Tuincentrum verkopen?

Je wilt jouw tuincentrum verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van tuincentra eruit ziet. Door de komst van grotere XL-ketens en branchevreemde bedrijven als bouwmarkten, discountformules en grote supermarkten op de tuinmarkt, lijkt schaalvergroting een belangrijk thema te worden de komende jaren.

Tuincentrum verkopen

Aantal overnames tuincentra

Cijfers over het aantal fusies en overnames van tuincentra zijn niet beschikbaar. Maar kijkend naar het totale aantal aan tuincentra zal het aantal bedrijfsovernames in de sector tussen de tien en vijfentwintig liggen. Schaalvergroting is actueel; bestaande tuincentra worden groter, terwijl de kleinschalige centra het zwaar hebben in het speelveld met XL-centra en nieuwe toetreders.

["90", "105", "145", "95", "90", "115", "105", "120", "140", "75"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames Winkels in overige artikelen (CBS)

["3,65", "3,60", "3,55", "3,50", "3,25", "3,05", "2,95", "3,05", "2,80", "2,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["3,50,", "2,30"]

Gem. EBITDA-multiple Agri & Food

Wat is een tuincentrum waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de detailhandel, de sector waartoe tuincentra behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 2,3 tot 3,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor tuincentra

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden tuincentra ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Online strategie

  Gebruik van social media is voor tuincentra belangrijk om fans te creëren. Blijf hierbij niet alleen maar zenden, probeer ook interactie op gang te brengen. Denk hierbij ook aan het beter gebruiken van beschikbare data vanuit verzamelde klantgegevens. Het formuleren van een online strategie is ook voor kleinere tuincentra van groot belang.

 • 2
  Overcapaciteit

  De branche wordt gekenmerkt door overcapaciteit, waardoor er voorlopig nog steeds sprake is van een verdringingsmarkt. Hierdoor staat de omzet onder druk. De grote tuincentra hebben een concurrentievoordeel, omdat zij consumenten kunnen trakteren op een middag inspiratie. Daardoor hebben vooral kleinere tuincentra zonder duidelijk profiel het moeilijk.

 • 3
  Branchevervaging

  Bouwmarkten, discountformules en grote supermarkten blijven serieuze concurrenten en richten zich slechts op specifieke productgroepen van het tuincentrum. Compensatie van het omzetverlies is er vaak niet, omdat het onderscheidend vermogen in de branche beperkt is. Rabobank verwacht dan ook dat de branche de komende jaren een behoorlijke uitdaging heeft.

 • 4
  Behoefte aan totaalservice

  De consument heeft minder tijd en/of minder ‘groene vingers’ en heeft behoefte aan service. Tuincentra die een duidelijk bedieningsconcept aanbieden, zoals in samenwerking met lokale hoveniers of stratenmakers, zijn onderscheidend. Een belangrijke doelgroep is de koopkrachtige 50-plusser; Deze doelgroep verwacht advies en klusdiensten bij hun aankopen.

Wat onze klanten zeggen