Café kopen of verkopen

Gepubliceerd: 27 januari 2021, geüpdatet: 11 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een café kopen of jouw café verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van cafés eruit ziet. Door de coronamaatregelen hebben cafés het bijzonder lastig. Daardoor zouden de aantal (noodgedwongen) bedrijfsovernames wel eens kunnen stijgen, aangezien schaalgrootte een belangrijke rol speelt in de branche.

Jouw café verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames cafés

Schaalgrootte is van groot belang voor cafés, blijkt ook uit het aantal overnames. Door schaalgrootte worden voordelen behaald, zoals betere prijzen van leveranciers. Deze zijn essentieel om te komen tot een betere rentabiliteit. Daarbij hebben cafés een flinke domper te verwerken na verschillende lockdowns in 2020 en 2021. Naar verwachting verdwijnt in 2022 de pandemie naar de achtergrond. 

Café kopen of verkopen

Wat is een café waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation). 

In de horeca, toerisme en recreatie, de sector waartoe cafés behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 3,40. Dat betekent dat een café gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,40 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Horeca, toerisme en recreatie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen). 

Jouw café waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over cafés

De groei van consumentenbestedingen heeft een positief effect op cafés. Wel blijft de situatie uitdagend, waarbij het businessmodel voor een traditioneel café onder druk blijft staan. Voor de langere termijn verwachten marktvorsers van Rabobank dat de concurrentie verder toeneemt. Hierdoor zal het een vechtersmarkt blijven, waarbij onderscheidend vermogen cruciaal is.

In cijfers weergegeven zag het aantal cafés er in 2021 als volgt uit (CBS):

8.665 cafés, waarvan:

  • 3.485 cafés met een werkzaam persoon
  • 2.010 cafés met twee werkzame personen
  • 1.340 cafés met drie tot vijf werkzame personen
  • 1.020 cafés met vijf tot tien werkzame personen
  • 590 cafés met tien tot twintig werkzame personen
  • 190 cafés met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 20 cafés met vijftig tot honderd werkzame personen

Een café kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor cafés

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden cafés ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Branchevervaging 
Het traditionele café heeft het steeds lastiger. Zowel cafés als koffiebars voegen steeds vaker een eet-aspect toe aan hun assortiment. Het gevolg is dat cafés meer naar eetcafés verschuiven en koffiebars meer naar lunchrooms. Er is daardoor sprake van verregaande branchevervaging.

#2 Meer beleving 
Cafés krijgen steeds meer te maken met concurrentie van festivals en foodconcepten, aldus Rabobank. Om relevant te blijven, zullen zij steeds meer beleving moeten toevoegen aan hun concept. Dit vraagt om hogere investeringen en creatief management. Het organiseren van evenementen is een goede manier om meer publiek te trekken tijdens de rustige daluren. 

#3 Structureel personeelstekort 
Tijdens de coronacrisis waren de rollen even omgedraaid, maar het personeelstekort is nu weer terug van weggeweest. Juist nu de markt de mogelijkheid heeft om te herstellen, belemmert het tekort aan kundig personeel de wederopbouw, aldus UWV.

Café verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw café. Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele cafés succesvol gekocht en verkocht.

Café verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Café kopen?

Café kopen

Ben je op zoek naar een café waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen cafés te koop aangeboden.

Café verkopen?

Café verkopen

Heb je een café, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele cafés verkocht!

Café waarderen?

Café waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!