Brookz Overname Barometer H1-2022: Overnamemarkt koelt af

Gepubliceerd: 26 augustus 2022

Ondanks inflatie en stijgende rentes is de Nederlandse overnamemarkt de eerste helft van dit jaar licht gegroeid. Zowel het aantal transacties als de gemiddelde verkoopprijzen handhaafden zich op een hoog niveau. Wel heeft de stijgende rente impact op de beschikbaarheid van financiering en de verkooprijzen.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 274 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Aantal transacties onverminderd hoog

Na een flinke stijging van het aantal fusies- en overnames in 2021 heeft de groei van het aantal transacties zich ook in de eerste helft van 2022 voortgezet. Het aantal verkooptransacties steeg met 3% en het aantal aankooptransacties zelfs met 8%. Verdeeld over de verschillende sectoren werden in de eerste 6 maanden van 2022 weer de meeste overnames gerealiseerd in de sector Zakelijke dienstverlening (18%). Opvallend was de daling van het aantal transacties in de sector Bouw & Installatietechniek (-5%) en sector Gezondheidszorg & Farmacie (-3%).

Transactieprijzen stabiel

Gemiddeld werd in de eerste helft van 2022 voor een MKB-bedrijf 4,85 keer de brutowinst betaald, dat is evenveel als in de tweede helft van 2021. De EBITDA-multiples in de sectoren IT Dienstverlening & Softwareontwikkeling (6,6), Gezondheidszorg & Farmacie (6,35) en Agri & Food (5,6) en E-commerce & webshops (5,6) handhaafden zich op een hoog niveau. Onderaan de ranking daalde de EBITDA-multiple voor de sector Horeca, Toerisme & Recreatie naar 3,3 en de sector Detailhandel van 3,1 naar 3,0.

Impact stijgende rente en inflatie

In deze Overname Barometer hebben we voor het eerst gevraagd naar de impact van de stijgende rente en inflatie op de overnamemarkt. Daaruit kwam naar voren dat ruim de helft van alle respondenten (54%) aangeeft dat deze ontwikkeling een negatief effect heeft op de beschikbaarheid van financiering en de te realiseren verkoopprijzen. De impact op het aantal nieuw aangeboden bedrijven is minimaal, wel ziet ruim een kwart van de respondenten een licht negatief effect op het aantal geïnteresseerde kopers dat zich voor een bedrijf meldt.

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en Dealsuite, hebben de turbulente macro-economische ontwikkelingen van de afgelopen maanden vooralsnog een beperkte invloed op de overnamemarkt. “Ondanks het drukkende effect van de rentestijging, is er nog geen daling in verkoopprijzen waargenomen en is de gemiddelde EBITDA multiple stabiel gebleven. Wel zien we dat met name de stijgende rente een negatieve impact heeft op de beschikbaarheid van financiering.”

Brookz Overname Barometers H1-2022