Verzilver (nu nog) je fiscale voordelen bij een bedrijfsoverdracht met de BOR

Door gebruik te maken van de BOR-regeling kunnen ondernemers de financiële middelen behouden en inzetten voor verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf.
header image

20 september 2023, Julian Pieper, Hoek en Blok

Sta je op het punt om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? Of ben je betrokken bij de begeleiding van bedrijfsoverdrachten voor jouw klanten? In beide gevallen is het van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), een krachtig instrument dat de continuïteit van (familie)bedrijven bevordert en belastingbesparingen mogelijk maakt.

De BOR is van toepassing wanneer een ondernemer zijn of haar onderneming overdraagt aan een opvolger binnen de familie. Om in aanmerking te komen voor de regeling, moet de overgedragen onderneming een zogenaamde ‘materiële onderneming’ zijn. Dit betekent dat het bedrijf een ondernemingsvermogen heeft dat voornamelijk bestaat uit activa die in het bedrijf worden gebruikt. 

Een belangrijk aspect van de BOR is de vrijstelling van schenk- of erfbelasting die van toepassing kan zijn op de waarde van de onderneming. Deze vrijstelling kan oplopen tot 100% van de waarde van de onderneming, afhankelijk van de omstandigheden. Daarnaast kan de BOR ook leiden tot verlaagde aanslagen voor schenk- of erfbelasting die van toepassing zijn op het overgedragen bedrijfsvermogen.

Voor- en nadelen BOR-regeling

Het toepassen van de BOR-regeling brengen een aantal voordelen met zich mee. Allereerst de belastingbesparingen doordat er geen (of minder) schenk- of erfbelasting verschuldigd is. Daarnaast biedt de procedure van de BOR-regeling veel flexibiliteit bij de overdracht waarmee ook de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd.

Toch heeft de BOR-regeling ook een aantal nadelen/punten ter overweging. Zoals besproken is de BOR specifiek ontworpen voor het ondernemingsvermogen van een onderneming waarmee er slechts beperkte voordelen gelden voor het beleggingsvermogen van de onderneming. Daarnaast kent de BOR bepaalde voorwaarden en vereisten waarvan niet kan worden afgeweken om het gewenste belastingvoordeel te behouden. Dit maakt de regeling complex en ingewikkeld, mede door de veranderende regelgeving rondom bedrijfsoverdracht en de fiscale gevolgen hiervan. 

BOR-rekenvoorbeeld 

In onderstaand overzicht wordt een situatie uiteengezet waarbij middels de BOR-regeling 40% van de onderneming wordt geschonken en 60% wordt verkocht. Deze opbrengsten kunnen worden aangewend door de verkoper en kan dienen als bijvoorbeeld pensioen maar kunnen ook gebruikt worden voor vermogensoverdracht aan andere kinderen.  

Voorbeeld BOR

De berekening laat zien dat er uiteindelijk ruim 1,7 miljoen euro aan schenkbelasting wordt bespaard door gebruik te maken van de BOR-regeling. Daarnaast heeft verkoper nog steeds een deel kunnen verzilveren om te gebruiken als pensioen. 

Criteria voor de BOR-vrijstelling

Om gebruik te maken van de BOR-regeling moet er aan verschillende eisen worden voldaan te weten:

  • De onderneming moet een daadwerkelijk ondernemingsactiviteiten uitvoeren;
  • Bij een schenking moet de schenker minimaal 5 jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest;
  • De persoon die de schenking ontvangt moet minimaal 5 jaar de onderneming voortzetten.

Conclusie

Door gebruik te maken van de BOR-regeling kunnen ondernemers de financiële middelen behouden en inzetten voor verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf. Het is echter ook belangrijk om rekening te houden met de complexiteit van de regeling en de vereisten die eraan verbonden zijn. Elke situatie is anders.

Het is dan ook raadzaam om tijdig professioneel advies in te winnen om de BOR op de juiste manier toe te passen en de voordelen te maximaliseren. Ook gezien de wijzigingen die op dit moment op dit moment door Den Haag worden doorgevoerd en voor de komende jaren op de planning staan. 


Julian Pieper
Julian Pieper, Hoek en Blok

Julian Pieper studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met als specialisatie Businessmodel Innovation. Voordat hij in 2019 bij Hoek en Blok aan de slag ging, heeft hij 10 jaar bij een van de grootbanken gewerkt, als interim (account-)manager voor het MKB.

De nieuwe Brookz 500 is er!

De Brookz 500 (editie 2024) is de ultieme jaargids van 292 pagina's met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken!

Gerelateerde artikelen

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in 2023

Bij bedrijfsopvolging binnen familiekringen kent de Belastingdienst een speciale bedrijfsopvolgingsregeling: de BOR. Hierdoor geniet je als opvolger een aanzienlijk belastingvoordeel.

lees meer >

Normaliseren: van oplossing tot valkuil

Een normaal jaar bestaat eigenlijk niet en daarmee kan de winstgevendheid in zowel positieve als negatieve zin vertekend zijn.

lees meer >

Belastingheffing op aandelenoptierechten

In het kader van overnames komt het regelmatig voor dat de nieuwe eigenaren aan managers en werknemers aandelenopties toekennen.

lees meer >