Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in 2023

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ligt onder vuur, dus lees je goed in. Doe je zelf een beroep op de BOR? Raadpleeg een adviseur.
header image

20 juli 2023, Wietze Willem Mulder, Brookz

Bij bedrijfsopvolging binnen familiekringen kent de Belastingdienst een speciale bedrijfsopvolgingsregeling: de BOR. Hierdoor geniet je als opvolger een aanzienlijk belastingvoordeel. Gedurende het opvolgingsproces is het daarom verstandig om een financieel expert de optimale belastingdruk vast te laten stellen.

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling?

De BOR is een regeling van de successiewet, die als doel heeft bedrijfsopvolgingen zonder allerlei financiële belemmeringen te laten verlopen. De BOR is van toepassing op het vererven van ondernemingsvermogen. Daarbij is er onderscheid:

  • De eerste is het vererven van ondernemingsvermogen door de bedrijfsopvolging van een ‘familiebedrijf’, waarvan de eigenaar met pensioen gaat of een andere functie gaat bekleden;
  • De tweede is het vererven van ondernemingsvermogen, wanneer je het familiebedrijf overneemt van een overleden eigenaar.

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling?

Hoeveel belastingvoordeel je krijgt, is afhankelijk van de going-concern-waarde en de liquiditeitswaarde. De going-concern-waarde is de waarde van het bedrijf, uitgaande van de huidige situatie en de voortzetting zonder verandering. De liquidatiewaarde is de totale geschatte verkoopwaarde van alle activa, zoals inventaris en machines. De Belastingdienst gaat in de berekening van de vrijstelling uit van de hoogste waarde.

Voor het gemak- en omdat de going-concern-waarde meestal hoger is dan de liquidatiewaarde - bekijken we een situatie van bedrijfsopvolging met een hogere going-concern-waarde. In dit geval krijg je 100% vrijstelling over een bedrag van €1.119.845,- (2021) en voor het vermogen dat dit bedrag overschrijdt, krijg je 83% vrijstelling. Bovendien kan je uitstel van betaling van de erfbelasting krijgen over die 17% boven de vastgestelde belastingdrempel. Je mag er dan 10 jaar over doen om de verschuldigde erfbelasting, met rente, terug te betalen.

Voorwaarden BOR

Om in aanmerking te komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling moet er allereerst sprake zijn van ondernemingsvermogen. Verder moet de nog levende eigenaar bij bedrijfsopvolging ten minste 5 jaar eigenaar zijn geweest van de op te volgen onderneming. Voor een erflater is deze termijn slechts 1 jaar. Een bedrijfsopvolger kan gebruik maken van de regeling als hij of zij de onderneming nog minimaal 5 jaar voortzet. Trek je als opvolger tussentijds de stekker uit de onderneming of ga je wat ander doen, dan wordt de belasting alsnog geïnd.

Versoberingen van de BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling ligt onder vuur. De staatssecretaris van financiën heeft in 2020 voorstellen ingediend voor het afschaffen, of sterk versoberen van de BOR, zodat een meer gelijk speelveld ontstaat tussen regelingen binnen de Europese Unie. De bouwstenennotitie beoogt een versobering van de vrijstellingspercentages van 100% en 83% tot 25%. Het rapport Kansrijk Beleid van het Centraal Planbureau stelt een volledige afschaffing van de vrijstelling voor, maar behoudt net als de bouwstenennotitie wel de uitgestelde erfbelasting.

Begin 2022 zal er een evaluatie van de BOR plaatsvinden, aldus staatssecretaris Vijlbrief (Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst) in zijn brief in november 2021 aan de Tweede Kamer.


Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Manager Content bij Brookz. Hij studeerde journalistiek en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

De nieuwe Brookz 500 is er!

De Brookz 500 (editie 2024) is de ultieme jaargids van 292 pagina's met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken!

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Gerelateerde artikelen

Verzilver (nu nog) je fiscale voordelen bij een bedrijfsoverdracht met de BOR

Door gebruik te maken van de BOR-regeling kunnen ondernemers de financiële middelen behouden en inzetten voor verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf. 

lees meer >

Normaliseren: van oplossing tot valkuil

Een normaal jaar bestaat eigenlijk niet en daarmee kan de winstgevendheid in zowel positieve als negatieve zin vertekend zijn.

lees meer >

Belastingheffing op aandelenoptierechten

In het kader van overnames komt het regelmatig voor dat de nieuwe eigenaren aan managers en werknemers aandelenopties toekennen.

lees meer >