Machinefabriek verkopen?

Je wilt jouw machinefabriek verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van machinefabrieken eruit ziet. De wereldwijde positie van Nederlandse bedrijven in de groeiende eindmarkten hightech, medische en voeding is sterk, wat een positief effect kan hebben op het aantal (internationale) overnames.

Machinefabriek verkopen

Aantal overnames machinefabrieken

Het aantal fusies en overnames van machinefabrieken is al jaren vrij stabiel. Maar afgelopen jaar was er wel een record aan het aantal fusies en overnames. De drang naar schaalvergroting zal de komende jaren alleen maar groter worden.

["50", "50", "55", "60", "50", "50", "60", "55", "75", "45"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames machinefabrieken

["5,30", "5,35", "5,35", "5,40", "5,40", "5,25", "5,25", "5,35", "5,00", "5,00"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Industrie & productie

Wat is een machinefabriek waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de industrie en productie - de branche waartoe machinefabrieken behoren - geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor machinefabrieken

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de machine-industrie ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Robotisering

  De robotisering biedt volop kansen. Krachtigere chips, sensortechnologie, adaptieve software en verbeterde vision-technieken maken robots slimmer, flexibeler, gebruiksvriendelijker en goedkoper. Nieuwe slimmere productietechnieken faciliteren de mogelijkheden om steeds kleinere series ‘geautomatiseerd’ te produceren. Hierdoor worden bedrijven productiever en biedt het machinefabrieken tal van kansen om afzetmarkten te verruimen en strategisch andere posities in te nemen.

 • 2
  Klimaatdoelstellingen behalen

  Machinebouwbedrijven lopen veelal achter op het vlak van duurzaamheid en circulariteit, maar hier en daar komt er verandering in, aldus Rabobank. Duurzame producten zijn steeds belangrijker en de overheid stelt ook steeds strengere duurzaamheidseisen. Er bestaan voldoende methodes om te verduurzamen, zoals onderhoud uitvoeren met behulp van sensoren en meer via online kanalen opereren. Dat de industrie de grootste uitstoter is, vergroot de noodzaak van het zoeken naar duurzame oplossingen. Een innovatieve warmteopslagsysteem is een voorbeeld van zo’n oplossing.

 • 3
  Servitization

  Machinefabrieken halen steeds meer omzet uit dienstverlening en minder uit traditionele verkoop. Service is niet langer een kostenpost, maar een mogelijkheid om afnemers beter van dienst te zijn en extra omzet te genereren. Diensten als onderhoud-op-afstand en voorspelbaar onderhoud zijn hier voorbeelden van. Verhuur, lease en pay-per-use zijn verdienmodellen die zich op service concentreren. Afnemers betalen per maand of draaiuur en onderhoud zit bij de prijs inbegrepen. Hiermee kunnen machinebouwers een lock-in met hun afnemers creëren.

Wat onze klanten zeggen