Chemisch bedrijf verkopen?

Je wilt jouw chemisch bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van chemische bedrijven eruit ziet. De laatste jaren is er een behoorlijke groei zichtbaar in deze branche.

Chemisch bedrijf verkopen

Aantal overnames chemische bedrijven

Al enkele jaren zit de branche in de lift en naar verwachting zal deze groei aanhouden en ook innoveren.

["10", "15", "25", "10", "15", "10", "10", "10", "20", "10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames chemische bedrijven

["5,30", "5,35", "5,35", "5,40", "5,40", "5,25", "5,25", "5,35", "5,00", "5,00"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Industrie & productie

Wat is een chemisch bedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector industrie en productie, waartoe een chemisch bedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor chemische bedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden chemische bedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Meer regie voor beleidsmakers

    Vooral in de farmaceutische industrie geldt dat afnemers en beleidsmakers steeds meer bepalen welk aanbod er staat. Er zal steeds meer aandacht komen voor preventie in plaats van genezing, aangezien de consument hier ook steeds vaker voor kiest.

  • 2
    Samenwerkingsverbanden

    Chemische bedrijven gaan steeds vaker de samenwerking aan met andere ondernemers of ketenpartners. Duurzaamheid en innovatie zijn steeds vaker kernwaarden en ook essentieel om te blijven voldoen aan de steeds strengere actuele wet- en regelgeving.

Wat onze klanten zeggen