Zorgcentrum verkopen?

Je wilt jouw zorgcentrum verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van zorgcentra eruitziet. De zorg heeft het zwaar. Dit werd extra duidelijk door de covid-pandemie, maar sindsdien is er weinig veranderd. Personeelstekort, vergrijzing en digitalisering zijn belangrijke thema’s voor het voortbestaan van zorgcentra. 

Zorgcentrum verkopen

Aantal overnames zorgcentra

Het aantal fusies en overnames van zorgcentra is al jaren stabiel. 

["0", "0", "5", "5", "5", "0", "5", "5", "5", "5"]

["14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames zorgcentra

["6,10", "6,00", "6,05", "6,05", "6,05", "6,15", "6,20", "6,30", "6,10", "6,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,90", "5,30"]

Gem. EBITDA-multiple Gezondheidszorg & farmacie

Wat is een zorgcentrum waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de gezondheidszorg en farmacie, de sector waartoe zorgcentra behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,3 tot 6,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor zorgcentra

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden zorgcentra ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Digitalisering

  Digitalisering brengt voor zorgcentra de nodige uitdagingen met zich mee. Aan de ene kant zijn gezondheidsafspraken op afstand een efficiënte oplossing voor het wegwerken van ellenlange wachtlijsten. Maar cybersecurity en zorg op maat zorgen voor ingrijpende wijzigingen in de normale gang van zaken.

 • 2
  Vergrijzing

  Het aantal ouderen in de samenleving wordt relatief gezien steeds groter. En deze ouderen vereisen zorg en aandacht. Hoe houden we ouderen actief, geven we ze de beste zorg die mogelijk is en blijven ze betrokken in de samenleving? 

 • 3
  Personeelstekort

  Het personeelstekort in de zorg is al jaren groot en naar verwachting zal dit niet veel beter worden in de toekomst. En daarom moet de zorg automatiseren. Welke handelingen kunnen door robots en slimme apparaten worden uitgevoerd en welke zorg vereist nog echt handen aan het bed zijn daarin twee belangrijke onderzoeksaspecten.

Wat onze klanten zeggen