Fruitteeltbedrijf verkopen?

Je wilt jouw fruitteeltbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van fruitteeltbedrijven eruit ziet.

Fruitteeltbedrijf verkopen

Aantal overnames fruitteeltbedrijven

Het aantal fusies en overnames in de fruitteeltsector is erg laag. De markt is gemiddeld genomen stabiel, waardoor er weinig wisselingen van eigenaarschap zijn. Toch is er een toename van het aantal overnames te zijn, specifiek de laatste paar jaren.

["5", "0", "5", "5", "10", "5", "10", "10", "15", "10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames fruitteeltbedrijven

["5,65", "5,55", "5,60", "5,60", "5,65", "5,60", "5,60", "5,55", "5,60", "5,60"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,00", "5,20"]

Gem. EBITDA-multiple Agri & Food

Wat is een fruitteeltbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode is de waardering van een bedrijf uitdrukken in factor x de bruto jaarwinst. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector agri en food - waartoe een fruitteeltbedrijf behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,2 tot 6,0 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor fruitteeltbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden fruitteeltbedrijven ook veel groei- en misschien wel overnamekansen:

 • 1
  Stijging fruitteeltinkomen

  Het gemiddeld fruitteeltinkomen stijgt in 2020 naar 51.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid, is de verwachting van het Wageningen Economic Research (WER). Het is een forse stijging ten opzichte van 2019 en 2018, toen het inkomen op 36.000 en 30.000 euro per arbeidsjaareenheid bleef steken.

 • 2
  Toenemend gezondheidsbewustzijn

  De vraag naar zachtfruit is de afgelopen jaren sterk toegenomen, aldus Rabobank. Met name blauwe bessen zijn populairder, omdat ze eenvoudig te nuttigen zijn en we een trend zien in toenemend gezondheidsbewustzijn. Steeds meer onderzoeken bevestigen dat je met gezonde voeding obesitas en diabetes type 2 voorkomt. Vooral verse, onbewerkte fruitsoorten dragen bij aan een gezonde lifestyle.

 • 3
  Innovatieslag

  De Europese markt is qua afzetvolume verzadigd en de concurrentiedruk is hoog. Dit biedt kansen om toegevoegde waarde te bieden, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en verdere (keten-)samenwerking en digitalisering. Innovaties zoals robotisering, automatisering en digitalisering zullen de komende jaren een rol gaan spelen in de fruitteeltsector. Ook led-belichting kan de komende jaren mogelijk een oplossing bieden in de fruitteelt, om stijgende energieprijzen te omzeilen, aldus Rabobank.

Wat onze klanten zeggen