Fruitteeltbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 5 december 2020, Wietze Willem Mulder

Je wilt een fruitteeltbedrijf kopen of jouw fruitteeltbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van fruitteeltbedrijven eruit ziet.

Jouw fruitteeltbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames fruitteeltbedrijven

Het aantal fusies en overnames in de fruitteeltsector is erg laag. De markt is erg stabiel, er zijn weinig wisselingen van eigenaarschap.

Aantal overnames fruitteeltbedrijven

Wat is een fruitteeltbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode is de waardering van een bedrijf uitdrukken in factor x de bruto jaarwinst. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector agri en food - waartoe een fruitteeltbedrijf behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment Ebitda-multiple gehanteerd van 5,6. Dat betekent dat een fruitteeltbedrijf bij benadering gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,6 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Ebitda-multiple agri en food

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw fruitteeltbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over fruitteeltbedrijven

De fruitteeltsector is aanbod-gedreven markt, met een sterke onderlinge concurrentie. Maar de concurrentiepositie van de Nederlandse fruitteeltsector staat ook onder druk, benadrukt Rabobank. Er worden momenteel diverse initiatieven onderzocht om de fruitteeltsector sterker te maken, onder andere door belangenbehartiger Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO).

In cijfers weergegeven zag het aantal fruitteeltbedrijven er in 2020 als volgt uit (CBS):

170 fruitteeltbedrijven, waarvan:

  • 80 fruitteeltbedrijven met een werkzaam persoon
  • 30 fruitteeltbedrijven met twee werkzame personen
  • 10 fruitteeltbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 10 fruitteeltbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 5 fruitteeltbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 15 fruitteeltbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 10 fruitteeltbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen


Een fruitteeltbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz. 

Trends en ontwikkelingen voor fruitteeltbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden fruitteeltbedrijven ook veel groei- en misschien wel overnamekansen:

#1 Stijging fruitteeltinkomen
Het gemiddeld fruitteeltinkomen stijgt in 2020 naar 51.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid, is de verwachting van het Wageningen Economic Research (WER). Het is een forse stijging ten opzichte van 2019 en 2018, toen het inkomen op 36.000 en 30.000 euro per arbeidsjaareenheid bleef steken.

#2 Bewust gezonde voeding
Gezondheid en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten die steeds vaker worden gerelateerd aan voeding. Steeds meer onderzoek bevestigt dat je met gezonde voeding onder andere obesitas en diabetes type 2 kunt voorkomen. Vooral verse en onbewerkte groenten en fruit passen goed bij een gezonde levensstijl. Het is noodzakelijk dit onder de aandacht van de consument te brengen en zijn bewustzijn op dit gebied te vergroten.

#3 Innovatieslag
De Europese markt is qua afzetvolume verzadigd en de concurrentiedruk is hoog. Dit biedt kansen om toegevoegde waarde te bieden, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en verdere (keten-)samenwerking en digitalisering. Innovaties zoals robotisering, automatisering en digitalisering zullen de komende jaren een rol gaan spelen in de fruitteeltsector.

#4 Brexit
Met de deal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is afgesproken dat de onderlinge goederenhandel - onder andere van Nederlands fruit - niet te maken krijgt met invoerheffingen of volumebeperkingen. Dat is een groot voordeel, omdat de invoerheffingen op bijvoorbeeld peren op kunnen lopen tot meer dan tien procent. 

Fruitteeltbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw fruitteeltbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele fruitteeltbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Fruitteeltbedrijf kopen?

Fruitteeltbedrijf kopen

Ben je op zoek naar een fruitteeltbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen fruitteeltbedrijven te koop aangeboden.

Fruitteeltbedrijf verkopen?

Fruitteeltbedrijf verkopen

Heb je een fruitteeltbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele fruitteeltbedrijven verkocht!

Fruitteeltbedrijf waarderen?

Fruitteeltbedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!