Waarborg continuïteit van je bedrijf, ook in nood

Het is een onderwerp waar ondernemers vaak niet over nadenken: wat gebeurt er met het bedrijf in geval van nood?
header image

2 december 2020, Albert Dominicus, Adagium

Het is een onderwerp waar ondernemers vaak niet over nadenken: wat gebeurt er met het bedrijf in geval van nood?

Stel dat je als ondernemer plotseling overlijdt, arbeidsongeschikt raakt of in een echtscheiding belandt. Welke effecten hebben in het verleden gemaakte keuzes, de huidige organisatiestructuur en ingestelde regelingen dan op de onderneming?

Ondernemers zijn vaak pragmatisch, ze gaan pas met een probleem aan de slag zodra deze zich voordoet. Maar wanneer bovengenoemde situaties zich voordoen kan dat zomaar heel vervelend uitpakken voor de onderneming. Het is verstandig voor ondernemers om uit voorzorg een noodplan op te stellen.

Hoe te handelen in noodsituaties?

Ondernemers zijn ambitieus, energiek en willen vooruit. Zij denken niet graag aan noodsituaties of vervelende scenario’s. Maar toch zijn het onderwerpen waar iedere ondernemer mee te maken kan krijgen. Dan is het wel fijn als er over de toekomst van de onderneming is nagedacht.

Wat gebeurt er met de onderneming als jij als ondernemer een auto-ongeluk krijgt en maanden in een coma ligt? Wie mag er dan handelen namens jou? Wat wil je dat er gebeurt? Welke consequenties heeft dat voor de onderneming? In een noodplan staan al dit soort scenario’s, keuzes en effecten nauwkeurig beschreven.

Levenstestament geeft duidelijkheid

Het is zonde als je jarenlang gewerkt hebt aan het succes van je onderneming en dit in één klap onzeker wordt als de ondernemer in een noodpositie terecht komt. De meeste mensen stellen een testament bij overlijden op. Een testament dekt echter niet de risico’s en heeft niets vastgelegd voor noodsituaties zónder overlijden. Vandaar dat het opstellen van een ‘levenstestament’ een uitkomst is. Hierin staat vastgelegd wie mag handelen om dingen uit te voeren, hoe zaken verdeeld worden of hoe zaken geregeld worden bij specifieke noodsituaties.

Het is niet eenvoudig om in dergelijke situaties keuzes te maken. Stel een echtpaar werkt samen in de onderneming, wat is dan de verhouding als zij in een echtscheiding komen? Dit zijn zaken die je vooraf kunt regelen zonder dat deze problemen actueel zijn. Dit hoeft niet tot in detail te zijn, maar je kan bijvoorbeeld al wel zeggen dat een van de twee niet meer in het bedrijf werkzaam zal zijn. Spreek heel duidelijk met elkaar in een noodplan af: als er zich iets voordoet, dan regelen we het op deze manier.

Continuïteit heeft effect op bedrijfswaarde

Adagium ondersteunt ondernemers door voorlichting te geven. Het gaat altijd over degene die de onderneming leidt en hoe de continuïteit van de onderneming gewaarborgd kan blijven. In het MKB is de ondernemer vaak ook de onderneming. En als er iets met de ondernemer gebeurt, dan heeft dat direct effect op de onderneming. Adagium neemt dit mee in de risicoprofielen voor het waarderen van een bedrijf. In het noodplan worden verschillende scenario’s uitgedacht en hoe er gehandeld dient te worden. Stel dat jij als ondernemer wegvalt, welke effecten heeft dit dan op de waarde van je bedrijf.

Zorg dat je dit iedere 4 à 5 jaar het noodplan herziet om het actueel te houden. Een onderneming kan in een jaar of vijf snel groeien en er kan veel veranderen. Veranderingen binnen het bedrijf of veranderingen in visie en ervaring van de ondernemer kunnen er toe leiden dat de opzet van een noodplan aangepast dient te worden.


Albert Dominicus
Albert Dominicus, Adagium

Albert staat aan de basis van Adagium. In 2005 is hij gestart als zelfstandig ondernemer. De focus van Albert ligt op de overgang van het familiebedrijf waarbij aandacht is voor economische zaken maar ook voor de emotie in, tijdens en na het verkoopproces. Albert kan getypeerd worden als pragmatisch, recht door zee met aandacht voor de mens achter de ondernemer.

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Verkopers Whitepaper download

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan

* Verplicht veld 

Adagium

Adagium begeleidt bij koop, verkoop, fusie en financiering van ondernemingen, tevens verricht Adagium bedrijfswaarderingen. Vanuit ons kantoor in Veghel zijn wij actief voor een brede groep van cliënten in het midden- en kleinbedrijf in geheel Nederland.

Gerelateerde artikelen

De beste verkoopstrategie voor jouw ideale koper

Waar vind je kopers die passen bij jouw wensen en bedrijf? Hier zijn verschillende strategieën voor.

lees meer >

Goed voorbereid een verkoopproces ingaan is vaak van onderschatte waarde

Een goede voorbereiding stelt ons in staat om met vertrouwen de LOI-onderhandelingen in te gaan en het bevordert het vervolg van het proces.

lees meer >

Voorbereiden op bedrijfsverkoop: begin alvast zelf

Zorg ervoor dat het je niet overvalt als er ineens een koper aan de deur klopt en wacht ook niet tot een verkoop noodzakelijk wordt.

lees meer >