Recyclingbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 1 april 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een recyclingbedrijf kopen of jouw recyclingbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van recyclingbedrijven eruit ziet. Hoewel er geen dag voorbij gaat dat er niet wordt gesproken over het recyclen van afval, en dan met name plastic, is de overnamebranche al jaren stabiel. 

Jouw recyclingbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames recyclingbedrijven

De cijfers in de recyclingmarkt zijn momenteel niet om over naar huis te schrijven, want er raast een storm door het afvallandschap. Er wordt door sommige bedrijven véél meer afval geproduceerd, maar bij andere bijna niets. Het aantal overnames is al een aantal jaren stabiel en grote organisaties vinden het moeilijk te voorspellen wat de toekomst brengen zal.

Recyclingsbedrijf kopen of verkopen

Wat is een recyclingbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector industrie en productie - waartoe een recyclingbedrijf behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 5,30. Dat betekent dat een recyclingbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,30 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Industrie en productie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw recyclingbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over recyclingbedrijven

Met de wereldwijde ambities om de economie circulair te maken, zijn recyclingbedrijven essentieel. Dat ze in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen verbaast waarschijnlijk niemand, maar hoe staat het er vandaag de dag voor? 

In cijfers weergeven ziet het aantal recyclingbedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

925 bedrijven, waarvan:

  • 455 recyclingbedrijven met een werkzaam persoon;
  • 80 recyclingbedrijven hebben 2 werkzame personen;
  • 70 recyclingbedrijven werken met 3 tot 5 personen;
  • 85 recyclingbedrijven 5 tot 10 werkzame personen heeft;
  • 65 recyclingbedrijven met 10 tot 20 werkzame personen;
  • 75 recyclingbedrijven met 20 tot 50 werkzame personen;
  • 45 recyclingbedrijven met 50 tot 100 werkzame personen.

Een recyclingbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor recyclingbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden recyclingbedrijven ook groei- en overnamekansen:

#1 Toename investeringen
Een toename in het aantal investeringen in de afvalbranche en dan specifiek in de toekomst van hergebruiken. De petrochemische industrie en de voedselverpakkingsindustrie slaan de handen ineen om geavanceerde recycling te boosten. Dit zou een doorbraak kunnen betekenen op het gebied van innovatieve recyclingtechnieken, maar Rabobank durft het niet met zekerheid te zeggen. Er wordt gesproken over een aanvulling op de huidige technieken, omdat er nog niet voldoende ervaring met geavanceerde recycling is. 

#2 Op weg richting circulaire economie
Rijksbreed is er het bekende ‘Nederland in 2050 Circulair’-plan. Het verbranden van afval wordt sterk ontmoedigd met juridische en financiële prikkels en daarbij wordt recycling en hergebruik gestimuleerd. Grootmacht Suez ziet grote veranderingen bij partners en afnemers en onderstreept de vele uitdagingen die er nog staan te wachten. 

#3 Plastic Pact
Dat de overheid investeert in betere afvalverwerking én -beperking is een stimulans voor de zakelijke markt. Minder plastic produceren, met name in de voedingsindustrie, zorgt voor een andere manier van verwerken in de afvalbranche. Recyclebedrijven zijn hierdoor in staat het afval beter recyclebaar te maken. 

#4 Behoefte aan totaalservice
Duurzame energie hebben we volgens ABN Amro nog niet echt onder de knie, maar het hergebruiken van materiaal wel. Vooral bouwmaterialen zijn een ballast voor de afvalindustrie, maar door upcycling van grondstoffen worden er nieuwe kansen gecreëerd. 

Recyclingbedrijf verkopen? 

Ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger voor jouw recyclingbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele recyclingbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Recyclingbedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Recyclingbedrijf kopen?

Recyclingbedrijf kopen?

Ben je op zoek naar een recyclingbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen recyclingbedrijven te koop aangeboden.

Recyclingbedrijf verkopen?

Recyclingbedrijf verkopen?

Heb je een recyclingbedrijf en ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele recyclingbedrijven verkocht!

Recyclingbedrijf waarderen?

Recyclingbedrijf waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!