Schildersbedrijf verkopen?

Je wilt jouw schildersbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van schildersbedrijven eruit ziet. Digitalisering, duurzaamheid en voldoende vakkrachten hebben een gunstige invloed op de schildersbranche. Hierdoor kan het aantal overnames en fusies positief beïnvloed worden.

Schildersbedrijf verkopen

Aantal overnames schildersbedrijven

Voor schildersbedrijven is het van belang dat ze zoeken naar duurzame alternatieven en digitalisering ter ondersteuning van hun bedrijf inzetten. Klanten gaan voor gemak en maken steeds meer bewuste keuzes, zeker als het om hun leefomgeving gaat.

["55", "65", "85", "60", "55", "75", "65", "70", "90", "55"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames schildersbedrijven

["4,10", "4,15", "4,20", "4,15", "3,95", "3,95", "4,05", "4,00", "3,90", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,90", "3,40"]

Gem. EBITDA-multiple Bouw & Installatietechniek

Wat is een schildersbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector bouw en installatietechniek, waartoe een schildersbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,4 tot 4,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor schildersbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden schildersbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Vakbekwaam personeel

  Net als andere ambachtelijke beroepen is er ook een tekort aan goede schilders die het vak verstaan. Er gaan veel krachten met pensioen, waardoor de vergrijzing voor problemen zorgt. De aanwas van jongere ambachtslieden neemt af, want er worden steeds meer zelfstandigen in de branche gesignaleerd. Bovendien is de vraag naar vakspecialisten ontzettend groot. OnderhoudNL concludeert in hun BrancheBarometer dat 74% van de geënquêteerde ondernemers zoekt naar gekwalificeerde schilders.

 • 2
  Digitalisering

  Ook in de bouw is digitalisering een trend. Waar vroeger de vakman langs kwam en met een handdruk een projectprijs vastlegde, eist de consument tegenwoordig transparantie. Inzage in de gebruikte materialen, de aanpak en de tarieven. Daarbij dient gemak de mens, dus online de vorderingen bijhouden en het assortiment raadplegen zal zeker voor b2b, maar ook voor de consument in de lijn der verwachting liggen.

 • 3
  Schilderklussen thuis

  Uiteraard in de coronaperiode, maar ook de jaren daarvoor, besteedden we steeds meer aandacht aan onze leefruimte. Comfortabel en bewust leven heeft voor de consument prioriteit. We halen minder decoratie in huis, kopen bewuste materialen en maken een statement met een zorgvuldig gekozen kleur in huis. Ook unieke designs en bijzondere patronen worden vaker gekozen.

Wat onze klanten zeggen