Farmaceutisch bedrijf verkopen?

Je wilt een farmaceutisch bedrijf kopen of jouw farmaceutisch bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van farmaceutische bedrijven eruitziet. Vergrijzing, meer kennis van innovatieve behandelingen en meer polyfarmacie-patiënten doet de vraag naar medicijnen stijgen. De pandemie deed daar een schepje bovenop en zorgde voor een flinke boost van farmaceutische bedrijven. 

Farmaceutisch bedrijf verkopen

Aantal overnames farmaceutische bedrijven

Op de farmaceutische markt vinden weinig fusies en overnames plaats. Dat komt doordat het aantal bedrijven in Nederland niet heel groot is, maar ook doordat farmaceutische bedrijven relatief groot zijn en aan strenge wetgeving moet voldoen. 

["5", "5", "5", "0", "5", "0", "5", "5", "5", "0"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames farmaceutische bedrijven

["6,00", "6,05", "6,05", "6,05", "6,15", "6,25", "6,30", "6,30", "6,15", "6,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21","22", "'23"]

["6,90", "5,30"]

Gem. EBITDA-multiple Gezondheidszorg & farmacie

Wat is een farmaceutisch bedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector gezondheidszorg en farmacie - waartoe een farmaceutisch bedrijf behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,3 tot 6,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor farmaceutische bedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgt de komende jaren onvermijdelijk voor veranderingen, maar biedt farmaceutische bedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
     Medicijntekorten

    De farmaceutische industrie produceert geneesmiddelen, die op basis van vraag en aanbod mondiaal worden verhandeld. Daarmee onderscheidt deze industrie zich niet van andere markten. Maar geneesmiddelenvoorraden - en gebruik zijn in veel landen nationaal geregeld. Niet alle medicijnen mogen hier gebruikt worden en de voorraden zijn relatief laag, waardoor snel tekorten ontstaan. Inmiddels hanteert Nederland een beleid waarbij 85% van de kortdurende tekorten moet worden opgevangen en dat betekent meer vraag voor de producenten. 

  • 2
    Van behandeling naar preventie

    Hoewel traditionele geneeskunde vooral gericht is op behandelen, verschuift de blik steeds meer naar preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Hierdoor kan ook een verschuiving ontstaan in de behoefte aan type en hoeveelheid geneesmiddelen. 

Wat onze klanten zeggen