detectivebureaus. 

Beveiligingsbedrijf kopen of verkopen

Wat is een beveiligingsbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector zakelijke dienstverlening - waartoe een beveiligingsbedrijf behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,95. Dat betekent dat een beveiligingsbedrijf bij benadering gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw beveiligingsbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over beveiligingsbedrijven

Wanneer de bedrijvigheid in Nederland toeneemt heeft dit een positieve uitwerking op de beveiligingssector. Nu de meeste maatregelen door COVID-pandemie zijn opgeheven is de samenleving weer van het slot. En dat betekent meer evenementen en uitstapjes. Daarentegen bereiken kantoorpanden naar verwachting nooit meer dezelfde bezettingsgraad als pre-COVID.

Door de inzet van beveiligers bij het bewaken van testlocaties, handhaving en ook de beveiliging op afstand was de vraag gedurende de hele periode min of meer stabiel. ING voorspelt dat er in 2022 een volumegroei van 4,5% wordt verwacht in de zakelijke dienstverlening.

In cijfers weergegeven zag het aantal beveiligingsbedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

Er zijn in totaal 6.545 bedrijven actief, waarvan:

  • 5.655 bedrijven waar één werkzaam persoon was;
  • 350 bedrijven waar 2 werkzame personen zijn;
  • 155 bedrijven waar 3 tot 5 werkzame personen zijn;
  • 160 bedrijven met 5 tot 10 werkzame personen;
  • 105 bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen;
  • 75 bedrijven met meer dan 20, maar minder dan 50 personen werkzaam zijn;
  • 25 organisaties die 50 tot 100 werkzame personen hebben.

Een beveiligingsbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor beveiligingsbedrijven

De markt is verzadigd, aldus ABN AMRO. Het blijft daardoor bij geringe omzetgroei, zoals hierboven omschreven. Er zijn wel trends zichtbaar, die mogelijk de omzetgroei de komende jaren vergroten. 

#1 De invloed van digitalisering
Beveiligers blijven bij teststraten, evenementen en handhaving van belang, maar daarnaast is digitalisering in deze branche ook een hot item. Met name grote, regio overstijgende bedrijven zullen investeren in beveiligingssystemen. Nieuwe apparatuur, analyse van videobeelden en high-quality camera’s vragen om gespecialiseerd personeel en efficiënte inzet door de organisatie. 

#2 Vergrijzing zorgt voor tekorten
Volgens Leon Vincken, directeur van de Vereniging voor Beveiligingsorganisaties, zal er de komende jaren juist een tekort aan kundig personeel ontstaan. Door de vergrijzing stijgt de vraag naar ervaren personeel, aangezien beveiligers op locatie nodig blijven. 

#3 Voortdurende waakzaamheid
Johan Paulsson van Axis Communications voorspelt dat de cybersecurity trend zal doorzetten. Er is hierdoor meer en meer behoefte aan betrouwbare beveiligers. Niet alleen in levende lijve en via de camera, maar ook op een nieuw vlak: online beveiliging. Door deze ontwikkeling zal er branchevervaging optreden en meer kennis en kunde in branche overstijgende werkvelden nodig zijn. 

Beveiligingsbedrijf verkopen? 

Ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger voor jouw beveiligingsbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele beveiligingsbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Beveiligingsbedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Beveiligingsbedrijf kopen?

Beveiligingsbedrijf kopen

Ben je op zoek naar een beveiligingsbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen beveiligingsbedrijven te koop aangeboden.

Beveiligingsbedrijf verkopen?

Beveiligingsbedrijf verkopen?

Heb je een beveiligingsbedrijf en ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele beveiligingsbedrijven verkocht!

Beveiligingsbedrijf waarderen?

Beveiligingsbedrijf waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!