Cashflow: essentieel voor een gezonde onderneming

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz
12 oktober 2021
De cashflow van een bedrijf kan positief en negatief zijn. Bij de verkoop van jouw bedrijf is dit een essentieel onderdeel in de waardering.
header image

Bij het runnen van een onderneming komen allerlei processen, cijfers en berekeningen kijken. Er is er echter maar één essentieel voor de levensvatbaarheid van een bedrijf en dat is de cashflow. In dit artikel vertellen we je over wat de betekenis van cashflow is en waarom het essentieel is. 

Wat is cashflow?

Cashflow is het Engelse woord voor de kasstroom. De kasstroom staat voor hoeveel geld er binnenkomt in een onderneming, maar ook voor hoeveel eruit gaat. Is er sprake van een negatieve kasstroom, dan gaat er teveel geld uit, maar bij een positieve kasstroom komt er voldoende geld binnen. 

In de economische wereld wordt de kasstroom nog op een andere manier omschreven, waarbij er een eenvoudige formule wordt toegepast.

Cashflow = winst na belastingen en afschrijvingen

In het Engels kun je deze formule omschrijven als EBIT: Earnings Before Interest and Tax. Voor veel ondernemers is dit verwarrend, aangezien er wordt afgeweken van de bekende kasstroom. 

Verschillende soorten cashflow

Om er nog even wat dieper op in te duiken zullen we drie soorten kasstromen bespreken.

  • Operationele cashflow
  • Investeringscashflow
  • Financieringscashflow

Operationele cashflow

De operationele cashflow staat voor alle inkomsten en uitgaven die je voorbij ziet komen in het dagelijks runnen van jouw onderneming. Je koopt zaken in, betaalt salarissen uit en verkoopt diensten en/of producten. Als een bedrijf gezond is, dan zal hier een positieve kasstroom uit naar voren komen. Is de kasstroom negatief (je hebt dus een negatief verschil), dan verkeer je in financiële nood. Je ervaart betalingsproblemen of kunt deze in de nabije toekomst verwachten.

Investeringscashflow

Dit zijn de resultaten die voortkomen uit de duurzame investeringen van een onderneming. Kosten voor octrooien, software en computers, meubels en machines zijn investeringsuitgaven. Inkomsten komen hier minder vaak terug, omdat het gaat om de verkoop van apparatuur of inventaris. We noemen die inkomende kasstroom ook wel desinvesteren. Het spreekt voor zich dat een gezond bedrijf een negatieve kasstroom uit investeringen heeft. 

Financieringscashflow

Sluit je met je bedrijf een lening af of heeft er een emissie van aandelen plaatsgevonden? Dan is er sprake van een inkomende kasstroom. Wordt er een lening afgelost, dan ontstaat er juist een negatieve geldstroom. Maakt een onderneming een groei door? Dan is er vrijwel altijd sprake van een positieve kasstroom. 

Hoe bereken je de cashflow?

We hebben al heel wat besproken over de cashflow, maar hoe breng je deze geldstromen nu beter in kaart? Eigenlijk is het eenvoudig, omdat het een kwestie van aftrekken betreft:

Cashflow = inkomende geldstroom - uitgaande geldstroom

Een rekenvoorbeeld kunnen we uiteraard toevoegen. Stel er is in Q1 voor € 50.000 aan inkomen gegenereerd en er gaat weer € 40.000 uit. Dan is de kasstroom positief, want er blijft € 10.000 over.

Wat heeft de cashflow met bedrijfsverkoop te maken?

Misschien wil jij jouw bedrijf nu verkopen. Dan is het goed om te weten hoe je bedrijf er voor staat, want de cashflow speelt een belangrijke rol in de bedrijfswaardering

De waarde van een bedrijf kan berekend worden met de zogenaamde DCF-methode: Discounted Cashflow Methode. In die formule breng je twee belangrijke variabelen in: de jaarlijkse vrije kasstromen en de kostenvoet. De vrije kasstroom noemen we ook wel de operationele kasstroom, zoals hierboven besproken. 

Een potentiële koper wil namelijk weten of er voldoende inkomsten worden gegenereerd om de uitgaven te dekken, ofwel of de solvabiliteit in orde is.

Geschreven door
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Nieuwste verhalen