Inschrijving in UBO-register wettelijk verplicht per 27 september 2020

Wouter van Malenstein, Blenheim Advocaten | September 11, 2020

Vanaf 27 september 2020 moeten veel organisaties hun UBO’s gaan inschrijven in het nieuwe UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Sinds 7 juli 2020 was al een deel van de UBO-registerwet van kracht, maar per 27 september 2020 gaat dus ook de verplichting tot registratie daadwerkelijk in.

In dit blog licht ik graag kort toe waarom het UBO-register er is, wie als UBO kwalificeert, voor wie de verplichting tot inschrijving van de UBO in het UBO-register geldt en wanneer de verplichting ingaat. 

Waarom

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving en moet gaan bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. De gedachte is dat personen hun financieel-economische criminaliteit door het UBO-register niet meer kunnen verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zakendoen. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij de Kamer van Koophandel.

Wie

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Voor een besloten vennootschap (B.V.) is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Ook natuurlijke personen met een kleiner belang kunnen als uiteindelijk belanghebbende worden aangemerkt als zij op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap hebben. Zie voor een precieze definitie van wie als UBO kwalificeert de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De meest voorkomende organisaties die hun UBO’s moeten gaan inschrijven zijn de volgende:

  • niet-beursgenoteerde besloten vennootschappen (B.V.) en naamloze vennootschappen (N.V.);
  • stichtingen;
  • verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid, of met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming);
  • onderlinge waarborgmaatschappijen;
  • coöperaties;
  • personenvennootschappen (maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv).

De plicht geldt dus o.a. niet voor eenmanszaken, beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen (en 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen), verenigingen van eigenaars, rechtspersonen in oprichting en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven.

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben geen registratieplicht in Nederland. 

Wanneer

De plicht gaat in per 27 september 2020.

Wouter van Malenstein, Blenheim Advocaten

Wouter van Malenstein is advocaat vennootschapsrecht bij Blenheim. Hij begeleidt zijn cliënten bij (nationale en internationale) fusies & overnames, management buy-outs en joint ventures.

artikel delen


Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan Verkoop je bedrijf in 7 stappen!

* Verplicht veld