Loonbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 7 juli 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een loonbedrijf kopen of jouw loonbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van loonbedrijven eruit ziet. De land-, akker- en bosbouwactiviteiten hebben een vrij stabiel omzetpatroon, maar de neveninkomsten blijken waardevoller dan ooit. 

Jouw loonbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames loonbedrijven

De overnamemarkt voor loonbedrijven is vrij consistent, zonder al te grote pieken of dalen. 

Loonbedrijf kopen of verkopen

Wat is een loonbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector agri & food, waartoe een loonbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 5,6. Dat betekent dat een loonbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,6 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Agri en food

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw loonbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over loonbedrijven

Er zijn jaarlijks vele starters en kleinschalige organisaties op de markt, waardoor het aantal bedrijven met één werkzaam persoon relatief hoog ligt. 

In cijfers weergegeven zag het aantal loonbedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

14.220 loonbedrijven, waarvan:

  • 11.140 loonbedrijven met een werkzaam persoon
  • 1.335 loonbedrijven met twee werkzame personen
  • 550 loonbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 450 loonbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 295 loonbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 150 loonbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 20 loonbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een loonbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor loonbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden loonbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Oplossingen mestprobleem
Aangezien de loonwerker vaak de mest voor de boer exporteert, ligt hier een kans voor de oplossing van het mestprobleem. Er zijn speciale methodes en machines benodigd om de mest op de juiste manier te verwerken, zodat de hoeveel CO2 en fosfaat terug wordt gedrongen. Dit is een kostbare klus, maar samenwerkingen zouden uitkomst kunnen bieden, aldus Rabobank

#2 Uitbreiding nevenactiviteiten
Een boerenwinkel, koeknuffelen, boerengolf en farmcamps zijn voorbeelden van nevenactiviteiten waar het agrarisch loonbedrijf zich op zou kunnen richten. Door maatschappelijke veranderingen, waarbij consumenten en ondernemers zich meer willen terugtrekken op het platteland, kan de boer in samenwerking met het loonbedrijf de activiteiten opschalen, aldus ABN Amro.

#3 Precisielandbouw
Precisielandbouw is volop in ontwikkeling en zorgt voor hogere opbrengsten in de landbouw én betere behandeling van dieren in de veeteelt. Om precisielandbouw te kunnen uitvoeren is specialistische apparatuur en kennis nodig. Als loonbedrijf kan het de moeite waard zijn om hierin te investeren. 

Loonbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw loonbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele loonbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Loonbedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Loonbedrijf kopen?

Loonbedrijf kopen?

Ben je op zoek naar een loonbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen loonbedrijven te koop aangeboden.

Loonbedrijf verkopen?

Loonbedrijf verkopen?

Heb je een loonbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele loonbedrijven verkocht!

Loonbedrijf waarderen?

Loonbedrijf waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!