Opleidingsinstituut kopen of verkopen

Gepubliceerd: 9 april 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een opleidingsinstituut kopen of jouw opleidingsinstituut verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van opleidingsinstituten eruit ziet. Een inkopper is het online leren, want hier zijn de laatste jaren enorme stappen in gezet. Daarbij leren we op latere leeftijd ook steeds meer en zoeken we de aansluiting met het bedrijfsleven op. 

Jouw opleidingsinstituut verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames opleidingsinstituten

Opleidingsinstituten zijn populairder geworden, maar meer studenten - van alle leeftijden - betekent ook krachten bundelen. De opties nemen toe, er is een toenemende vraag naar maatwerk en naar een combinatie van verschillende onderwijsvormen. Door het marktaandeel te vergroten neemt de toekomstbestendigheid van instituten toe. 

Opleidingsinstituut kopen of verkopen

Wat is een opleidingsinstituut waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, waartoe een opleidingsinstituut behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,95. Dat betekent dat een opleidingsinstituut gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw opleidingsinstituut waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over opleidingsinstituten

Opleidingsinstituten staan onder druk. Tijdelijke dienstverbanden verminderen, doordat er toestroom van studenten is. Ze hebben allemaal (scriptie)begeleiding, adviezen met betrekking tot (inter)nationale functies nodig en zoeken naar de balans in studeren, werken en mentale gezondheid in een gejaagde maatschappij. Voor werknemers een grotere uitdaging als ooit tevoren. 

Het aantal geregistreerde opleidingsinstituten met één werkzame persoon nam het afgelopen jaar toe met 10.000. In cijfers weergegeven zag het aantal opleidingsinstituten er in 2021 als volgt uit (CBS):

115.740 opleidingsinstituten, waarvan:

  • 104.990 opleidingsinstituten met een werkzaam persoon
  • 6.260 opleidingsinstituten met twee werkzame personen
  • 1.565 opleidingsinstituten met drie tot vijf werkzame personen
  • 855 opleidingsinstituten met vijf tot tien werkzame personen
  • 605 opleidingsinstituten met tien tot twintig werkzame personen
  • 460 opleidingsinstituten met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 255 opleidingsinstituten met vijftig tot honderd werkzame personen

Een opleidingsinstituut kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor opleidingsinstituten

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden opleidingsinstituten ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Blended learning
Rabobank schrijft dat er een naarstig naar een nieuwe balans wordt gezocht door studenten. Waar online studeren eerst het summum was, blijkt dat er nu in toenemende mate behoefte is aan een combinatie van online en fysiek onderwijs. 

#2 Digitalisering
Door de digitalisering wordt de versnelling opgezocht. Er wordt van de mensen thuis voorwerk verwacht, waardoor er in sneltreinvaart door de lesstof wordt gevlogen. Daarbij is er steeds meer vraag naar maatwerk en wordt er een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van studenten. In het hoger onderwijs is dit al jaren vanzelfsprekend, maar toch ontstaan er in de praktijk uitdagingen. 

#3 Levenslang leren
Nederland staat in de top-5 van Europese landen qua deelnemers aan een leven lang leren. Vooral vrouwen in het hoger onderwijs laten geen kansen meer liggen en schrijven zich in sneller in voor een nieuw opleidingstraject. De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding heeft onderzocht dat we gemotiveerd zijn om te blijven leren, om carrièrekansen te vergroten en bij te blijven. 

#4 Aandacht voor persoonlijke succes
Eenheidsworst is eindig, zo blijkt uit onderzoek van Rabobank. Er is meer aandacht voor persoonlijk succes en ambitieuze doelen. De werkdruk in het onderwijs neemt dan ook toe, want er komt meer aandacht voor persoonlijke doelstellingen van studenten, ofwel: maatwerk. 

Opleidingsinstituut verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw opleidingsinstituut? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele opleidingsinstituten succesvol gekocht en verkocht.

Opleidingsinstituut verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Opleidingsinstituut kopen?

Opleidingsinstituut kopen?

Ben je op zoek naar een opleidingsinstituut waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen opleidingsinstituten te koop aangeboden.

Opleidingsinstituut verkopen?

Opleidingsinstituut verkopen?

Heb je een opleidingsinstituut, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele opleidingsinstituten verkocht!

Opleidingsinstituut waarderen?

Opleidingsinstituut waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!