Loonbedrijf verkopen?

Je wilt jouw loonbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van loonbedrijven eruit ziet. De land-, akker- en bosbouwactiviteiten hebben een vrij stabiel omzetpatroon, maar de neveninkomsten blijken waardevoller dan ooit.

Loonbedrijf verkopen

Aantal overnames loonbedrijven

De overnamemarkt voor loonbedrijven is vrij consistent, zonder al te grote pieken of dalen.

["25", "25", "35", "20", "15", "25", "20", "25", "35", "15"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames loonbedrijven

["5,50", "5,65", "5,55", "5,60", "5,60", "5,65", "5,60", "5,60", "5,55", "5,60", "5,60"]

["‘13", "‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,00", "5,20"]

Gem. EBITDA-multiple Agri & Food

Wat is een loonbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector agri & food, waartoe een loonbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,2 tot 6,0 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor loonbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden loonbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Oplossingen mestprobleem

  Aangezien de loonwerker vaak de mest voor de boer exporteert, ligt hier een kans voor de oplossing van het mestprobleem. Er zijn speciale methodes en machines benodigd om de mest op de juiste manier te verwerken, zodat de hoeveel CO2 en fosfaat terug wordt gedrongen. Dit is een kostbare klus, maar samenwerkingen zouden uitkomst kunnen bieden, aldus Rabobank.

 • 2
  Uitbreiding nevenactiviteiten

  Een boerenwinkel, koeknuffelen, boerengolf en farmcamps zijn voorbeelden van nevenactiviteiten waar het agrarisch loonbedrijf zich op zou kunnen richten. Door maatschappelijke veranderingen, waarbij consumenten en ondernemers zich meer willen terugtrekken op het platteland, kan de boer in samenwerking met het loonbedrijf de activiteiten opschalen, aldus ABN Amro.

 • 3
  Precisielandbouw

  Precisielandbouw is volop in ontwikkeling en zorgt voor hogere opbrengsten in de landbouw én betere behandeling van dieren in de veeteelt. Om precisielandbouw te kunnen uitvoeren is specialistische apparatuur en kennis nodig. Als loonbedrijf kan het de moeite waard zijn om hierin te investeren.

Wat onze klanten zeggen