Waardebepaling bedrijf: Hoeveel is jouw bedrijf waard?

Benieuwd naar de waarde van jouw bedrijf? Bepalend voor de hoogte van de bedrijfswaarde is de waarderingsmethode die je gebruikt.

28 februari 2022, Wietze Willem Mulder, Brookz

Er zijn veel situaties waarbij het van belang is om de bedrijfswaarde te bepalen. Een investering, een bedrijfsoverdracht of een conflict tussen twee aandeelhouders. Zeer bepalend voor de uiteindelijke hoogte van de bedrijfswaarde is de waarderingsmethode die je gebruikt.   

Het berekenen van de bedrijfswaarde speelt altijd een rol in situaties waarin aandelen worden overgedragen van de ene partij naar de andere partij. Daarbij kun je denken aan:

 • Fusie, overname of bedrijfsoverdracht;
 • Aandeelhoudersgeschil;
 • Economische en fiscale geschillen;
 • Echtscheiding;
 • Vererving.

Bedrijfswaarde bepalen

Met name in de transactiepraktijk waar het gaat om een bedrijf verkopen of een bedrijfsovername, is het vaak een van de eerste vragen die op tafel komt: wat is het bedrijf waard? Deze vraag is lastig te beantwoorden, want er bestaat geen algemeen geldende formule om de bedrijfswaarde te bepalen.  

Goed om te weten: er is een verschil tussen de bedrijfswaarde en de prijs die voor een bedrijf betaald wordt. De bedrijfswaarde is een getal dat de uitkomst is van een bepaalde waarderingsmethodiek om de bedrijfswaarde te bepalen. De prijs is het bedrag dat de koper betaald en is de uitkomst van een onderhandelingsproces. Prijs en bedrijfswaarde zijn meestal niet aan elkaar gelijk.  

Methodes om de bedrijfswaarde te berekenen

Er zijn grofweg twee benaderingen om tot een bedrijfswaarde te komen: methodieken waarbij vooral naar historische cijfers wordt gekeken en methodieken waarbij het draait om toekomstige geldstomen. Er valt voor beide methodes wat te zeggen, in de praktijk wordt ook vaak een mix van beide methodes gebruikt.

Bedrijfswaarde berekenen op basis van historische cijfers

Bij deze methode voor het berekenen van de bedrijfswaarde wordt vooral naar het verleden gekeken. Het voordeel van deze benadering is dat het snel een eerste indicatie geeft van de bedrijfswaarde. Het nadeel is dat de toekomst van het bedrijf - en daarin is de koper toch vooral geïnteresseerd - niet of nauwelijks wordt meegenomen. In zijn algemeenheid leidt deze methode om de bedrijfswaarde te berekenen tot eenvoudige formules als:

 • 5 x de nettowinst
 • 0,75 - 1,5 x de jaaromzet
 • 3 x Ebitda (= winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen op vaste en immateriële activa)

Het grote nadeel van deze methode is dat de bedrijfswaarde geheel wordt gebaseerd op resultaten in het verleden. Maar net als bij beleggen bieden die geen enkele garantie voor de toekomst. Bovendien wordt niet gekeken naar andere factoren die zeer bepalend kunnen zijn voor de bedrijfswaarde: hoe afhankelijk is het bedrijf van de eigenaar? Zijn er op korte termijn grote investeringen nodig?

Bedrijfswaarde berekenen op basis toekomstige kasstromen

Bij deze methode voor het berekenen van de bedrijfswaarde wordt vooral naar het toekomstige verdienvermogen van het bedrijf gekeken. Deze methode wordt de discounted cashflow-methode (DCF-methode) genoemd.

Het gaat bij de DCF-methode niet om winst (= een boekhoudkundig begrip), maar om de huidige toekomstige kasstromen (cash); het geld dat daadwerkelijk het bedrijf instroomt. Daarbij wordt ook gekeken naar toekomstige investeringen, de lancering van nieuwe producten, het outsourcen van de productie, etc. De toekomstige kasstromen die dit oplevert worden vervolgens contant gemaakt (verdisconteerd) tegen een rentevoet bestaande uit een minimale rendementseis + risicoslag.         

Voor het bepalen van de risicopslag wordt gekeken naar kwalitatieve factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke bedrijfswaarde:

 • Afhankelijkheid van het management;
 • Afhankelijkheid van afnemers en leveranciers;
 • Marktpositie van het bedrijf;
 • Spreiding van ondernemersactiviteiten;
 • Toegangsbarrières.

Hiermee heeft de DCF-methode niet alleen inzicht in de bedrijfswaarde, maar laat ook zien hoe deze bedrijfswaarde kan worden beïnvloed.

Bereken zelf jouw bedrijfswaarde

Voor het berekenen van de bedrijfswaarde heeft Brookz een eigen bedrijfswaarderingtool ontwikkeld waarmee je binnen 10 minuten een indicatieve waardering van jouw bedrijf krijgt!

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Bedrijfswaarde berekenen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!

Ontvang het nieuwste bedrijvenaanbod

Brookz heeft het grootste en meest actuele bedrijvenaanbod van Nederland. Schrijf je nu in en ontvang de nieuwste verkoopprofielen in je inbox. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van interessante overnamekansen!

Gerelateerde artikelen

ESG: van nice-to-know naar need-to-know

lees meer >

Wat is uw bedrijf waard?

De uitkomst van een waardebepaling mag dan belangrijk zijn, de weg ernaartoe is veel relevanter. Dat brengt namelijk informatie naar boven die van waarde is bij het maken van de juiste strategische keuzes.

lees meer >

Een noodsituatie... Wat nu?

Ondernemers handelen vaak pragmatisch: zodra een probleem zich voordoet, denkt hij of zij erover na. Maar wat gebeurt er met de onderneming in geval van nood?

lees meer >