Grafisch bedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 9 april 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een grafisch bedrijf kopen of jouw grafisch bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van grafische bedrijven eruit ziet. De grafische sector staat behoorlijk onder druk, vanwege de vele veranderingen. Meer online grafische uitingen en minder drukwerk. Wanneer er wel fysieke materialen gevraagd worden, dan is duurzaamheid een doorslaggevende factor. 

Jouw grafisch bedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames grafische bedrijven

De grafische industrie heeft al jaren te lijden onder een krimpende branche. Grote bedrijven storten in en een reeds jaren durende constante consolidatieslag heeft een gigantische impact. 

Grafisch bedrijf kopen of verkopen

Wat is een grafisch bedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de media, reclame en communciatie, waartoe een grafisch bedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,4. Dat betekent dat een grafisch bedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,4 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Media, reclame en communicatie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw grafisch bedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over grafische bedrijven

De branche staat onder druk. Er is sprake van toenemende werkloosheid, waarbij het aantal bedrijven dat ermee stopt of wordt overgenomen, eveneens toeneemt. De concurrerende prijzen van internet only-bedrijven zijn onoverkomelijk. Bedrijven in de grafische industrie bieden steeds vaker een totaalconcept aan, wat een toekomstbestendige keus lijkt te zijn. 

In cijfers weergegeven zag het aantal grafische bedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

3.255 grafische bedrijven, waarvan:

  • 1.980 grafische bedrijven met een werkzaam persoon
  • 520 grafische bedrijven met twee werkzame personen
  • 260 grafische bedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 205 grafische bedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 150 grafische bedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 95 grafische bedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 30 grafische bedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een grafisch bedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor grafische bedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden grafische bedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 De strijd tegen internetbedrijven
Volgens PrintMatters (onderdeel van ManagementMedia) zal het aantal bedrijven in de grafische sector de laatste jaren afnemen. De internetdrukkerijen en online bedrijven zijn hard in opkomst en bieden concurrentie die zelfs de gevestigde grafimedia niet aankan. Er zijn momenteel meer opheffingen dan oprichtingen, aldus ING.

#2 Verpakkingen broodnodig
De vraag naar verpakkingen stijgt al jaren. Aan de grondslag hiervan ligt uiteraard de toename in het aantal verkopen. Los van de hoeveelheid verpakkingen moet er ook transparantie geboden worden richting de consument, met name op het gebied van duurzaamheid, aldus het Koninklijk Verbond Grafische ondernemingen (KVGO).

#3 Vergrijzing
Ondanks de krimp en de sluiting en overname van vele bedrijven in de grafische sector, heeft toch één op de drie bedrijven nieuwe medewerkers in dienst genomen, volgens KVGO. Dit voornamelijk ter vervanging van oudere werknemers, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. 

#4 Duurzaamheid
Wie e-commerce zegt, zegt duurzaam verpakken. Minder plastic en sluitende verpakkingen met aandacht voor de 5 R’s; dat is waar de grafische industrie omdraait. Dit is een maatschappelijk brede discussie, die vraagt om veel innovatie en nieuwe recyclingtechnieken, aldus ING.

Grafisch bedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw grafisch bedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele grafische bedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Grafisch bedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Grafisch bedrijf kopen?

Grafisch bedrijf kopen?

Ben je op zoek naar een grafisch bedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen grafische bedrijven te koop aangeboden.

Grafisch bedrijf verkopen?

Grafisch bedrijf verkopen?

Heb je een grafisch bedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele grafische bedrijven verkocht!

Grafisch bedrijf waarderen?

Grafisch bedrijf waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!