Brookz Overname Barometer H1-2021: Overnamemarkt definitief hersteld

Gepubliceerd: 11 februari 2022, Peter Rikhof

In de eerste helft van 2021 heeft de Nederlandse overnamemarkt zich definitief hersteld. Het aantal verkooptransacties steeg met 21 procent. Daarmee zit de overnamemarkt weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 268 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Sectorverschillen

Net als in de tweede helft van 2020 zijn er wel grote verschillen tussen de sectoren onderling. Er werden de afgelopen 6 maanden met name meer bedrijven verkocht in de sectoren E-commerce en Media, Reclame & Communicatie en Automotive, Transport & Logistiek. In de sector Horeca, Toerisme en Recreatie vonden de minste transacties plaats. Het aandeel van het aantal bedrijfsverkopen in de sector Horeca, Toerisme en Recreatie daalde zelfs met 70 procent. Daarnaast werden er ook in de afgelopen 6 maanden weer meer grotere bedrijven verkocht: het aandeel transacties met een dealwaarde boven de € 10 miljoen steeg van 9% naar 11%.

K-vormig herstel

Gemiddeld werd in de eerste helft van 2021 voor een MKB-bedrijf 4,85 keer de brutowinst betaald, dat is evenveel als in de tweede helft van het 2020. Maar ook hier is sprake van een K-vormig herstel. De gemiddeld Ebitda-multiples voor bedrijven in de sectoren ITdienstverlening & Software-ontwikkeling (6,55), Gezondheidszorg & Farmacie (6,3), Agri & Food (5,65) en E-commerce (5,65) gingen licht omhoog. Voor bedrijven in de sectoren Horeca, Toerisme & Recreatie (3,2) en Detailhandel (2,95) lagen de gemiddeld betaalde prijzen lager dan in de tweede helft van 2020.

Duurzaamheid steeds belangrijker

In deze editie van de Overname Barometer is voor het eerst onderzoek gedaan naar de impact van ESG op de waardering van MKB-bedrijven. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een bedrijf.

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en Dealsuite, wordt bij het kopen van een bedrijf steeds meer naar duurzaamheidsaspecten gekeken: "De consument koopt in toenemende mate bij bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. In de bedrijfsovernamemarkt neemt de interesse voor duurzame bedrijven daarom ook toe. Het meewegen van ESG-factoren in de  investeringsbeslissing zal in de komende jaren dan ook standaard worden." Volgens de deelnemende adviseurs is ESG al in 32% van de gevallen een formeel onderwerp van de investeringsbeslissing; Al weegt het slechts in 3% van de gevallen zwaarwegend of zelfs doorslaggevend mee. Een overgrote meerderheid van alle adviseurs (86%) verwacht dat de impact van ESG op de bedrijfswaarde van MKB ondernemingen in de toekomst zal toenemen.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor overnamemarkt in de tweede helft van 2021 zijn ronduit positief. Een meerderheid van alle adviseurs (60%) denkt dat de overnamemarkt de komende 6 maanden verder zal blijven aantrekken of op zijn minst stabiel blijft (37%). Slecht 3% van alle adviseurs denkt dat de markt de komende 6 maanden verslechtert. De adviseurs geven de markt voorde komende 6 maanden een 7,7 als rapportcijfer, dat was een half jaar geleden nog een 7,1.

Brookz Overname Barometers H1-2021