Belastingheffing op aandelenoptierechten

In het kader van overnames komt het regelmatig voor dat de nieuwe eigenaren aan managers en werknemers aandelenopties toekennen.
header image

29 augustus 2022, Eric Vermeulen en Maud Plattel, AKD

In het kader van overnames komt het regelmatig voor dat de nieuwe eigenaren aan managers en werknemers aandelenopties toekennen. Onder huidige fiscale wetgeving wordt belasting geheven op het moment van het uitoefenen van de opties.

Eind juni van dit jaar is door de Tweede Kamer een nieuw wetsvoorstel aangenomen om het moment van heffing te verschuiven naar het moment waarop de verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Op 1 januari 2023 treedt het wetsvoorstel in werking.

Het wetsvoorstel is gericht op het vergemakkelijken van het uitgeven van aandelenoptierechten voor start-ups en scale-ups, maar geldt voor alle ondernemers die aandelenopties toekennen. In deze bijdrage zullen wij nader ingaan op wat er verandert voor wat betreft de belastingheffing op aandelenopties. 

Heffingsmoment huidig recht

Werkgevers kennen hun werknemers vaak een optierecht op aandelen toe om deze aan het bedrijf te binden. Het gaat dan om een recht om onder bepaalde voorwaarden of na verloop van een bepaalde periode aandelen te kopen in de vennootschap van de werkgever, tegen een prijs die vooraf is vastgesteld. 

Over het voordeel uit die aandelenopties dient loonbelasting te worden ingehouden, omdat het toekennen ervan voortkomt uit dienstverband. Onder huidig recht wordt belasting geheven op het moment van het uitoefenen van de aandelenoptie, ongeacht of de aandelen worden vervreemd of zelfs kunnen worden vervreemd. In het laatste geval ontstaat een cashflow-probleem voor de manager of werknemer: er dient al wel belasting te worden betaald, maar er is nog geen verkoopresultaat in handen.  

Heffingsmoment op basis van wetsvoorstel

Op grond van het wetsvoorstel zal het moment van heffing verschuiven naar het moment waarop de verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Belastingheffing vindt dan wel plaats over de behaalde winst tot en met de uitgestelde datum. Het idee achter het wetsvoorstel is dat er op dat moment liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belastingen te kunnen voldoen.

Het wetsvoorstel introduceert een keuzeregeling. Indien de aandelen niet onmiddellijk verhandelbaar zijn, kan desondanks worden gekozen om bij uitoefening van de aandelenopties te heffen. Het voordeel hiervan is dat belastingheffing (box 1) is verschuldigd over de winst tot en met datum van uitoefening. Dat zal vaak lager zijn dan de winst op het latere verhandelmoment. 

Het wetsvoorstel beoogt aan te sluiten bij het moment dat liquide middelen beschikbaar zijn (pas belasting betalen zodra aandelen verhandelbaar zijn). Voor de werknemer is de keuzeregeling aantrekkelijk.


Eric Vermeulen en Maud Plattel
Eric Vermeulen en Maud Plattel, AKD

Eric Vermeulen is met ingang van 1 januari 2016 als fiscaal partner verbonden aan AKD en werkzaam in de fiscale vakgroep. Hij is gespecialiseerd in fiscale advisering van nationaal en internationaal opererende ondernemingen. Maud Plattel is junior belastingadviseur bij AKD en betrokken bij diverse nationale en internationale transacties.

Brookz 500 (2023): bestel jouw exemplaar!

Vind een geschikte adviseur in deze unieke 'Who is Who' van de Nederlandse overnamemarkt.

De Brookz 500 is het ultieme jaarboek met een overzicht van de belangrijkste adviseurs, investeerders, financiers en overige dienstverleners in de Nederlandse MKB-overnamemarkt.

Een handige en waardevolle uitgave die op het bureau van geen enkele ondernemer, investeerder of MBI'er met overname- of verkoopplannen mag ontbreken.

Bestel nu deze waardevolle uitgave van maar liefst 276 pagina's!

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Gerelateerde artikelen

Verzilver (nu nog) je fiscale voordelen bij een bedrijfsoverdracht met de BOR

Door gebruik te maken van de BOR-regeling kunnen ondernemers de financiële middelen behouden en inzetten voor verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf. 

lees meer >

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in 2023

Bij bedrijfsopvolging binnen familiekringen kent de Belastingdienst een speciale bedrijfsopvolgingsregeling: de BOR. Hierdoor geniet je als opvolger een aanzienlijk belastingvoordeel.

lees meer >

Normaliseren: van oplossing tot valkuil

Een normaal jaar bestaat eigenlijk niet en daarmee kan de winstgevendheid in zowel positieve als negatieve zin vertekend zijn.

lees meer >