Groothandel in consumentengoederen verkopen?

Je wilt jouw groothandel in consumentengoederen verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van groothandels in consumentengoederen eruitziet. Inflatie, hogere transportkosten, lagere beschikbaarheid van producten: de groothandels werken keihard om hun klanten waar voor hun geld te bieden, en dat is ook precies waar groothandels het verschil moeten maken.

Groothandel in consumentengoederen verkopen

Groothandels in consumentengoederen op Brookz

Aantal overnames groothandels in consumentengoederen

Het aantal fusies en overnames in de groothandel in consumentengoederen is sterk gekoppeld aan de economische groei en recessie.

["145", "160", "225", "155", "150", "215", "180", "225", "235", "95"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames groothandels in consumentengoederen

["5,65", "5,65", "5,65", "5,65", "5,50", "5,50", "5,50", "5,50", "5,40", "5,30"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,10", "4,60"]

Gem. EBITDA-multiple Groothandel

Wat is een groothandel in consumentengoederen waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor een groothandelin consumentengoederen wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,6 tot 6,1 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor groothandels in consumentengoederen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgt de komende jaren onvermijdelijk voor veranderingen, maar biedt groothandels in consumentengoederen ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Verticale integratie

    “Kosten stijgen over de gehele linie: van productie en logistiek tot bedrijfsvoering”, aldus onderzoek van de Rabobank. Doorberekenen is daardoor een grote uitdaging. Beheers je als groothandel de waardeketen van productontwerp tot en met verkoop aan de eindklant, dan heb je als groothandel een veel bredere afzetmarkt en meer mogelijkheden.  

  • 2
     Beschikbaarheid boven eigendom

    Duurzamere levensstijl, maar ook de huidige markt dwingt bedrijven en consumenten tot het verkiezen van beschikbaarheid boven eigendom. En dat betekent dat diensten in sommige gevallen belangrijker worden dan producten. Hoe kun jij toegevoegde waarde bieden als groothandel consumentengoederen bij het leveren van een product?

Wat onze klanten zeggen