Autogarage kopen of verkopen

Gepubliceerd: 18 januari 2021, Wietze Willem Mulder

Je wilt een autogarage kopen of jouw autogarage verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van autogarages eruit ziet. Er is een tekort aan veelzijdige monteurs die naast sleutelen ook goed om kunnen gaan met computers en diagnose-apparaten. Daardoor vindt er de komende jaren een consolidatieslag plaats via fusies en overnames.

Jouw autogarage verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames autogarages

Het aantal fusies en overnames van autogarages schommelt de afgelopen tien jaar tussen de 105 en 160 stuks. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht in 2020 ook ruim 125 fusies en overnames onder autogarages. Vooral een personeelstekort zorgt voor deze ‘capaciteitsovernames’, waarbij de achterliggende oorzaak van de overname - naast klanten - vooral het overnemen van personeel is.

Aantal overnames autogarages

Wat is een autogarage waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda ( Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de automotive, de sector waartoe autogarages behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda van  3,6. Dat betekent dat een autogarage gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,6 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Ebitda-multiple automotiveDe waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw autogarage waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over autogarages

In cijfers weergegeven zag het aantal autogarages er in 2020 als volgt uit (CBS):

4.210 autogarages, waarvan:

  • 2.925 autogarages met een werkzaam persoon
  • 560 autogarages met twee werkzame personen
  • 355 autogarages met drie tot vijf werkzame personen
  • 245 autogarages met vijf tot tien werkzame personen
  • 90 autogarages met tien tot twintig werkzame personen
  • 25 autogarages met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 10 autogarages met vijftig tot honderd werkzame personen 

Een autogarage kopen? Bekijk het aanbod op Brookz. 

Trends en ontwikkelingen voor autogarages

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de autogaragebranche ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Elektrische auto 
Volledig elektrische auto’s zijn op weg naar een doorbraak. De belangrijkste barrières voor succes - laadinfrastructuur, actieradius en prijs - worden de komende jaren geslecht. De elektrische auto beweegt zich daarmee op een groeipad naar een fors aandeel in de autoverkopen, zo stelt het ING Economisch Bureau in het rapport Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry. Voor autogarages vormt de transitie naar elektrisch rijden echter ook een kans.

#2 Thuiswerken
Volgens ING heeft het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis ook invloed op de onderhoud en reparatie van voertuigen. De omzet van de werkplaats blijft op peil doordat het wagenpark begin 2020 opnieuw groter is. Dit overtreft nog steeds het nadelige effect van de elektrische vloot die minder naar de garage gaat nog steeds, al staan de onderhoudstarieven wel onder druk. Wel kan een lager aantal gereden kilometers door thuiswerken vanaf dit jaar ook een uitwerking op de onderhoudsbehoefte gaan hebben.

#3 Duurzaamheid
Autogarages kunnen ervoor kiezen erkende of geoormerkte producten te gebruiken. Deze zijn het minst schadelijk voor mens en milieu. De stichting Duurzaam Repareren heeft een lijst gemaakt waarop per leverancier/fabrikant de door de stichting goedgekeurde producten worden weergegeven.

#4 Digitaal contact
Digitaal in contact staan met de klant wordt belangrijker voor een goede klantenbinding en voor het verhogen van de transparantie. Via e-mail en Whatsapp kunnen bedrijven de klant bijvoorbeeld attenderen op een apk-moment of kunnen zij foto’s van uitgevoerde of benodigde werkzaamheden delen.

Autogarage verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw autogarage? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele autogarages succesvol gekocht en verkocht. 

Autogarage verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Autogarage kopen?

Autogarage kopen

Ben je op zoek naar een autogarage waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen autogarages te koop aangeboden.

Autogarage verkopen?

Autogarage verkopen

Heeft u een autogarage, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele autogarages verkocht!

Autogarage waarderen?

Autogarage waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!