Recyclingbedrijf verkopen?

Je wilt jouw recyclingbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van recyclingbedrijven eruit ziet. Hoewel er geen dag voorbij gaat dat er niet wordt gesproken over het recyclen van afval, en dan met name plastic, is de overnamebranche al jaren stabiel.

Recyclingbedrijf verkopen

Aantal overnames recyclingbedrijven

De cijfers in de recyclingmarkt zijn momenteel niet om over naar huis te schrijven, want er raast een storm door het afvallandschap. Er wordt door sommige bedrijven véél meer afval geproduceerd, maar bij andere bijna niets. Het aantal overnames is al een aantal jaren stabiel en grote organisaties vinden het moeilijk te voorspellen wat de toekomst brengen zal.

["10", "10", "15", "10", "15", "10", "10", "5", "15", "10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames recyclingbedrijven

["5,30", "5,35", "5,35", "5,40", "5,40", "5,25", "5,25", "5,35", "5,00", "5,00"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Industrie & productie

Wat is een recyclingbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector industrie en productie - waartoe een recyclingbedrijf behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor recyclingbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden recyclingbedrijven ook groei- en overnamekansen:

 • 1
  Toename investeringen

  Een toename in het aantal investeringen in de afvalbranche en dan specifiek in de toekomst van hergebruiken. De petrochemische industrie en de voedselverpakkingsindustrie slaan de handen ineen om geavanceerde recycling te boosten. Dit zou een doorbraak kunnen betekenen op het gebied van innovatieve recyclingtechnieken, maar Rabobank durft het niet met zekerheid te zeggen. Er wordt gesproken over een aanvulling op de huidige technieken, omdat er nog niet voldoende ervaring met geavanceerde recycling is.

 • 2
  Op weg richting circulaire economie

  Rijksbreed is er het bekende ‘Nederland in 2050 Circulair’-plan. Het verbranden van afval wordt sterk ontmoedigd met juridische en financiële prikkels en daarbij wordt recycling en hergebruik gestimuleerd. Grootmacht Suez ziet grote veranderingen bij partners en afnemers en onderstreept de vele uitdagingen die er nog staan te wachten.

 • 3
  Plastic Pact

  Dat de overheid investeert in betere afvalverwerking én -beperking is een stimulans voor de zakelijke markt. Minder plastic produceren, met name in de voedingsindustrie, zorgt voor een andere manier van verwerken in de afvalbranche. Recyclebedrijven zijn hierdoor in staat het afval beter recyclebaar te maken.

 • 4
  Behoefte aan totaalservice

  Duurzame energie hebben we volgens ABN Amro nog niet echt onder de knie, maar het hergebruiken van materiaal wel. Vooral bouwmaterialen zijn een ballast voor de afvalindustrie, maar door upcycling van grondstoffen worden er nieuwe kansen gecreëerd.

Wat onze klanten zeggen