Spuiterij verkopen?

Je wilt jouw spuiterij verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van spuiterijen eruit ziet.

Spuiterij verkopen

Aantal overnames spuiterijen

Het aantal consolidaties in de wereld van carrosserieherstel, waartoe de spuiterijen behoren, ligt momenteel bovengemiddeld.

["25", "25", "30", "20", "30", "30", "40", "35", "40", "25"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames spuiterijen

["3,65", "3,85", "3,85", "3,85", "3,60", "3,60", "3,60", "3,60", "3,70", "3,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,20", "3,30"]

Gem. EBITDA-multiple Automotive

Wat is een spuiterij waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector automotive, waartoe een spuiterij behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,2 tot 4,4 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor spuiterijen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden spuiterijen ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Uitbreiding van diensten essentieel

    Auto’s spuiten is één ding, maar op het vlak van carrosserieherstel is heel wat meer te verdienen. Het is voor ondernemers in de autobranche essentieel om de verdienmodellen uit te breiden, want de automotivebranche is aan veranderingen onderhevig. Zonder uitbreidingen loop je als ondernemer risico om achter te blijven op de vraag van de consument, aldus Rabobank.

  • 2
    Private lease-markt bedreiging voor autoherstel

    Het aantal leaseauto’s op de weg stijgt, waardoor er voor autobedrijven minder te verdienen valt op spuiten, uitdeuken en bekleden. Hierdoor moeten ondernemers creatief omgaan met het aanbod van diensten en producten, zodat er nieuwe verdienmodellen ontstaan.

Wat onze klanten zeggen