Dansschool verkopen?

Je wilt jouw dansschool verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van dansscholen eruit ziet. Dansscholen behoren tot zowel het onderwijs- als de cultuursector.

Dansschool verkopen

Aantal overnames dansscholen

In 2021 heeft de culturele sector een flinke dip te verduren gekregen, maar vermoedelijk herstelt de sector zich. Dansscholen bieden niet enkel recreatie, maar ook onderwijs en sporttrainingen.

["65", "65", "90", "65", "95", "110", "110", "150", "175", "105"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames overig onderwijs

["4,00", "4,00", "4,00", "4,00", "3,60", "3,35", "3,20", "3,40", "3,00", "3,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "‘22", "'23"]

["3,80", "2,70"]

Gem. EBITDA-multiple Horeca, toerisme & recreatie

Wat is een dansschool waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector horeca, toerisme en recreatie, waartoe een dansschool behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 2,7 tot 3,8 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor dansscholen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden dansscholen ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Van vermaak naar sport

  Waar vroeger mensen op dansles gingen om zich te vermaken of om te kunnen bewegen in bepaalde sociale klassen, wordt het nu op de basisschool al aangemoedigd onder kinderen. Danslessen nemen is voor kinderen een leuke manier om te bewegen en de motoriek te verbeteren, net als zwemmen, voetbal en fitness.

 • 2
  Mixed reality performance

  Binnen dans is de nieuwe trend van mixed reality perfomance. Dans- en theatermakers onderzoeken de nieuwe vormen die een stuk kan aannemen door het volledig te laten draaien op hightech-middelen. De traditionele scheiding tussen danser en publiek wordt verbroken, waarbij de touwtjes volledig in handen van het publiek komen te liggen door middel van iPhones, tablets en virtual reality-sets. Het publiek bepaalt de muziek en de vorm. Kortom: zij bepalen de inhoud.

 • 3
  Cross-overs culturele sector

  Cross-overs binnen de culturele sector, zoals dans in een museum is al langer aan de gang, maar het actief opzoeken en verkennen van andere interessevelden mag steeds meer. Escaperooms in een museum, yoga op het toneel, mindfulness trainingen in een concertzaal, met een audioguide vol klassieke muziek langs kunstwerken.

Wat onze klanten zeggen