Beveiligingsbedrijf verkopen?

Je wilt jouw beveiligingsbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van beveiligingsbedrijven eruit ziet. De beveiligingsbranche is relatief klein. Het is eigenlijk in te delen in twee delen: beveiligingsdiensten (privé-beveiliging) en beveiliging via alarmsystemen. De markt is volgens ABN Amro al enige jaren vrij verzadigd, terwijl er dankzij technologietrends weer licht aan het einde van de tunnel schijnt.

Beveiligingsbedrijfj verkopen

Aantal overnames beveiligingsbedrijven

Beveiligings- en opsporingsdiensten, dat is waar de beveiligingsbedrijven onder vallen. Uit de tabel blijkt dat het aantal overnames en fusies de laatste jaren vrij stabiel is.

["15", "20", "25", "20", "15", "20", "25", "25", "25", "15"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames beveiligingsbedrijven

["4,95", "5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een beveiligingsbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector zakelijke dienstverlening - waartoe een beveiligingsbedrijf behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor beveiligingsbedrijven

De markt is verzadigd, aldus ABN AMRO. Het blijft daardoor bij geringe omzetgroei, zoals hierboven omschreven. Er zijn wel trends zichtbaar, die mogelijk de omzetgroei de komende jaren vergroten:

 • 1
  De invloed van digitalisering

  Beveiligers blijven bij teststraten, evenementen en handhaving van belang, maar daarnaast is digitalisering in deze branche ook een hot item. Met name grote, regio overstijgende bedrijven zullen investeren in beveiligingssystemen. Nieuwe apparatuur, analyse van videobeelden en high-quality camera’s vragen om gespecialiseerd personeel en efficiënte inzet door de organisatie.

 • 2
  Vergrijzing zorgt voor tekorten

  Volgens Leon Vincken, directeur van de Vereniging voor Beveiligingsorganisaties, zal er de komende jaren juist een tekort aan kundig personeel ontstaan. Door de vergrijzing stijgt de vraag naar ervaren personeel, aangezien beveiligers op locatie nodig blijven.

 • 3
  Voortdurende waakzaamheid

  Johan Paulsson van Axis Communications voorspelt dat de cybersecurity trend zal doorzetten. Er is hierdoor meer en meer behoefte aan betrouwbare beveiligers. Niet alleen in levende lijve en via de camera, maar ook op een nieuw vlak: online beveiliging. Door deze ontwikkeling zal er branchevervaging optreden en meer kennis en kunde in branche overstijgende werkvelden nodig zijn.

Wat onze klanten zeggen