Opleidingsinstituut verkopen?

Je wilt jouw opleidingsinstituut verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van opleidingsinstituten eruit ziet. Een inkopper is het online leren, want hier zijn de laatste jaren enorme stappen in gezet. Daarbij leren we op latere leeftijd ook steeds meer en zoeken we de aansluiting met het bedrijfsleven op.

Opleidingsinstituut verkopen

Opleidingsinstituten op Brookz

Aantal overnames opleidingsinstituten

Opleidingsinstituten zijn populairder geworden, maar meer studenten - van alle leeftijden - betekent ook krachten bundelen. De opties nemen toe, er is een toenemende vraag naar maatwerk en naar een combinatie van verschillende onderwijsvormen. Door het marktaandeel te vergroten neemt de toekomstbestendigheid van instituten toe.

["80", "75", "120", "75", "105", "125", "115", "165", "175", "105"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames overig onderwijs (CBS)

["5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een opleidingsinstituut waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, waartoe een opleidingsinstituut behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor opleidingsinstituten

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden opleidingsinstituten ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
   Blended learning

   Rabobank schrijft dat er een naarstig naar een nieuwe balans wordt gezocht door studenten. Waar online studeren eerst het summum was, blijkt dat er nu in toenemende mate behoefte is aan een combinatie van online en fysiek onderwijs.

  • 2
   Digitalisering

   Door de digitalisering wordt de versnelling opgezocht. Er wordt van de mensen thuis voorwerk verwacht, waardoor er in sneltreinvaart door de lesstof wordt gevlogen. Daarbij is er steeds meer vraag naar maatwerk en wordt er een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van studenten. In het hoger onderwijs is dit al jaren vanzelfsprekend, maar toch ontstaan er in de praktijk uitdagingen.

  • 3
   Levenslang leren

   Nederland staat in de top-5 van Europese landen qua deelnemers aan een leven lang leren. Vooral vrouwen in het hoger onderwijs laten geen kansen meer liggen en schrijven zich in sneller in voor een nieuw opleidingstraject. De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding heeft onderzocht dat we gemotiveerd zijn om te blijven leren, om carrièrekansen te vergroten en bij te blijven.

  • 4
   Aandacht voor persoonlijke succes

   Eenheidsworst is eindig, zo blijkt uit onderzoek van Rabobank. Er is meer aandacht voor persoonlijk succes en ambitieuze doelen. De werkdruk in het onderwijs neemt dan ook toe, want er komt meer aandacht voor persoonlijke doelstellingen van studenten, ofwel: maatwerk.

Wat onze klanten zeggen