Tuincentrum kopen of verkopen

Gepubliceerd: 28 januari 2021, Wietze Willem Mulder

Je wilt een tuincentrum kopen of jouw tuincentrum verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van tuincentra eruit ziet. Door de komst van grotere XL-ketens en branchevreemde bedrijven als bouwmarkten, discountformules en grote supermarkten op de tuinmarkt, lijkt schaalvergroting een belangrijk thema te worden de komende jaren.

Jouw tuincentrum verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames tuincentra

Cijfers over het aantal fusies en overnames van tuincentra zijn niet beschikbaar. Maar kijkend naar het totale aantal aan tuincentra (505 stuks) zal het aantal bedrijfsovernames in de sector tussen de tien en vijfentwintig liggen. Schaalvergroting is actueel; bestaande tuincentra worden groter, terwijl de kleinschalige centra het zwaar hebben in het speelveld met XL-centra en nieuwe toetreders.

Wat is een tuincentrum waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de detailhandel, de sector waartoe tuincentra behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 3,25. Dat betekent dat een tuincentrum gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,25 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,7.

Ebitda-multiple detailhandel

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw tuincentrum waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over tuincentra

Tuincentra verkopen bloemen, planten, boomkwekerijgewassen, zaden en tuinbenodigdheden algemeen assortiment en dierbenodigdheden. Een deel van de tuincentra kweekt zelf in beperkte mate producten. De grotere tuincentra bieden alle productsoorten aan. Gespecialiseerde tuincentra richten zich op een beperkt assortiment, bijvoorbeeld alleen groenproducten.

De omzet in tuinartikelen bij tuincentra bedroeg in 2018 1,53 miljard euro, een stijging met 6,5 procent vergeleken met 2017. Dit groeicijfer werd binnen de retail alleen overtroffen door de fietsenmarkt met elektrische fietsen. De sterke omzetgroei van tuincentra komt met name door de categorie bomen en planten voor de tuin, blijkt uit onderzoek van Tuinbranche Nederland.

In cijfers weergegeven zag het aantal tuincentra er in 2020 als volgt uit (CBS):

505 tuincentra, waarvan:

  • 105 tuincentra met een werkzaam persoon
  • 100 tuincentra met twee werkzame personen
  • 65 tuincentra met drie tot vijf werkzame personen
  • 90 tuincentra met vijf tot tien werkzame personen
  • 55 tuincentra met tien tot twintig werkzame personen
  • 55 tuincentra met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 20 tuincentra met vijftig tot honderd werkzame personen

Een tuincentrum kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor tuincentra

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden tuincentra ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Online strategie 
Gebruik van social media is voor tuincentra belangrijk om fans te creëren. Blijf hierbij niet alleen maar zenden, probeer ook interactie op gang te brengen. Denk hierbij ook aan het beter gebruiken van beschikbare data vanuit verzamelde klantgegevens. Het formuleren van een online strategie is ook voor kleinere tuincentra van groot belang.

#2 Overcapaciteit 
De branche wordt gekenmerkt door overcapaciteit, waardoor er voorlopig nog steeds sprake is van een verdringingsmarkt. Hierdoor staat de omzet onder druk. De grote tuincentra hebben een concurrentievoordeel, omdat zij consumenten kunnen trakteren op een middag inspiratie. Daardoor hebben vooral kleinere tuincentra zonder duidelijk profiel het moeilijk.

#3 Branchevervaging 
Bouwmarkten, discountformules en grote supermarkten blijven serieuze concurrenten en richten zich slechts op specifieke productgroepen van het tuincentrum. Compensatie van het omzetverlies is er vaak niet, omdat het onderscheidend vermogen in de branche beperkt is. Rabobank verwacht dan ook dat de branche de komende jaren een behoorlijke uitdaging heeft.

#4 Behoefte aan totaalservice 
De consument heeft minder tijd en/of minder ‘groene vingers’ en heeft behoefte aan service. Tuincentra die een duidelijk bedieningsconcept aanbieden, zoals in samenwerking met lokale hoveniers of stratenmakers, zijn onderscheidend. Een belangrijke doelgroep is de koopkrachtige 50-plusser; Deze doelgroep verwacht advies en klusdiensten bij hun aankopen.

Tuincentrum verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw tuincentrum. Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele tuincentra succesvol gekocht en verkocht.

Tuincentrum verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Tuincentrum kopen?

Tuincentrum kopen

Ben je op zoek naar een tuincentrum waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen tuincentra te koop aangeboden.

Tuincentrum verkopen?

Tuincentrum verkopen

Heb je een tuincentrum, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele tuincentra verkocht!

Tuincentrum waarderen?

Tuincentrum waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!