Brookz Overname Barometer H1-2020: Aantal verkochte MKB-bedrijven sterk gedaald

Gepubliceerd: 11 februari 2022, Peter Rikhof

In de eerste helft van 2020 is het aantal verkooptransacties in de MKB-overnamemarkt met 41% gedaald. De gemiddelde verkoopprijs lag ruim 5% lager: gemiddeld wordt voor een MKB-bedrijf 4,7 keer de brutowinst betaald.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 261 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Minder deals

Ook in de overnamemarkt doen zich inmiddels de gevolgen van de coronacrisis gelden. Het aantal koop- en verkooptransacties in het Nederlandse MKB is in de eerste zes maanden van 2020 fors afgenomen ten opzichte van de tweede helft van 2019. Het aantal verkochte bedrijven daalde met maar liefst 41%. Daarbij valt op dat het aandeel van de grotere transacties (dealwaarde groter dan € 5 miljoen) binnen het totaal aantal transacties afnam van 35% naar 25%. Oftewel: driekwart van alle transacties in de MKB-markt had een dealwaarde van minder dan € 5 miljoen.

Lagere transactieprijzen

In vergelijking met 6 maanden geleden zijn in de meeste sectoren ook de transactieprijzen gedaald. Gemiddeld werd voor een MKB-bedrijf 4,7 keer de brutowinst betaald, dat is 5% minder dan in de tweede helft van 2019. Maar de verschillen per sector zijn groot: de grootste prijsdalingen zijn te zien in de sectoren Horeca, Toerisme & Recreatie (-10%), Detailhandel (-7.1%) en Automotive, Transport & Logistiek (-6.5%). Aan de andere kant zijn er sectoren waar de verkoopprijzen licht zijn gestegen: E-commerce (+3,8%), Gezondheidszorg & Farmacie (+1,6%) en IT-dienstverlening & Software-ontwikkeling (+0,8%) wisten zelfs in deze coronacrisis hogere transactieprijzen te realiseren.

Winnaars van de crisis

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en Dealsuite, zijn de verschillen in prijsontwikkeling per sector een bevestiging van een trend die al langer gaande is: ‘ITsoftware, Gezondheidszorg & Farmacie en E-commerce zijn de winnaars van de coronacrisis: deze sectoren deden het al goed en profiteren nu ook nog eens van de beperkende maatregelen van de overheid en de groeiende vraag naar zorg en geneesmiddelen. Hetzelfde beeld zien we in landen als Duitsland, Frankrijk en de UK waar we met ons internationale platform Dealsuite actief zijn.’

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de tweede helft van 2020 zijn gematigd positief. Hoewel het aantal nieuwe opdrachten in de eerste helft van 2020 bij ruim 40% van alle adviseurs is afgenomen heeft 20% van de overname advieskantoren juist meer opdrachten binnengehaald. Over het geheel genomen wordt voor de komende maanden weer een opleving van de overnamemarkt voor MKB-bedrijven verwacht. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren een 6.6 voor het verwachte overnameklimaat in de tweede helft van 2020, tegen een 5,7 voor de eerste zes maanden van dit jaar.

Brookz Overname Barometers H1-2020