Jachtbouwbedrijf verkopen?

Je wilt jouw jachtbouwbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van jachtbouwbedrijven eruit ziet. Verduurzaming, grondstoffentekort en torenhoge eisen van de consument: de jachtbouwbusiness staat onder hoge druk. 

Jachtbouwbedrijf verkopen

Aantal overnames jachtbouwbedrijven

Het aantal fusies en overnames in de jachtbouw is laag en al jaren stabiel.

["5", "10", "10", "15", "10", "10", "5", "10", "20", "5"]

["14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames jachtbouwbedrijven

["5,30", "5,35", "5,35", "5,40", "5,40", "5,25", "5,25", "5,35", "5,00", "5,00"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Industrie & productie

Wat is een jachtbouwbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de industrie & productie - de sector waartoe jachtbouwbedrijven behoren - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor jachtbouwbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgt de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar biedt jachtbouwbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 

 • 1
  Duurzame scheepvaart

  De CO2-uitstoot van de zeevaart moet in 2050 met minstens 70% verminderd zijn ten opzichte van 2008. En dat betekent dat ook de maritieme sector niet ontkomt aan een flinke verduurzamingsslag. Voor plezierschepen is de druk niet zo hoog als voor de beroepsvaart, maar consumenten kiezen wel steeds bewuster voor een duurzamer schip. En dat biedt kansen voor de jachtbouwers.

 • 2
  Bring your own boat

  Hoewel pre-covid de populariteit van een pleziervaart leek af te nemen, zorgde corona voor een ommezwaai in deze trend. Er werden de afgelopen jaren meer boten verkocht en meer mensen spenderen hun tijd op het water. De veiligheid van een eigen omgeving en de restricties op vakanties in het buitenland zorgde voor deze flinke toename in de recreatievaart.

 • 3
  Hotel chique

  Volgens Jachtbouw.nl stellen consumenten steeds hogere eisen aan hun jacht. Deze moet hotel chique en ‘all gadgets included’ zijn. Deze technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, maar de huidige markt zorgt voor stagnatie doordat chips niet verkrijgbaar of onbetaalbaar zijn. Een zeer grote uitdaging voor de jachtbouwer.

Wat onze klanten zeggen