Grafisch bedrijf verkopen?

Je wilt jouw grafisch bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van grafische bedrijven eruit ziet. De grafische sector staat behoorlijk onder druk, vanwege de vele veranderingen. Meer online grafische uitingen en minder drukwerk. Wanneer er wel fysieke materialen gevraagd worden, dan is duurzaamheid een doorslaggevende factor.

Grafisch bedrijf verkopen

Aantal overnames grafische bedrijven

De grafische industrie heeft al jaren te lijden onder een krimpende branche. Grote bedrijven storten in en een reeds jaren durende constante consolidatieslag heeft een gigantische impact.

["35", "30", "45", "15", "25", "30", "20", "35", "35", "20"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames grafische bedrijven

["4,65", "4,65", "4,65", "4,65", "4,65", "4,45", "4,40", "4,40", "4,20", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,20", "3,90"]

Gem. EBITDA-multiple Media, reclame & communicatie

Wat is een grafisch bedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de media, reclame en communciatie, waartoe een grafisch bedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,9 tot 4,2 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor grafische bedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden grafische bedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  De strijd tegen internetbedrijven

  Volgens PrintMatters (onderdeel van ManagementMedia) zal het aantal bedrijven in de grafische sector de laatste jaren afnemen. De internetdrukkerijen en online bedrijven zijn hard in opkomst en bieden concurrentie die zelfs de gevestigde grafimedia niet aankan. Er zijn momenteel meer opheffingen dan oprichtingen, aldus ING.

 • 2
  Verpakkingen broodnodig

  De vraag naar verpakkingen stijgt al jaren. Aan de grondslag hiervan ligt uiteraard de toename in het aantal verkopen. Los van de hoeveelheid verpakkingen moet er ook transparantie geboden worden richting de consument, met name op het gebied van duurzaamheid, aldus het Koninklijk Verbond Grafische ondernemingen (KVGO).

 • 3
  Vergrijzing

  Ondanks de krimp en de sluiting en overname van vele bedrijven in de grafische sector, heeft toch één op de drie bedrijven nieuwe medewerkers in dienst genomen, volgens KVGO. Dit voornamelijk ter vervanging van oudere werknemers, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

 • 4
  Duurzaamheid

  Wie e-commerce zegt, zegt duurzaam verpakken. Minder plastic en sluitende verpakkingen met aandacht voor de 5 R’s; dat is waar de grafische industrie omdraait. Dit is een maatschappelijk brede discussie, die vraagt om veel innovatie en nieuwe recyclingtechnieken, aldus ING.

Wat onze klanten zeggen