Autogarage verkopen?

Je wilt jouw autogarage verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van autogarages eruit ziet. Er is een tekort aan veelzijdige monteurs die naast sleutelen ook goed om kunnen gaan met computers en diagnose-apparaten. Daardoor vindt er de komende jaren een consolidatieslag plaats via fusies en overnames.

Autogarage verkopen

Aantal overnames autogarages

Het aantal fusies en overnames van autogarages schommelt de afgelopen tien jaar tussen de 105 en 180 stuks, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

["115", "135", "160", "105", "145", "155", "140", "175", "180", "115"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames autogarages

["3,65", "3,85", "3,85", "3,85", "3,60", "3,60", "3,60", "3,60", "3,70", "3,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,20", "3,30"]

Gem. EBITDA-multiple Automotive, Transport & Logistiek

Wat is een autogarage waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de automotive, de sector waartoe autogarages behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,3 tot 4,2 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor autogarages

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de autogaragebranche ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Elektrische auto

  Volledig elektrische auto’s zijn op weg naar een doorbraak. De belangrijkste barrières voor succes - laadinfrastructuur, actieradius en prijs - worden de komende jaren geslecht. De elektrische auto beweegt zich daarmee op een groeipad naar een fors aandeel in de autoverkopen, zo stelt het ING Economisch Bureau in het rapport Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry. Voor autogarages vormt de transitie naar elektrisch rijden echter ook een kans.

 • 2
  Thuiswerken

  Volgens ING heeft het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis ook invloed op de onderhoud en reparatie van voertuigen. De omzet van de werkplaats blijft op peil doordat het wagenpark begin 2020 opnieuw groter is. Dit overtreft nog steeds het nadelige effect van de elektrische vloot die minder naar de garage gaat nog steeds, al staan de onderhoudstarieven wel onder druk. Wel kan een lager aantal gereden kilometers door thuiswerken vanaf dit jaar ook een uitwerking op de onderhoudsbehoefte gaan hebben.

 • 3
  Duurzaamheid

  Autogarages kunnen ervoor kiezen erkende of geoormerkte producten te gebruiken. Deze zijn het minst schadelijk voor mens en milieu. De stichting Duurzaam Repareren heeft een lijst gemaakt waarop per leverancier/fabrikant de door de stichting goedgekeurde producten worden weergegeven.

 • 4
  Digitaal contact

  Digitaal in contact staan met de klant wordt belangrijker voor een goede klantenbinding en voor het verhogen van de transparantie. Via e-mail en Whatsapp kunnen bedrijven de klant bijvoorbeeld attenderen op een apk-moment of kunnen zij foto’s van uitgevoerde of benodigde werkzaamheden delen.

 • 5
  Structureel tekort aan personeel

  ABN AMRO geeft in hun Insights-rapport aan dat het aantal openstaande vacatures al een tijdje toeneemt. Er is vooral behoefte aan werknemers die kennis hebben van informatietechnologie, aangezien steeds meer auto’s gestuurd worden door elektronica.

Wat onze klanten zeggen