Schildersbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 9 april 2021, geüpdatet: 16 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een schildersbedrijf kopen of jouw schildersbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van schildersbedrijven eruit ziet. Digitalisering, duurzaamheid en voldoende vakkrachten hebben een gunstige invloed op de schildersbranche. Hierdoor kan het aantal overnames en fusies positief beïnvloed worden.

Jouw schildersbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames schildersbedrijven

Voor schildersbedrijven is het van belang dat ze zoeken naar duurzame alternatieven en digitalisering ter ondersteuning van hun bedrijf inzetten. Klanten gaan voor gemak en maken steeds meer bewuste keuzes, zeker als het om hun leefomgeving gaat. 

Schildersbedrijf kopen of verkopen

Wat is een schildersbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector bouw en installatietechniek, waartoe een schildersbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,00. Dat betekent dat een schildersbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,00 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Bouw en installatietechniek

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw schildersbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over schildersbedrijven

In de bouwsector is een complete krimp zichtbaar, onder andere vanwege stikstofmaatregelen. Schildersbedrijven zijn werkzaam in de afwerking en hebben minder last van deze invloeden. In de afgelopen tijd is het aantal vacatures in de branche juist gestegen, vanwege de toegenomen vraag naar vakschilders. In coronatijd werd juist de kans aangegrepen om binnen eens te gaan renoveren. 

In cijfers weergegeven zag het aantal schildersbedrijven (tezamen met het aantal glaszetbedrijven) er in 2021 als volgt uit (CBS):

14.895 schildersbedrijven, waarvan:

  • 12.180 schildersbedrijven met een werkzaam persoon
  • 1.335 schildersbedrijven met twee werkzame personen
  • 610 schildersbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 415 schildersbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 215 schildersbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 105 schildersbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 25 schildersbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een schildersbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor schildersbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden schildersbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Vakbekwaam personeel
Net als andere ambachtelijke beroepen is er ook een tekort aan goede schilders die het vak verstaan. Er gaan veel krachten met pensioen, waardoor de vergrijzing voor problemen zorgt. De aanwas van jongere ambachtslieden neemt af, want er worden steeds meer zelfstandigen in de branche gesignaleerd. Bovendien is de vraag naar vakspecialisten ontzettend groot. OnderhoudNL concludeert in hun BrancheBarometer dat 74% van de geënquêteerde ondernemers zoekt naar gekwalificeerde schilders. 

#2 Digitalisering
Ook in de bouw is digitalisering een trend. Waar vroeger de vakman langs kwam en met een handdruk een projectprijs vastlegde, eist de consument tegenwoordig transparantie. Inzage in de gebruikte materialen, de aanpak en de tarieven. Daarbij dient gemak de mens, dus online de vorderingen bijhouden en het assortiment raadplegen zal zeker voor b2b, maar ook voor de consument in de lijn der verwachting liggen. 

#3 Schilderklussen thuis
Uiteraard in de coronaperiode, maar ook de jaren daarvoor, besteedden we steeds meer aandacht aan onze leefruimte. Comfortabel en bewust leven heeft voor de consument prioriteit. We halen minder decoratie in huis, kopen bewuste materialen en maken een statement met een zorgvuldig gekozen kleur in huis. Ook unieke designs en bijzondere patronen worden vaker gekozen.

Schildersbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw schildersbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele schildersbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Schildersbedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Schildersbedrijf kopen?

Schildersbedrijf kopen?

Ben je op zoek naar een schildersbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen schildersbedrijven te koop aangeboden.

Schildersbedrijf verkopen?

Schildersbedrijf verkopen?

Heb je een schildersbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele schildersbedrijven verkocht!

Schildersbedrijf waarderen?

Schildersbedrijf waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!